Για τις 6 Μαΐου ορίστηκαν οι εκλογές στην ΕΠΣ Μακεδονίας

Print Friendly, PDF & Email

Με ανακοίνωσή της η ΕΠΣ Μακεδονίας γνωστοποίησε πως η Τακτική Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 και ώρα 19.00 στην αίθουσα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» του Ξενοδοχείου «MAKEDONIA PALACE».

Η ανακοίνωση της ΕΠΣΜ:

ΠΡΟΣ: Όλα τα σωματεία που ανήκουν
στη δύναμη της Ε.Π.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

΄Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των Καταστατικών της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας και, ειδικότερα, των άρθρων 10, 11, 12, 14, 15, 25, 26, 27 και 28 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, από τους Νόμους 3057/2002, 3262/2004, 3479/2006, 3708/2009, 4049/2012, 4479/2017 και 4693/2019, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις κάθε άλλου σχετικού νόμου.
3. Την από 18-04-2019 (θέμα 5ο) σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας (συνεδρίαση 105η ),

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας την Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 και ώρα 19.00, στην αίθουσα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» του Ξενοδοχείου «MAKEDONIA PALACE» (Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων εγγράφων. Νομιμοποίηση αντιπροσώπων.
2. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης.
3. Εκλογή δύο γραμματέων – πρακτικογράφων.
4. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
5. Ανάγνωση και έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου (Διοικητικός Απολογισμός) περιόδου από 06-06-2018 μέχρι 14-04-2019.
6. Ανάγνωση και επικύρωση ισολογισμού έτους 2018 και οικονομικού απολογισμού περιόδου από 01-01-2018 μέχρι 31-12-2018 και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο.
7. Λήψη αποφάσεων σε προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ.Μ. που δεν αφορούν σε τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού της.
8. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια Αρχαιρεσιών προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας.
9. Μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια, για την ανάδειξη δέκα πέντε (15) τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τριών (3) τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Μ., καθώς και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών για τα παραπάνω όργανα.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, αν δεν παραβρεθεί το μισό συν ένα του όλου αριθμού των σωματείων – μελών, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, Τρίτη 7 Μαΐου 2019, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων – μελών που θα παραβρεθούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΑΦΟΡΑ

Κάθε σωματείο θα εκπροσωπηθεί στη Γενική Συνέλευση με δύο (2) αντιπροσώπους, ένα τακτικό και έναν αναπληρωματικό, οι οποίοι πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Ε.Π.Σ.Μ., να είναι μέλη του σωματείου, χωρίς να εξαιρούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του.
Οι αντιπρόσωποι των σωματείων – μελών νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην γραμματεία της Ε.Π.Σ.Μ. του ειδικού πληρεξούσιου εγγράφου (το στέλνουμε μαζί με την πρόσκληση), το αργότερο μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής 5 Μαΐου 2019 (προηγούμενης ημέρας της Γενικής Συνέλευσης), { με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected], με τηλεομοιοτυπία (2310229874) ή με αυτοπρόσωπη κατάθεση στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Μ., (Τσιμισκή 31, 2ος όροφος), }.
Προτάσεις σωματείων για συζήτηση στη Γενική Συνέλευση πρέπει να κατατεθούν έγκαιρα με έγγραφο στη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Μ. { με αυτοπρόσωπη κατάθεση, με τηλεομοιοτυπία (fax) 2310229874 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ([email protected] ) }, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
Όποιος επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα, σε παραταξιακό ψηφοδέλτιο, σαν τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Μ., θα πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσει στη γραμματεία της Ένωσης το αργότερο πέντε (5) ημέρες προ των αρχαιρεσιών (Τρίτη 30 Απριλίου 2019) και έως ώρα 17.00, αίτηση στην οποία θα αναγράφεται το όργανο στο οποίο θέτει υποψηφιότητα (Διοικητικό Συμβούλιο ή Εξελεγκτική Επιτροπή) και, ειδικότερα, σαν τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος του οργάνου. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά με βεβαίωση του σωματείου του στην οποία θα βεβαιώνεται ότι είναι μέλος του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
Από την Πέμπτη 2 Μαΐου 2019 θα διανέμεται από τα γραφεία της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας ειδικό έντυπο με περιεχόμενο: 1. τον Διοικητικό Απολογισμό του 5ου θέματος και 2. τον Οικονομικό Απολογισμό του 6ου θέματος της παραπάνω πρόσκλησης.
Οι αντιπρόσωποι των σωματείων μπορούν να παραλάβουν το έντυπο ώστε να είναι ενημερωμένοι για τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης.

Με Τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Της Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΑΛΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here