Αυτή είναι η νέα ονομασία του “Ηρακλή”

Print Friendly, PDF & Email

Όπως ανακοίνωσε η SL2: “Την 15/12/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης 2749898, η με αριθμό 3172 / 15-12-2021 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ2ΦΩ469ΗΚ9-Μ2Η), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου -1- του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με τη νέα επωνυμία «ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον νέο διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ Π.Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 151567660000, σύμφωνα με την από 07/12/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Η ΠΑΕ θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ως σήμα της το έμβλημα του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου και τα διακριτικά γνωρίσματα της εμφάνισης τους για τους αγώνες της ομάδας της.”

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή