Τακτική Γενική Συνέλευση στην ΕΠΣ Λακωνίας την Τετάρτη 29 Μαΐου

Print Friendly, PDF & Email

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λακωνίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαΐου σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση της Ένωσης. Παράλληλα ενημερώνει και για την καρτα υγείας Αθλητή όπου πλέον είναι απαραίτητη για την νέα ποδοσφαιρική σεζόν.

Η ανακοίνωση της ΕΠΣ Λακωνίας αναφέρει:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, του παραρτήματος Α και Β΄, του Νόμου 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και την υπ΄ αρ. 4/ 09-05-2019 απόφαση της Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.

Σ Υ Γ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 στο Αθλητικό Ενωσιακό Κέντρο της Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, στον Άγιο Ιωάννη Σπάρτης, με ώρα έναρξης την 18:30 π. μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Δήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση, έχει συγκληθεί και συσταθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.
2. Ανάγνωση καταλόγου αντιπροσώπων των σωματείων – μελών και έλεγχο απαρτίας
3. ‘Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
4. Ομιλία του Προέδρου
5. Ορισμός τριών (3) εκπροσώπων για τον έλεγχο των πρακτικών
6. Ορισμός τριών (3) ψηφολεκτών
7. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γ. Σ.
8. Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής 01-01 έως 31-12-2018
9. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 01-01 έως 31-12-2018
10. Έκθεση και έγκριση οικονομικού απολογισμού από 01-01 έως 31-12-2018
11. Έκθεση και έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2020

Σύμφωνα με το άρθρο 21§ 3 του καταστατικού της Ε.Π.Σ Λακωνίας, της Τακτικής Γεν. Συνέλευσης Προεδρεύει ο Πρόεδρος του Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.

Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Ι

Κάθε Σωματείο εκπροσωπείται στη Γεν. Συνέλευση από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Αντιπρόσωπο, που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου και πρέπει να είναι μέλη του Δ.Σ. ή Μέλη του Σωματείου της Ένωσης και να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Δικαίωμα συμμετοχής με δικαίωμα ψήφου στη Γεν. Συνέλευση έχουν οι Αντιπρόσωποι των Σωματείων – Μελών της ΕΝΩΣΗΣ, τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς αυτή και οι ομάδες τους συμμετείχαν κανονικά στο προ της Γενικής Συνέλευσης ημερολογιακό έτος με δέκα οκτώ (18) τουλάχιστον ποδοσφαιριστές με Δελτίο Ατομικών Στοιχείων και Μεταβολών σε αγώνες Πρωταθλημάτων αρμοδιότητας και διοργάνωσης της ΕΝΩΣΗΣ ή στα αντίστοιχα των Εθνικών Κατηγοριών, πλην των ειδικών μορφών ποδοσφαίρου (Σάλας και Άμμου).

Σε περίπτωση μη απαρτίας την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται, χωρίς νέα πρόσκληση, την ίδια ημέρα (Τετάρτη 29 Μαΐου 2019), και ώρα 19,30 μ.μ. και στον ίδιο χώρο.

Σας γνωρίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κάρτα υγείας αθλητή είναι η 31η Ιουλίου 2019 σύμφωνα με το σχετικό νόμο.
Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για τη ταχύτερη διευθέτηση του ζητήματος ώστε κατά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία να έχουν εφοδιαστεί όλοι οι ποδοσφαιριστές σας με την κάρτας υγείας αθλητή.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here