Προκρίνεται ο "τρίτος δρόμος" για υποβιβασμό τριών ομάδων από τη Super League

Print Friendly, PDF & Email

Η Football League έστειλε στην ΕΠΟ την προκήρυξη που προβλέπει την απευθείας άνοδο δύο ομάδων στη Super League.

H Super League θα αποφασίσει για τη δική της προκήρυξη στις 9/8 και η απόφαση που έχει πάρει, χωρίς να είναι επίσημη, είναι να μην ανέβει καμία ομάδα απευθείας από τη Football League, να πέσουν δύο απευθείας από τη Super League και ο 13ος  με τον 14ο να δώσουν αγώνα μπαράζ με τους δύο πρώτους της Football League.

Yπάρχει και η πρόταση του υφυπουργού Αθλητισμού να ανέβει απευθείας μια ομάδα από τη Football League και να υποβιβαστούν τρεις απευθείας από τη Super League..

Αυτή η πρόταση έχει προβάδισμα από τη στιγμή που η Super League δεχθεί την οικονομική στήριξη της κυβέρνησης.

Σε περίπτωση που μεταξύ των δύο προκηρύξεων υπάρξει διαφορά στον αριθμό των ομάδων που ανεβαίνουν απευθείας από της Football League στη Sψuper League την απόφααση θα λάβει η Ε.Ε. της ΕΠΟ.

Όσον αφορά τις ρήτρες και τα μπόνους που προβλέπει η «πρόταση Βασιλειάδη» για την οικονομική στήριξη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, αυτά είναι τα εξής:

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ (εις βάρος επιμέρους ΠΑΕ) – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018- 2019

Τελεσίδικη καταδίκη ΠΑΕ για επεισόδια τα οποία επιφέρουν τιμωρία «κεκλεισμένων των θυρών»: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 50.000 ευρώ/παράβαση

Επεισόδια που οδηγούν: i) σε παρακώληση, με οποιονδήποτε τρόπο, μετάδοσης αγώνα, ii) τραυματισμό οποιουδήποτε εργάζεται για την τηλεοπτική μετάδοση, iii) παρεμπόδιση δημοσιογράφων από την εκτέλεση του έργου ή iv) απειλή ζημιών ή πρόκληση ζημιών σε εξοπλισμό μεταδότη :ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 75.000 ευρώ/παράβαση

Τελεσίδικη καταδίκη ΠΑΕ για επεισόδια που οδηγούν σε μη διεξαγωγή ή διακοπή αγώνα: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ:100.00 ευρώ/ παράβαση

Δυσμενείς/ Δυσφημιστικές/ Απαξιωτικές Δηλώσεις αξιωματούχων/εκπροσώπων ΠΑΕ ή συνδεδεμένων προσώπων (σύμφωνα με τους ορισμούς του ΚΑΠ ή οποιουδήποτε άλλου εφαρμοστέου Κανονισμού) κατά του πρωταθλήματος, SL, ΕΠΟ, οργάνων ποδοσφαίρου κλπ. :ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 50.000 ευρώ/παράβαση

Δυσμενείς/ Δυσφημιστικές/ Απαξιωτικές Δηλώσεις αξιωματούχων/εκπροσώπων ΠΑΕ ή συνδεδεμένων προσώπων κατά του τηλεοπτικού μεταδότη, της Διοίκησης, στελεχών, συνεργατών αυτού κλπ.: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 30.000 ευρώ/ παράβαση

Έλεγχος ανά τρίμηνο, από Τρίτη ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία της οικονομικής κατάστασης/ «υγείας» κάθε ΠΑΕ, με θεσμοθετημένα κριτήρια (π.χ. έλεγχος λόγου ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια, λόγου κυκλοφορούντος ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθαρή θέση εταιρείας κλπ.): ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: Σε περίπτωση επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης/ Μη τήρησης των συμφωνημένων δεικτών, αφαίρεση 3% της συνολικής αμοιβής

Έγκαιρη εξόφληση του συνόλου των υποχρεώσεων κάθε σεζόν προς ποδοσφαιριστές/προπονητές/μέλη ομάδας, καθώς και των φορολογικών υποχρεώσεων και υποχρεώσεων προς ασφαλιστικούς φορείς –θα κρίνεται βάσει των reports της παραπάνω ελεγκτικής εταιρείας & φορολογικής/ασφαλιστικής ενημερότητας: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ:Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη έγκαιρης εξόφλησης-ποινική ρήτρα ίση με το μη εγκαίρως εξοφληθέν ποσό

