Τα Τρίκαλα ζητούν να ανασταλούν τα πρωταθλήματα της SL2 και της FL

Print Friendly, PDF & Email

Με εξώδικο της η ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα ζητάει να ανασταλούν τα πρωταθλήματα της Super League 2 και της Football League μέχρι να εξεταστεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας η καταγγελία για την ασφαλιστική ενημερότητα του Απόλλωνα Πόντου.

Αναλυτικά:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α2 ΚΑΙ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Της εδρεύουσας στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, οδός Κατσιμίδου 3, ανώνυμης ποδοσφαιρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΑ», με ΑΦΜ 997129120 , fax : 24313-02822, email : [email protected], νόμιμα εκπροσωπούμενης
……………
Ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) έχω υποβάλει την προσκομιζόμενη με επίκληση από 12.09.2019 καταγγελία μου (σχετ. 1) με το κάτωθι περιεχόμενο κατά λέξη :
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Της εδρεύουσας στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, οδός Κατσιμίδου 3, ανώνυμης ποδοσφαιρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΑ», με ΑΦΜ 997129120 , fax : 24313-02822, email : [email protected], νόμιμα εκπροσωπούμενης
ΚΑΤΑ
Της εδρεύουσας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης ανώνυμης ποδοσφαιρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπούμενης.
…………..
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Είμαι ανώνυμη ποδοσφαιρική εταιρεία, νομίμως, κατά το νόμο και τους κανονισμούς, ιδρυθείσα από το ερασιτεχνικό σωματείο μου και συμμετέχω στα ‘επαγγελματικά’ πρωταθλήματα. Έλαβα γνώση ότι στις υπηρεσίες της Ε.Π.Ο. κατατέθηκε από την ανώνυμη ποδοσφαιρική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», φερόμενη ως γνήσια, ασφαλιστική ενημερότητά της με αριθμό συστήματος 000/ΙΙ/270925/2019 και ημερομηνία έκδοσης την 29.08.2019. Σύμφωνα με το προσκομιζόμενο με επίκληση υπ΄ αρ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./560/1067517-10.09.2019 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Εσόδων και Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) (σχετ. 1) η ανωτέρω ασφαλιστική ενημερότητα είναι πλαστή. Οι υπηρεσίες της Ε.Π.Ο. ενημερώθηκαν για την πλαστότητα της ανωτέρω ασφαλιστικής ενημερότητας με το προσκομιζόμενο με επίκληση υπ΄ αρ. πρωτ. 13783-11.09.2019 έγγραφο του Τμήματος εσόδων του Β΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης (σχετ. 2). Κατόπιν αυτών καταγγέλλω δυνάμει του αρθ. 67 του Κώδικα Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο. την ανώνυμη ποδοσφαιρική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την ως άνω περιγραφείσα πράξη – πλαστογραφία με χρήση. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 17 παρ. 1 και 2 εδ. β του Κώδικα Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο. :
1. «Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα απαγορεύεται να καταρτίσουν πλαστό έγγραφο, να νοθεύσουν γνήσιο έγγραφο ή να νοθεύσουν γνήσιο έγγραφο ή να κάνουν χρήση πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου.
2. Οποιοσδήποτε πλαστογραφεί ένα έγγραφο ή παραποιεί ένα πρωτότυπο έγγραφο ή χρησιμοποιεί ένα παραποιημένο έγγραφο σε σχέση με ποδοσφαιρικές δραστηριότητες και προκειμένου να παραποιεί έγκυρες έννομες σχέσεις θα τιμωρείται, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί πλαστοπροσωπίας ή έκδοσης δελτίου αθλητικής ιδιότητας με δόλο, ως ακολούθως :
β) το νομικό πρόσωπο, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι υπέχει ευθύνη, με χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ εάν είναι ΠΑΕ και από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εάν είναι σωματείο, και με ποινή αφαίρεσης έξι (6), τουλάχιστον, βαθμών έως και με ποινή υποβιβασμού στην κατώτερη κατηγορία.
Διαπιστώνεται ότι ο νομοθέτης του Κώδικα Δεοντολογίας θέσπισε ευρύ – ελαστικό πλαίσιο ποινής για την ανωτέρω περιγραφείσα παράβαση (ποινή αφαίρεσης έξι (6), τουλάχιστον, βαθμών έως και με ποινή υποβιβασμού στην κατώτερη κατηγορία), προκειμένου να αξιολογείται καθεμιά ξεχωριστά και ανάλογα με τη βαρύτητά της να επιβάλλεται η ανάλογη ποινή. Εν προκειμένω η καθ΄ ής η παρούσα πλαστογράφησε και χρησιμοποίησε πλαστογραφημένο ΔΗΜΟΣΙΟ έγγραφο προκειμένου να εξαπατήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Π.Ο. Ομοίως, η καθ΄ ής η παρούσα εξαπάτησε και τις λοιπές διαγωνισθησόμενες στο πρωτάθλημα που θα συμμετείχε ομάδες, δεδομένου ότι έφερε τον εαυτό της σε παράνομο και ανήθικο οικονομικό πλεονέκτημα έναντι αυτών, καθώς δεν έχει καταβάλει τις ασφαλιστικές της υποχρεώσεις, καταστρατηγώντας τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο., στους οποίους όλες οι ομάδες υπόκεινται προκειμένου να συμμετέχουν στα οικεία πρωταθλήματα. Κατόπιν αυτών, στην καθ΄ ής η παρούσα πρέπει να επιβληθεί η αυστηρότερη προβλεπόμενη ποινή, δηλαδή η ποινή του υποβιβασμού της στην κατώτερη κατηγορία, όπως πάντα.