ΕΠΣ Λασιθίου: Ομάδα ζήτησε ορισμό διαιτητών εκτός νομού αλλά το αίτημά της απορρίφθηκε

Print Friendly, PDF & Email

Διαιτητές εκτός Λασιθίου ζήτησε για τα παιχνίδια της με ΑΟΣΚ, Νίκη, Ελούντα και Νεάπολη η Αναγέννηση, με έγγραφο το οποίο απέστειλε στην ΕΠΣ Λασιθίου προς κοινοποίηση στην επιτροπή διαιτησίας και του προέδρου της κ. Πνευματικά και το οποίο αναφέρει «Αξιότιμοι κύριοι, το Δ.Σ. της Αναγέννησης Ιεράπετρας και ο πρόεδρος της κ. Μαγούλης Ιωάννης, ως επανάληψη του πάγιου αιτήματος μας, παρακαλούμε για τις κάτωθι αγωνιστικές: 12η αγωνιστική Κουτσουράς-ΑΟΑ, 17η αγωνιστική ΑΟΑ-Νίκη, 19η αγωνιστική ΑΟΑ-Ελούντα και 21η αγωνιστική Νεάπολη-ΑΟΑ, να οριστούν αξιολογημένες τριάδες διαιτητών, από οποιοδήποτε σύνδεσμο διαιτητών εκτός Νομού Λασιθίου».

Στην απάντηση της η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Λασιθίου αναφέρει:

«Σε απάντηση του εγγράφου σας προς την Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Λασιθίου , σας γνωρίζουμε τα παρακάτω όπως αναφέρονται στα άρθρα του κανονισμού διαιτησίας , του κανονισμού αγώνων ποδοσφαίρου και της προκήρυξη της ΕΠΣ Λασιθίου :
1) Κανονισμός Διαιτησίας άρθρο 8 παρ 1,.δ
Τον ορισμό διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας των αγώνων πρωταθλημάτων αρμοδιότητας της ΕΠΣ.
2) Κανονισμός αγώνων ποδοσφαίρου , άρθρο 12 παρ. 4
Διαιτητές επίσημα αξιολογημένοι για την διεύθυνση αγώνων Εθνικών πρωταθλημάτων διευθύνουν, υποχρεωτικά , και αγώνες πρωταθλημάτων ευθύνης των ΕΠΣ .
άρθρο 12 παρ 2 : Ο ορισμός των διαιτητών και βοηθών διαιτητών στους επίσημους αγώνες γίνεται πάντα από το αρμόδιο όργανο. Εάν γίνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οι αγώνες καθίστανται άκυροι.
Άρθρο 12 παρ 9 α : Οι διοργανώτριες, με την προκήρυξη κάθε πρωταθλήματος, καθορίζουν τα θέματα που αφορούν την διαιτησία των αγώνων, τον τρόπο ορισμού των διαιτητών, τον τρόπο πληρωμής της
διαιτησίας των αγώνων κλπ.
Άρθρο 12 παρ 9 ε : Στα τοπικά πρωταθλήματα, εφ όσον υπάρχει μερική ή ολική αποχή διαιτητών για οποιοδήποτε λόγο ή εφ όσον ο αριθμός των εν ενεργεία διαιτητών δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αγώνων του προγράμματος, η Ε.Ε. της ΕΠΣ δύναται να ζητήσει τον ορισμό διαιτητών από οποιαδήποτε άλλη ΕΠΣ, για την κάλυψη όλων ή ορισμένου αριθμού αγώνων.
3) Προκήρυξη πρωταθλήματος ΕΠΣ Λασιθίου άρθρο 15 : Οι Διαιτητές όλων των αγώνων Πρωταθλημάτων θα ορίζονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο όπως ειδικότερα προβλέπουν οι διατάξεις του Κανονισμού Διαιτησίας (σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ΚΑΠ) όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν σήμερα.
Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, από τα στοιχεία που αναφέρονται στα παραπάνω άρθρα, δεν συντρέχουν οι λόγοι να οριστούν και μάλιστα σε επιλεγμένους αγώνες, που εσείς επιλέξατε με άγνωστα κριτήρια,
διαιτητές από άλλη Ε.Π.Σ. και η Επιτροπή Διαιτησίας απορρίπτει το αίτημά σας ως αβάσιμο. Αρμόδιο και υπεύθυνο όργανο για τον ορισμό των διαιτητών και βοηθών στους αγώνες που διοργανώνονται από την Ε.Π.Σ. Λασιθίου είναι η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Λασιθίου, η οποία στα πλαίσια αυτά και στηριζόμενη στις αρχές της ισότιμης αντιμετώπισης των ομάδων, της αντικειμενικότητας αλλά και της αξιοποίησης των ικανότατων σε ποιότητα και αρκούντων σε ποσότητα διαιτητών ,αξιολογημένων και μη, θα συνεχίσει να ορίζει διαιτητές της δύναμης της σε όλους του αγώνες και σε όλες τις ομάδες ανεξαιρέτως».

Με εκτίμηση
Εκ της Επιτροπής Διαιτησίας
1)Πατήρ Εμμανουήλ Πνευματικάκης
2) Εμμανουήλ Παπαδάκης
3)Εμμανουήλ Βλάσσης”.

Πηγή: anatolh.com

Καμία δημοσίευση για προβολή