Υπόμνημα Ηρακλή: Η Λίγκα υποκατέστησε τα θεσμοθετημένα Διαιτητικά όργανα!

Print Friendly, PDF & Email

Το Soccerplus αποκάλυψε την επιστολή Πουρτουλίδη στη Super League με την οποία ο ποδοσφαιριστής δήλωσε ότι έχει εξοφληθεί ολοσχερώς από την Ηρακλή δεν έχει καμία απαίτηση έναντι του και δεν επιθυμεί την επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης.

Τώρα το Soccerplus φέρνει στη δημοσιότητα το από 12/5 υπόμνημα της ΠΑΕ Ηρακλής προς τη Super League και τις υπόλοιπες ΠΑΕ του συνεταιρισμού.

Ο Ηρακλής επικαλείται αναρμοδιότητα της Super League να λάβει απόφαση ανάκλησης της απόφαση με την οποία του επιστράφηκαν οι τρεις βαθμοί και τονίζει ότι πρόκειται «για υποκατάσταση των θεσμοθετημένων Διαιτητικών οργάνων επίλυσης των ποδοσφαιρικών διαφορών» και ότι της όποιας ανάκλησης απόφασης και αφαίρεσης βαθμών θα έπρεπε να προηγηθεί απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου.

Δυστυχώς για τον Ηρακλή η πλειοψηφία των ΠΑΕ δέχτηκε την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας της Λίγκας, η οποία απεφάνθη ότι δεν έχει γίνει «νόμιμη» εξόφληση του ποδοσφαιριστή, και παρά τις απόψεις που εκφράστηκαν περί αναρμοδιότητας στη λήψη της απόφασης τελικά πείστηκε να ψηφίσει κατά του Ηρακλή.

Με βάση αυτήν την απόφαση ο Ηρακλής ισοβαθμεί με τον Λεβαδειακό και υποβιβάζεται στη Φούτμπολ Λιγκ, αφού η ομάδα της Βοιωτίας υπερτερεί στην ισοβαθμία.

Ακολουθεί, κατ’ αποκλειστικότητα, από το Soccerplus το υπόμνημα του Ηρακλή προς της Super League και τις ΠΑΕ:

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ. ,
Αξιότιμα Μέλη του Δ.Σ.,

Αναφορικά με την συζητηθείσα ενώπιων σας από 5-5-2017 αίτηση της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ περί της εξόφλησης εκ μέρους μας του ποδοσφαιριστή Νικολάου ΠΟΥΡΤΟΥΛΙΔΗ και της ανάκλησης – εξαφάνισης της από 31-1-2017 απόφασης της SUPERLEAGUE περί επιστροφής των αφαιρεθέντων βαθμών στην ομάδα μας, κι επι-προσθέτως σ’ όσα σας εκθέσαμε κατά τη συνεδρίαση της 8ης -5 – 2017, επισημαίνουμε τα εξής:

Κατ’ αρχήν από καμία διάταξη των Κανονισμών ή του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. δεν προκύπτει σχετική αρμοδιότητα του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού για υποκατάσταση των θεσμοθετημένων Διαιτητικών οργάνων επίλυσης των ποδοσφαιρικών διαφορών. Η διαδικασία μέσω της οποίας ο Συνεταιρισμός οδηγείται στην αφαίρεση βαθμών από Π.Α.Ε. καθώς και ακολούθως στην επιστροφή τους δια της εκδόσεως διαπιστωτικής απόφασης περί απόδοσης, προϋποθέτει προηγούμενη απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ η οποία προκύπτει επί καταγγελίας του (εκάστοτε) Ποδοσφαιριστή και όχι αυτεπάγγελτα.

Επομένως και αντιστοίχως, για να αποφασίσει το Δ.Σ. ανάκληση της απόφασης αυτής και εκ νέου αφαίρεση των βαθμών , θα πρέπει να στηρίζεται σε (προηγούμενη) νέα ανακλητική απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου που θα επιτάσσει την σχετική ενέργεια, κατόπιν πάντα επιθυμίας του δανειστή – ποδοσφαιριστή και μόνο.

Προϋπόθεση η οποία δεν συντρέχει στην συγκεκριμένη περίπτωση : η αίτηση της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, είναι παντελώς αόριστη, αναιτιολόγητη και αβάσιμη ουσιαστικά και νομικά.

Δευτερευόντως είναι προφανές ότι δεν νομιμοποιείται ενεργητικά ούτε το Δ.Σ. της SUPERLEAGUE, ούτε και η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ να ζητήσουν και να επιβάλλουν ανάκληση της απόφασης περί απόδοσης των βαθμών. Ο μόνος που έχει έννομο συμφέρον να προσφύγει στο Διαιτητικό Δικαστήριο (εφόσον το επιθυμεί) και να επιδιώξει την τιμωρία της Π.Α.Ε. Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ είναι ο δανειστής – ποδοσφαιριστής. Ο οποίος ωστόσο όπως προκύπτει και από την νέα δήλωσή του προς το Δ.Σ. ούτε επεδίωξε την οποιαδήποτε ποινή της ΠΑ.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ μετά την εξόφλησή του όπως αυτή προκύπτει εκ της από 31/01/2017 Δήλωσής του , ούτε και την επιθυμεί.

Όπως συνομολογήθηκε και στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της SUPERLEAGUE της 27ης/01/ 2017 (πρακτικό 170, θέμα 9.5) , το Δ.Σ. ΟΜΟΦΩΝΑ δέχθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο της εξόφλησης την σχετική δήλωση του ιδίου του ποδοσφαιριστή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του (ή, εναλλακτικά, την ίδια ως άνω δήλωση υπογεγραμμένη από εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή μόνο εάν συνοδεύετο από συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προς τον εν λόγω εκπρόσωπο). Δηλαδή, ως κυρίαρχο αποδεικτικό στοιχείο για το πέρας της διαδικασίας και την επιστροφή των βαθμών το Δ.Σ. δέχθηκε την ΒΟΥΛΗΣΗ του ιδίου του ποδοσφαιριστή και την δήλωση περί εξόφλησής του. Αυτή η ίδια βούληση του ποδοσφαιριστή ουδέποτε ανετράπη έκτοτε και επαναλαμβάνεται και σήμερα.

Τόσο ο ίδιος ο δανειστής – ποδοσφαιριστής, όσο και οι εντολοδόχοι του (Διαμεσολαβητής και πληρεξούσιος δικηγόρος) ουδέποτε επικαλέστηκαν κάποιο ακυρωτικό λόγο αυτής της δήλωσης και φυσικά όχι μόνο δεν προσέφυγαν αρμοδίως κατά της ΠΑΕ ενώπιον των αρμοδίων οργάνων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αλλά συνεχίζουν να δηλώνουν ότι έχουν εξοφληθεί πλήρως κι ολοσχερώς και δεν διατηρούν καμία απαίτηση από την συγκεκριμένη απόφαση. Μάλιστα είναι διατεθειμένοι να προσέλθουν και αυτοπροσώπως ενώπιων σας για να σας το βεβαιώσουν. (…)

(…) Επειδή όλα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και εξ΄ εγγράφων και ιδίως και από την νεότερη δήλωση του ιδίου του άμεσα ενδιαφερόμενου ποδοσφαιριστή

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να απορριφθεί το αίτημα της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ και να παραμείνει εν ισχύ η από 31/01/2017 απόφαση της SUPERLEAGUE .
Με εκτίμηση

Για την Π.Α.Ε. Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Σπύρος Παπαθανασάκης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here