Επιδιόρθωση τεχνικών ελλείψεων σταδίων/βελτίωση εγκαταστάσεων βάσει υποδείξεων μεταδότη κλπ.: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 20.000 ευρώ/ παράβαση

Καταδίκη (έστω και σε πρωτοβάθμιο πειθαρχικό επίπεδο) για χειραγώγηση αγώνα, δωροδοκία ή διαφθορά: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 300.000 ευρώ/ παράβαση

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2020 και εφεξής: SUPERLEAGUE 1

Τελεσίδικη Καταδίκη ΠΑΕ για επεισόδια τα οποία επιφέρουν τιμωρία «κεκλεισμένων των θυρών»: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 50.000 ευρώ/παράβαση

Επεισόδια που οδηγούν: i)σε παρακώλυση, με οποιονδήποτε τρόπο, μετάδοσης αγώνα, ii) τραυματισμό οποιουδήποτε εργάζεται για την τηλεοπτική μετάδοση, iii) παρεμπόδιση δημοσιογράφων από την εκτέλεση του έργου τους ή iv) απειλή ζημιών ή πρόκληση ζημιών σε εξοπλισμό μεταδότη: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 75.000 ευρώ/παράβαση

Τελεσίδικη καταδίκη ΠΑΕ για επεισόδια που οδηγούν σε μη διεξαγωγή ή διακοπή αγώνα: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 100.000 ευρώ/παράβαση

Δυσμενείς/ Δυσφημιστικές/ Απαξιωτικές Δηλώσεις αξιωματούχων/εκπροσώπων ΠΑΕ ή συνδεδεμένων προσώπων (σύμφωνα με τους ορισμούς του ΚΑΠ ή οποιουδήποτε άλλου εφαρμοστέου Κανονισμού) κατά του πρωταθλήματος, SL,ΕΠΟ, οργάνων ποδοσφαίρου κλπ. : ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 50.000 ευρώ/παράβαση

Δυσμενείς/ Δυσφημιστικές/ Απαξιωτικές Δηλώσεις αξιωματούχων/εκπροσώπων ΠΑΕ ή συνδεδεμένων προσώπων κατά του τηλεοπτικού μεταδότη, της Διοίκησης, στελεχών, συνεργατών αυτού κλπ.: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 30.000 ευρώ/παράβαση

Έλεγχος ανά τρίμηνο, από τρίτη ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία της οικονομικής κατάστασης/ «υγείας» κάθε ΠΑΕ, με θεσμοθετημένα κριτήρια (π.χ. έλεγχος λόγου ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια, λόγου κυκλοφορούντος ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθαρή θέση εταιρείας κλπ):ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: Σε περίπτωση επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης/Μη τήρησης των συμφωνημένων δεικτών, αφαίρεση 3% της συνολικής αμοιβής

Έγκαιρη εξόφληση του συνόλου των υποχρεώσεων κάθε σεζόν προς ποδοσφαιριστές/ προπονητές/μέλη ομάδας, καθώς και των φορολογικών υποχρεώσεων προς ασφαλιστικούς φορείς –θα κρίνεται βάσει των reports της παραπάνω ελεγκτικής εταιρείας & φορολογικής/ασφαλιστικής ενημερότητας :ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη έγκαιρης εξόφλησης –ποινική ρήτρα ίση με το μη εγκαίρως εξοφληθέν ποσό

Επιδιόρθωση τεχνικών ελλείψεων σταδίων/βελτίωση εγκαταστάσεων βάσει υποδείξεων μεταδότη κλπ.: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 20.000 ευρώ/παράβαση

Καταδίκη (έστω και σε πρωτοβάθμιο πειθαρχικό επίπεδο) για χειραγώγηση αγώνα, δωροδοκία ή διαφθορά: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 300.000 ευρώ/παράβαση

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2020 και εφεξής : SUPERLEAGUE2

Τελεσίδικη καταδίκη ΠΑΕ για επεισόδια τα οποία επιφέρουν τιμωρία «κεκλεισμένων των θυρών»: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 25.000 ευρώ/παράβαση

Επεισόδια που οδηγούν: i) σε παρακώλυση, με οποιονδήποτε τρόπο, μετάδοσης αγώνα, ii) τραυματισμό οποιουδήποτε εργάζεται για την τηλεοπτική μετάδοση, iii)παρεμπόδιση δημοσιογράφων από την εκτέλεση του έργου τους ή iv)απειλή ζημιών ή πρόκληση ζημιών σε εξοπλισμό μεταδότη: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 40.000 ευρώ/παράβαση

Τελεσίδικη καταδίκη ΠΑΕ για επεισόδια που οδηγούν σε μη διεξαγωγή ή διακοπή αγώνα: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 50.000 ευρώ/παράβαση

Δυσμενείς/ Δυσφημιστικές/ Απαξιωτικές Δηλώσεις αξιωματούχων/εκπροσώπων ΠΑΕ ή συνδεδεμένων προσώπων (σύμφωνα με τους ορισμούς του ΚΑΠ ή οποιουδήποτε άλλου εφαρμοστέου Κανονισμού) κατά του πρωταθλήματος, SL, ΕΠΟ, οργάνων ποδοσφαίρου κλπ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 25.000 ευρώ/παράβαση

Δυσμενείς/ Δυσφημιστικές/Απαξιωτικές Δηλώσεις αξιωματούχων/εκπροσώπων ΠΑΕ ή συνδεδεμένων προσώπων κατά του τηλεοπτικού μεταδότη, της Διοίκησης, στελεχών, συνεργατών αυτού κλπ.: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 15.000 ευρώ/παράβαση

Έλεγχος ανά τρίμηνο, από Τρίτη ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία της οικονομικής κατάστασης/ «υγείας» κάθε ΠΑΕ, με θεσμοθετημένα κριτήρια (π.χ. έλεγχος λόγου ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια, λόγου κυκλοφορούντος ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθαρή θέση εταιρείας κλπ): ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: Σε περίπτωση επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης/ Μη τήρησης των συμφωνημένων δεικτών, αφαίρεση 3% της συνολικής αμοιβής

Έγκαιρη εξόφληση του συνόλου των υποχρεώσεων κάθε σεζόν προς ποδοσφαιριστές/ προπονητές/ μέλη ομάδας, καθώς και των φορολογικών υποχρεώσεων και υποχρεώσεων προς ασφαλιστικούς φορείς –θα κρίνεται βάσει των reports της παραπάνω ελεγκτικής εταιρείας & φορολογικής/ασφαλιστικής ενημερότητας: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη έγκαιρης εξόφλησης –ποινική ρήτρα ίση με το μη εγκαίρως εξοφληθέν ποσό

Επιδιόρθωση τεχνικών ελλείψεων σταδίων/ βελτίωση εγκαταστάσεων βάσει υποδείξεων μεταδότη κλπ.: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 10.000 ευρώ/παράβαση

Καταδίκη (έστω και σε πρωτοβάθμιο πειθαρχικό επίπεδο) για χειραγώγηση αγώνα, δωροδοκία ή διαφθορά: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 300.000 ευρώ/παράβαση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΠΟΝΟΥΣ (υπέρ κάθε επιμέρους ΠΑΕ) 2018-2019

Αύξηση συνολικού αριθμού εισιτηρίων κατά 30% στο γήπεδο, που χρησιμοποιείται ως έδρα της κάθε ΠΑΕ, συγκριτικά με τη σεζόν αναφοράς 2017-18: ΟΦΕΛΟΣ: συνολικό ποσό αύξησης της Αμοιβής, που θα μοιραστούν ισομερώς όλες οι ΠΑΕ, οι οποίες θα πετύχουν αυτό το κριτήριο: Μικτό ποσό 200.000 ευρώ

Σε περίπτωση που στη διάρκεια μιας αγωνιστικής περιόδου μια ΠΑΕ χρησιμοποιήσει περισσότερους από 6 Έλληνες παίκτες κάτω των 20 ετών και οι εν λόγω παίκτες αγωνιστούν αθροιστικά σε τουλάχιστον 30% του συνολικού αγωνιστικού χρόνου των αγώνων της ΠΑΕ

Για τις ομάδες, που θα καταταγούν στις θέσεις 6 έως και 10 της τελικής κατάταξης του πρωταθλήματος θα υπάρχει προσαύξηση της αμοιβής, που λαμβάνουν, ανάλογα με τους βαθμούς που συγκεντρώνει η κάθε μία από τις εν λόγω ομάδες.