ΕΠΣ Αρκαδίας: Υποχρεωτικά δίπλωμα UEFA - C οι προπονητές της Α' Αρκαδίας

Print Friendly, PDF & Email

Με ανακοίνωση της η ΕΠΣ Αρκαδίας ενημερώνει τα σωματεία πως από την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 είναι υποχρεωτικό οι ομάδες να έχουν προπονητή κάτοχο διπλωματούχο τουλάχιστον UEFA – C.

Η ανακοίνωση:

Η Ε.Π.Σ Αρκαδίας ενημερώνει τα σωματεία της Α΄ κατηγορίας ,ότι κατά την προσεχή ποδοσφαιρική περίοδο 2019-20,θα πρέπει υποχρεωτικά να προσλάβουν διπλωματούχο προπονητή UEFA-C τουλάχιστον, με ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο τριετούς διάρκειας σε ισχύ. Δελτίο πιστοποίησης δύνανται να προμηθευτούν και όσοι φοίτησαν σε σχολή UEFA -C της Ε.Π.Ο και βρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης.

Η Ε.Π.Σ. Αρκαδίας είναι υποχρεωμένη να εκδίδει ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ εισόδου του προπονητή στον αγωνιστικό χώρο(τεχνική περιοχή). Το ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ εισόδου είναι ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ, σε περίπτωση δε αντικατάστασης του προπονητή θα πρέπει να εκδοθεί νέο, με υποβολή νέων δικαιολογητικών.

Προπονητής που δεν κατέχει το ως άνω ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ εισόδου στον αγωνιστικό χώρο, απαγορεύεται να εισέλθει σε αυτόν. Ο έλεγχος θα διενεργείται από τους διαιτητές και τον Παρατηρητή του αγώνα.

Προπονητής , ο οποίος έχει συμβληθεί με σωματείο-μέλος της Ε.Π.Σ Αρκαδίας με την ιδιότητα αυτή ή ως συνεργάτης προπονητής , απαγορεύεται να παρέχει τις υπηρεσίες του με τις ίδιες ιδιότητες και σε άλλο σωματείο έστω και χωρίς αμοιβή.

Οι διπλωματούχοι προπονητές με ταυτότητα UEFA δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στον πάγκο των αναπληρωματικών και στην τεχνική περιοχή με άλλη ιδιότητα εκτός του προπονητή.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

Ένας ποδοσφαιριστής ,όταν έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή UEFA ή έχει υποβάλλει αίτηση για έκδοση ταυτότητας προπονητή ,παύει να αγωνίζεται.

Εφόσον επιθυμεί να αγωνίζεται θα πρέπει να καταθέσει την ταυτότητα αυτή στην Ε.Π.Ο τουλάχιστον δέκα (10)ημέρες προ της ενάρξεως της αγωνιστικής περιόδου της κατηγορίας που θέλει να αγωνιστεί και να υποβάλλει έγγραφη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι αυτή την αγωνιστική περίοδο επιθυμεί να αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής .

Μετά από την ενέργεια αυτή δεν θα έχει το δικαίωμα να εργαστεί ως προπονητής καθ΄ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

Δύναται κατ΄ εξαίρεση να απασχολείται ως προπονητής ,στα τμήματα υποδομών του σωματείου στο οποίο αγωνίζεται, οπότε σε αυτήν την περίπτωση δεν επιβάλλεται να καταθέσει την ταυτότητά του.

Στα μη συμμορφούμενα σωματεία, η πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Σ Αρκαδίας είναι υποχρεωμένη να επιβάλλει πρόστιμο 50,00 ευρώ σε κάθε αγωνιστική στην περίπτωση που κάποιο σωματείο δεν θα έχει προπονητή στον πάγκο του.

Σε περίπτωση απόλυσης ή παραίτησης του προπονητή, το σωματείο είναι υποχρεωμένο να προσλάβει άλλον προπονητή, σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλεται το παραπάνω πρόστιμο.