Ποινή αφαίρεσης βαθμών στα Χανιά, σώνεται η Καλλιθέα

Print Friendly, PDF & Email

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Football League επέβαλλε ποινή αφαίρεσης βαθμών στα Χανιά για την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχή τους, ακολουθώντας τον ίδιο δρόμο όπως και στην υπόθεση της Καλλονής.

Υπενθυμίζεται ότι η ανάκληση του πιστοποιητικού απαγγέλθηκε πριν τη διεξαγωγή της 24ης αγωνιστικής, στις 27/3.

Με βάση λοιπόν την απόφαση του Πειθαρχικού Οργάνου σώνεται η Καλλιθέα και τα Χανιά πρωτόδικα υποβιβάζονται αφού τους αφαιρούνται τρεις βαθμοί για κάθε αγώνα πρωταθλήματος της τρέχουσας περιόδου και για όσο χρόνο διαρκεί η παράβαση, δηλαδή η ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής.

Τα Χανιά θα καταθέσουν έφεση επιδιώκοντας να τιμωρηθούν μόνο με πρόστιμο. Σημειώνεται ότι για την υπόθεση είχε καταθέσει πρόσθετη παρέμβαση η Καλλιθέα ζητώντας την αφαίρεση είτε 57, είτε 27 βαθμών, ωστόσο αυτή απορρίφθηκε από το αρμόδιο όργανο.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

1) ΔΕΧΕΤΑΙ ότι άπαντες οι εγκαλούμενοι τέλεσαν την αποδιδόμενη σε αυτούς πειθαρχική παράβαση. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ 1) στην ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ χρηματική ποινή, ποσού τριακοσίων (300) ευρώ, και 2) στον ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ (εκπρόσωπος της ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ) χρηματική ποινή, ποσού τετρακοσίων (400) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο, διαρκείας δεκαπέντε (15) ημερών. (αγώνας με ΠΑΕ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 30η αγωνιστική)

2) ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η ΠΑΕ ΚΑΛΛΟΝΗ τέλεσε την αποδιδόμενη σ’ αυτήν πειθαρχική παράβαση. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε αυτή χρηματική ποινή, ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. (αγώνας με ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 31η αγωνιστική)

3) ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η ΠΑΕ ΛΑΜΙΑ τέλεσε την αποδιδόμενη σ’ αυτή πειθαρχική παράβαση, που προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις του άρθρου 15§3 περ. Β’ υποπερ. β’ εδ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε αυτή χρηματική ποινή, ποσού εξακοσίων (600) ευρώ. (αγώνας με ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 24η αγωνιστική)

4) ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η ΠΑΕ ΛΑΜΙΑ τέλεσε την αποδιδόμενη σ’ αυτή πειθαρχική παράβαση, που προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις του άρθρου 15§3 περ. Β’ υποπερ. β’ εδ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε αυτή χρηματική ποινή, ποσού εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ. (αγώνας με ΠΑΕ ΟΦΗ 29η αγωνιστική)

5) ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ τέλεση την αποδιδόμενη σ’ αυτή πειθαρχική παράβαση, που προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις του άρθρου 15§3 περ. Β’ υποπερ. β’ εδ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε αυτή χρηματική ποινή, ποσού πεντακοσίων πενήντα (550) ευρώ. (αγώνας με ΠΑΕ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 29η αγωνιστική)

6) ΔΕΧΕΤΑΙ ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτούς πειθαρχικές παραβάσεις. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε αυτούς τις κάτωθι πειθαρχικές ποινές, ως ακολούθως: 1) στην ΠΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ i) χρηματική ποινή, ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ και ii) χρηματική ποινή, ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ και 2) στον ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΗΛΙΑ (Πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ) i) χρηματική ποινή, ποσού χιλίων (1.000) ευρώ και ii) χρηματική ποινή, ποσού χιλίων (1.000) ευρώ. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ για την ΠΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ, συνολική χρηματική ποινή, ποσού επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ για τον ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΗΛΙΑ (Πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ) συνολική χρηματική ποινή, ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. (αγώνας με ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΑ 18η αγωνιστική)

7) ΔΕΧΕΤΑΙ ότι άπαντες οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτούς πειθαρχικές παραβάσεις. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ 1) στην ΠΑΕ ΟΦΗ τις κάτωθι χρηματικές ποινές: i) χρηματική ποινή, ποσού τετρακοσίων (400) ευρώ και ii) χρηματική ποινή, ποσού εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ, 2) στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ i) χρηματική ποινή, ποσού τετρακοσίων (400) ευρώ 3) στον ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ (υπεύθυνος ασφαλείας της ΠΑΕ ΟΦΗ) χρηματική ποινή, ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο, διαρκείας δεκαπέντε (15) ημερών και 4) στον ΜΑΓΚΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (υπεύθυνο ασφαλείας την ΠΑΕ ΑΡΗΣ) χρηματική ποινή, ποσού πεντακοσίων (500) και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο, διαρκείας δεκαπέντε (15) ημερών. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ για την ΠΑΕ ΟΦΗ, συνολική χρηματική ποινή, ποσού οκτακοσίων πενήντα (850) ευρώ. (αγώνας 30ης αγωνιστικής)

8) ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ τέλεσε την αποδιδόμενη σ’ αυτή πειθαρχική παράβαση, που προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 1 περ. ε’ του Παραρτήματος Α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 77Α και 78 ν.2725/1999. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην εγκαλούμενη τις κάτωθι ποινές: i) την ποινή της αφαίρεσης των βαθμών μιας (1) νίκης για κάθε αγώνα πρωταθλήματος της FOOTBALL LEAGUE της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου (2016 – 2017) και για όσο χρόνο διαρκεί η παράβαση, ήτοι, από την ανάκληση του επίδικου πιστοποιητικού και για όσο διαρκεί η παράβαση και ii) χρηματική ποινή ύψους έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την πρόσθετη παρέμβαση της ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here