Στις 19/06 οι εκλογές της ΕΠΣ Τρικάλων, μέχρι τις 13/06 η κατάθεση υποψηφιοτήτων

Print Friendly, PDF & Email

Την ερχόμενη Τρίτη (19/06) θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην ΕΠΣ Τρικάλων, έπειτα από την ανακοίνωση της Ενωσης για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

Αναλυτικά:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Ν. Τρικάλων αφού έλαβε υπόψη τα προβλεπόμενα από το νόμο 2725/99 με τις τροποποιήσεις αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.Ν. Τρικάλων , με την αριθμό 7 / 07.06.2018 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Ν. Τρικάλων , συγκαλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση (Απολογιστική Εκλογική) των Μελών της Ε.Π.Σ.Ν. Τρικάλων για την 19η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων ( οδός Βενιζέλου Ελευθ. 1) στα Τρίκαλα με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Επικύρωση Πληρεξουσίων αντιπροσώπων

Εκλογή δυο ( 2 ) γραμματέων της Γ. Σ.

Διοικητικός Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ. από 20 – 07 – 2017 έως 19 – 06 – 2018

Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού από 20–07–2017 έως 19–06–2018

Οικονομικός Απολογισμός από 01–01–2017 έως 31–12–2017 & 01-01-2018 έως 19-06-2018

Ανάγνωση Εκθέσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής από 01-01-2017 έως 31-12-2017 &

01-01-2018 έως 19-06-2018

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού από 01–01–2017 έως 31–12–2017 &

01-01-2018 έως 19-06-2018

Έγκριση Ισολογισμού 01–01–2017 έως 31–12–2017 & 01-01-2018 έως 19-06-2018 9. Έγκριση Προϋπολογισμού 2019

Εκλογή [2] μελών για την Εφορευτική Επιτροπή.

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη.

α] [13] Δέκα τριών Τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

β] [3] Τριών αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

γ] [3] Τριών τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

δ] [2] Δυο αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επομένη ημέρα 20 Ιουνίου 2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς νέα πρόσκληση.

Κάθε σωματείο θα πρέπει να προσκομίσει στη γραμματεία της Ένωσης τα πληρεξούσια έγγραφα των αντιπροσώπων μέχρι το Σάββατο 16/06/2018 και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

Οι υποψηφιότητες για τα όργανα της Ε.Π.Σ.Ν. Τρικάλων θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία της Ενωσης μέχρι την Τέταρτη 13.06.2018 και ώρα 12.00 μεσημβρινή.

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση της υποψηφιότητας τους πρέπει να καταθέσουν στην Ε.Π.Σ.Ν. Τρικάλων τα εξής δικαιολογητικά,

α] Αντίγραφο ποινικού μητρώου

β] Βεβαίωση σωματείου ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του, τουλάχιστον ένα [1] έτος πριν την ημερομηνία των εκλογών.

γ] Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986 για τα κωλύματα του Ν 2725/99 με τις τροποποιήσεις αυτού και του άρθρου 5 του καταστατικού της Ε.Π.Σ.Ν. Τρικάλων».

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή