Προσφυγή στο Διαιτητικό κατά του αποτελέσματος των εκλογών της ΕΠΣ Θεσπρωτίας

Print Friendly, PDF & Email

Με το αποτέλεσμα των εκλογών της ΕΠΣ Θεσπρωτίας από τις οποίες αναδείχθηκε νικηστής ο Χρ. Καρβούνης με ψήφους 14-7 θα ασχοληθεί το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27.06.2019 στις 17.30, οπότε θα συζητήσει την προσφυγή των 1) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΥΓΚΑ, 2)ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, 4) ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΤΟΥΚΑ, 5) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗ, 6) ΙΩΑΝΝΗ ΝΤΡΙΤΣΟΥ 7) ΑΛΕΞΙΑΣ ΛΙΑΜΗ, 8) ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΛΙΑΜΗ, 9) ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΠΟΛΟΣΗ κατά 1) του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» 2) της από 19/6/2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ και ειδικότερα επί του υπ΄αριθμ. 12 θέματος της ημερήσιας διάταξης της προσβαλλομένης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αφορούσε τις Αρχαιρεσίες για την εκλογή εννέα (9) τακτικών, των αναπληρωματικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, των τριών (3) τακτικών και έως τριών (3) αναπληρωματικών μελών της Εξελεκτικής Επιτροπής της ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3) του από 19/6/2019 πρακτικού αρχαιρεσιών της Εφορευτικής Επιτροπής του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» που εμπεριέχεται στην ως άνω προσβαλλόμενη απόφαση της από 19/6/2019 Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ και βάσει του οποίου εκλέχτηκαν τα νέα τακτικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ και 4) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή απόφασης των αρμοδίων οργάνων της ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ που συνδέεται με τις ανωτέρω πράξεις-αποφάσεις της και αφορά την εκλογή των νέων τακτικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε της ΕΠΣ θΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ 19-6-2019 είναι οι:
ΓΟΓΟΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΜΠΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή