Αυτή είναι η άδεια καταλληλότητας της Ριζούπολης για την τέλεση του τελικού

ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ / ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ
Print Friendly, PDF & Email

Την Παρασκευή 17/7 η Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής έστειλε στην ΕΠΟ την άδεια τέλεσης του τελικού στο γήπεδο της Ριζούπολης.

Ωστόσο με σημερινή ανακοίνωση ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη προκείμενου εξεταστεί εκ νέου το θέμα με το γήπεδο της Ριζούπολης ως αποτέλεσμα του θορύβου που έχει δημιουργηθεί αλλά και λόγω του ότι η άδεια κατάλληλότητας εκδόθηκε χωρίς να έχει υπάρξει προηγουμένως ενημέρωση της διοίκησης της Περιφέρειας, όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση.

Μια άδεια που δόθηκε από την Περιφέρεια αφού προηγουμένως το τμήμα αδειοδότησης της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας έστειλε στην ΕΠΟ την Παρασκευή 17/7 την άδεια καταλληλότητας για το γήπεδο.

Το SDNA αποκαλύπτει την άδεια καταλληλότητας του γηπέδου της Ριζούπολης που εστάλη την Παρασκευή 17/7 στην ΕΠΟ.

Ελληνική Δημοκρατία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΓΩΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 60

Ταχ. Κώδικας: 10564

Αθήνα, 17/07/2020

Αρ. Πρωτ.: 512703

Προς:

– Ε.Π.Ο.

Θέμα: Άδεια Διεξαγωγής Αθλητικής Συνάντησης Ποδοσφαίρισης.

Έχοντας υπ’ όψιν

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 37419/13479 (Φ.Ε.Κ. 1661/Β’/11-05-2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης με θέμα: «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 127180/22-04-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί τοποθέτησης Αν. Προϊσταμένης Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής.

4. Τις διατάξεις των αρθρ. 22. §1-9 και αρθρ. 54. του Ν. 4049/2012 «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Ν. 4326/13-05-2015 «Επείγοντα Μέτρα Για Την Αντιμετώπιση Της Βίας Στον Αθλητισμό Και Άλλες Διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 49/Α’/13-05-2015) & κυρίως την §1 του άρθρου 2.

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ ΑΕ/408113/21902/2725/603 Κ.Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός Λεπτομερειών Εφαρμογής Του Άρθρου 56Β Του Ν. 2725/1999» των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού & Αθλητισμού στο Φ.Ε.Κ. 3568/Β’/10-10-2017.

7. Την υπ’ ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΟΡ1Κ-ΙΒΤ Άδεια Λειτουργίας του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με την συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές για το Γήπεδο Ποδοσφαίρου «Γ. Καμάρας» του Γ.Σ. Απόλλων Σμύρνης στον Δήμο Αθηναίων, και τους περιορισμούς που τίθενται, ισχύος έως 12/09/2015.

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/458806/15961/2214/446/29-08-2019 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών & Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Πολιτισμού & Αθλητισμού, με την οποία παρατείνεται έως τις 31/08/2020 η ισχύς των υφισταμένων κατά τη δημοσίευση της παρούσης αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων οι οποίες λήγουν στις 31/08/2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/422670/17340/2220/466/31-08-2018 Κ.Υ.Α. στο Φ.Ε.Κ. 3727/Β’/31-08-2018.

9. Την υπ’ ΑΔΑ: ΩΒΔ47Λ7-ΛΦ5 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με την Ανάκληση της Απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής περί «Μη Χορήγησης Αδείας Λειτουργίας Στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου “Γ. Καμάρας” Επί Της Οδού Λεωφ. Ηρακλείου Αρ. 119 Στη Θέση Ριζούπολη στον Δήμο Αθηναίων», με ΑΔΑ: 69ΖΜ7Λ7-ΩΚ3 – αρ. πρωτ. 169376/05-09-2018.

10. Την §2 του άρθρου 16 της Δ1α/ΓΠ. Οικ. 33465 Κ.Υ.Α. στο Φ.Ε.Κ. 2087/Β’/31-05-2020.

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13588/2020/14-07-2020 αίτημα μαζί με ορισμό του αγώνα με ονομασία «Τελικός Αγώνας Κυπέλλου Ελλάδας 2019-2020 Μεταξύ Των Π.Α.Ε. Ολυμπιακός Και Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ.» της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

12. Το από 14/06/2017 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του Γυμναστικού Συλλόγου Απόλλων Σμύρνης και της Π.Α.Ε. Απόλλων Σμύρνης.

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1920/178/09-07-2020 παραχωρητήριο της ανωτέρω Π.Α.Ε. προς την εν θέματι ομοσπονδία.

Αποφασίζουμε

Τη χορήγηση Αδείας Διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης ποδοσφαίρισης στην Ε.Π.Ο., για τη διοργάνωση του σχετικού Νο. “11.”, για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 & τις 26/07/2020 – σύμφωνα με το έγγραφο ορισμού αγώνα της εν λόγω ομοσπονδίας και το σχετικό παραχωρητήριο – που θα διεξαχθεί στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου «Γ. Καμάρας» του Γ.Σ. Απόλλων Σμύρνης στον Δήμο Αθηναίων, το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Ηρακλείου αρ. 119 στη θέση Ριζούπολη στον οικείο Δήμο, τηρουμένων των προϋποθέσεων των ανωτέρω σχετικών καθώς και του πρωτοκόλλου υγιεινής κι ασφαλείας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στα πλαίσια της πρόληψης κι αντιμετώπισης του κορωνοϊού, που αφορά τον συγκεκριμένο αγώνα. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός καθημένων θεατών είναι 14.200 (δέκα τέσσερεις χιλιάδες διακόσια) άτομα. Στην εν λόγω αθλητική συνάντηση δεν επιτρέπεται η παρουσία θεατών, ακολούθως του σχετικού Νο. “10.”.

Για την λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και τάξης, κοινοποιείται αντίγραφο της Αδείας Διεξαγωγής στην οικεία Αστυνομική Αρχή, μέσω της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Η διοργανώτρια ένωση/ομοσπονδία υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα την οικεία Αστυνομική Αρχή, για οποιαδήποτε αλλαγή ημέρας και ώρας στο αγωνιστικό πρόγραμμα. Νέα Άδεια Διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης εκδίδεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής έδρας.

Η Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με το Νόμο 4049/2012 (Άρθρο 22), από τις 23/08/2013 είναι αρμόδια για την έκδοση αδειών τέλεσης των αθλητικών συναντήσεων που λαμβάνουν χώρα στη χωρική της αρμοδιότητα. Ο ανωτέρω νόμος θέτει δύο βασικές προϋποθέσεις, προκειμένου να εκδοθούν οι εν λόγω άδειες:

– Η αθλητική εγκατάσταση στην οποία πρόκειται να διεξαχθεί η συνάντηση πρέπει να διαθέτει άδεια καταλληλότητας για αθλούμενους και θεατές.

– Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της διοργανώτριας αρχής.

Την αποκλειστική αρμοδιότητα για την έκδοση της άδειας καταλληλότητας για αθλούμενους και θεατές έχει ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο, όπως αυτός σήμερα ισχύει (Αρ. 22 παρ. 1 Νομ. 4049/12). Για το λόγο αυτό, όπως προβλέπει ο ίδιος νόμος (αρ.22 παρ. 2), ο Γενικός Γραμματέας οφείλει να συγκροτεί τη σχετική επιτροπή ελέγχου των εγκαταστάσεων κάθε χρόνο.

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή