Τροπολογία στη Βουλή για ρύθμιση χρεών των Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών

Print Friendly, PDF & Email

Κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνο Παυλίδη, τροπολογία σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται διατάξεις του νόμου περί «εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών», προκειμένου να αντιμετωπισθούν τεχνικά και ερμηνευτικά ζητήματα όσον αφορά την εφαρμογή του και για τις Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες.

Πρόκειται για τον νόμο 4469/2017, ο οποίος προβλέπει μια σειρά ευεργετικών διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρείες που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα χρεών. Μεταξύ αυτών είναι η συμφωνία με πιστωτές, αλλά και η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις. Επί της ουσίας η σημερινή τροπολογία έρχεται να ρυθμίσει κάποια «κενά» που υπήρχαν στον νόμο, προκειμένου να είναι σαφές, αλλά και τεχνικά ξεκάθαρο ότι μπορούν να υπαχθούν σε αυτόν και Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες.

Η συγκεκριμένη τροπολογία αναμένεται να περάσει από τη Βουλή την Πέμπτη (02/08).

Αναλυτικά:

ΘΕΜΑ: «Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4469/2017 (Α’ 62) προκειμένου να αντιμετωπισθούν τεχνικά και ερμηνευτικά ζητήματα σχετικά με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών. Ειδικότερα, με την παρ. 1 προστίθενται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, ενώ παράλληλα με την παρ. 5 οι ως άνω εταιρείες εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 21 του άρθρου 15 του ανωτέρω νόμου. Με τις παρ. 2-4 δίνονται διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω υποχρεωτικών κανόνων.

Τέλος, με την παρ. 6 ορίζεται ρητά ότι οι ανωτέρω διατάξεις των παρ. 2-4 καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς αιτήσεις, καθώς και ότι οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί δυνάμει της παρ. 21 του άρθρου 15 εφαρμόζονται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και για τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες.

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή