Διαπιστωτική πράξη για την έκπτωση του Β. Γκαγκάτση ζητεί ο Ι. Συναδινός

Print Friendly, PDF & Email

Tην εφαρμογή του νόμου σχετικά όσον αφορά κωλύματα παραραγόντων, ζητεί με έγγραφο που έστειλε στην ΕΠΟ και φέρνει στη δημοσιότητα η Δίκη, ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού.

Ο Ιούλιος Συναδινός προσκομίζοντας την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που παραπέμπει στο ακροατήριο τους κατηγορούμενους για την πώληση των τηλεοπτικών της ΕΠΟ το 2014 – 2015, ζητεί από την ομοσπονδία να προβεί σε «άμεσες ενέργειές σας για όσα από τα αναφερόμενα πρόσωπα στο υπ’ αριθμόν 648/2018 Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και στην με αριθμό 804/2019 απόφαση του ΣΤ’ Ποινικού Τμήματος σε Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, συντρέχουν λόγοι εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, ήτοι των διατάξεων των παρ. 1 και της περ. β’ της παρ. 1 του αρ. 3 του Ν. 27/25/1999 «Περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999.»

Σύμφωνα με το νόμο  «η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης Μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»

Επομένως η υπόθεση αναμένεται να διαβιβαστεί στη Super League 1, της οποίας ο Γκαγκάτσης είναι διευθύνων σύμβουλος, προκειμένου να κάνει τη διαπιστωτική πράξη.

Οπως αναφέρεται στο έγγραφο του Συναδινού «πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιαδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους.»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here