ΕΠΣ Βοιωτίας: Στις 27 Ιανουαρίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση

Print Friendly, PDF & Email

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ενωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Βοιωτίας, με τη νέα της μορφή, πλέον, όρισαν για την επόμενη Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου, να πραγματοποιηθούν οι εργασίες της “τακτικής” γενικής συνέλευσης των μελών – σωματείων της δύναμης της Ε.Π.Σ.Β.

Η τακτική ΓΣ χαρακτηρίζεται ως “απολογιστική” καθώς τα κύρια θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξης και τα οποία θα κληθούν οι εκπρόσωποι των σωματείων να συζητήσουν και να ψηφίσουν (έκθεση και έγκριση) είναι οικονομικής φύσης μιας και θα πραγματοποιηθούν ο οικονομικός απολογισμός της Ε.Π.Σ.Β. 01/01 – 31/12/2019, ο ισολογισμός της Ε.Π.Σ.Β. του 2018 και ο προϋπολογισμός της Ε.Π.Σ.Β. του 2020.

Αναλυτικά η πρόσκληση:

Ορισμός Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΕΠΣ Βοιωτίας 27/01/2020

Με την υπ’ αρ. 17/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, η ΕΠΣ Βοιωτίας ορίζει την Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων-μελών της την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα ώρα 18.00΄ στο Συνεδριακό Κέντρο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Ε.Π.Σ.Β., στον Αγ. Σπυρίδωνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα πιο κάτω:

1.Δήλωση ότι η Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί και συσταθεί σύμφωνα με το καταστατικό της Ε.Π.Ο.

2.Ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των σωματείων -μελών και έλεγχος απαρτίας.

3.Έγκριση ημερήσιας διάταξης.

4.Ομιλία Προέδρου.

5.Ορισμό τριών (3) μελών για τον έλεγχο των πρακτικών.

6.Επικύρωση των πρακτικών της υπ΄ αριθμ.1/2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Π.Σ.Β.

7.Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Β. (από 01/01/2019 έως 31/12/2019).

8.Έκθεση και έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Ε.Π.Σ.Β. (από 01/01/2019 έως 31/12/2019).

9.Έκθεση και έγκριση Ισολογισμού της Ε.Π.Σ.Β. έτους 2018.

10.Έκθεση και έγκριση Προϋπολογισμού της Ε.Π.Σ.Β. έτους 2020.

11.Απόφαση από το σώμα για έγκριση της ενημέρωσης της Ε.Π.Σ.Β. ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση που η συνεδρίαση της τακτικής Γ.Σ. ματαιωθεί από έλλειψη απαρτίας, θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την επόμενη ημέρα (Τρίτη 28-01-2020) την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού . Λογίζεται εν απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρευρισκομένων σωματείων-μελών και χωρίς νέα πρόσκληση.

Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση με ένα (1) τακτικό αντιπρόσωπο και ένα (1) αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, νόμιμα εξουσιοδοτημένους, των οποίων η αντιπροσώπευση θα πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Βοιωτίας μέχρι την 12.00ην μεσημβρινή της 24-01-2020.

Πηγή: starsports.gr