“Άκυρη η απόφαση της ΕΙΠ, ενεργά τα δελτία των παικτών των ομάδων που αγωνίζονταν στη Football League”!

Print Friendly, PDF & Email

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας δικαίωσε τις ομάδες που προσέφυγαν κατά της απόφασης ΕΙΠ/ΕΠΟ, η οποία εφαρμόζοντας την απόφαση του ίδιου δικαστηρίου, που δικαίωσε την ΑΕΛ στην προσφυγή κατά της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ, ανακάλεσε τα δελτία τους.

Με βάση αυτήν την απόφαση, παρότι είναι σε ισχύ η απόφαση του Δευτεροβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης, που έχει επιβάλλει ποινές περιορισμού στις μετεγγραφές αυτών των ομάδων,  τα δελτία που εκδόθηκαν παρότι δεν αδειοδοτήθηκαν ισχύουν κανονικά!

Αν μη τι άλλο πρόκειται για “σχήμα οξύμορο”…

Η απόφαση

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ:

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την από 11.10.2021 έφεση της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ CITY 1931 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά του τριτοβάθμιου αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Π.Ο.) και της 538/06.10.2021 απόφασης της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών (Ε.Ι.Π.) της Ε.Π.Ο.
ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και ουσιαστικά την ως άνω έφεση.
ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλουμένη 538/2021 απόφαση της Ε.Ι.Π. της Ε.Π.Ο., ως προς την εκκαλούσα Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ CITY 1931 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
ΔΙΑΤΗΡΕΙ ενεργά και σε ισχύ τα έξι(6) δελτία αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστών της εκκαλούσας Π.Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ CITY 1931 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και δη των ποδοσφαιριστών της: 1) Κωνσταντίνου Τσιτσαρή, με αριθ. δελτ. Ε.Π.Ο. 1306821, 2) Ιωάννη Σταματάκη, με αριθ. δελτ. Ε.Π.Ο. 1234459, 3)Θεόδωρου Παπουτσογιαννόπουλου, με αρ.δελτ. Ε.Π.Ο. 1300208, 4) Γεώργιου Μπαρμπαρούση, με αρ. δελτ. Ε.Π.Ο. 1202083, 5) Αλέξανδρου Αρναρέλλη, με αρ. δελτ. Ε.Π.Ο. 1206778 και 6) Νικολάου Καθάριου, με αρ. δελτ. Ε.Π.Ο. 1270204.

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων Α ) την από 18.10.2021 έφεση των εκκαλούντων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών 1) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΙΑΜΠΑΡΗ, της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΥΣΙΚΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946» και 2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΤΣΑΡΗ ,3) ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, 4) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 5) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ,6) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΡΝΑΡΕΛΛΗ και 7) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΥ της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ CITY 1931 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά του τριτοβάθμιου αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Π.Ο.) και της 538/06.10.2021 απόφασης της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών (Ε.Ι.Π.) της Ε.Π.Ο. και
Β) Την από 20.10.2021 πρόσθετη παρέμβαση του σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ» υπέρ των ως άνω εκκαλούντων και κατά του τριτοβάθμιου αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Π.Ο.) και της 538/06.10.2021 απόφασης της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών (Ε.Ι.Π.) της Ε.Π.Ο.
ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και κατ΄ουσία την ως άνω πρόσθετη παρέμβαση
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή του παραβόλου ποσού εκατό (100,00) ευρώ και την εισαγωγή στο ταμείο της Ε.Π.Ο. ποσού διακοσίων (200,00) ευρώ, που αμφότερα καταβλήθηκαν με το υπ΄αριθμ. ΣΕΙΡΑ Α΄ 5283/2021 διπλότυπο της Ε.Π.Ο.
ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και ουσιαστικά την ως άνω έφεση.
ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλουμένη 538/2021 απόφαση της Ε.Ι.Π. της Ε.Π.Ο., ως προς τους εκκαλούντες ποδοσφαιριστές.
ΔΙΑΤΗΡΕΙ ενεργά και σε ισχύ τα δελτία αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστών των ως άνω εκκαλούντων ποδοσφαιριστών.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την ένωση και ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την από 11.10.2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 22747/13.10.2021 έφεση της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Π.Α.Ε. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ», καθώς και την από 15.10.2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 23041/18.10.2021 έφεση της ίδιας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Π.Α.Ε. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ», κατά του αυτού εφεσίβλητου τριτοβάθμιου αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Π.Ο.) και της αυτής 539/12.10.2021 απόφασης της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών (Ε.Ι.Π.) της Ε.Π.Ο.
ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και κατ΄ ουσία τις εφέσεις.
ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλουμένη 539/2021 απόφαση της Ε.Ι.Π. της Ε.Π.Ο., ως προς την εκκαλούσα ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Π.Α.Ε. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ», κατά το προσβαλλόμενο αυτής μέρος.
ΔΙΑΤΗΡΕΙ ενεργά και σε ισχύ τα πέντε (5) δελτία αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστών της εκκαλούσας Π.Α.Ε. με την επωνυμία «Π.Α.Ε. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ» και δη των ποδοσφαιριστών της: 1) Τ. Nehemya, με αριθ. δελτ. Ε.Π.Ο. 2007182, 2)I. Maisuradze, με αριθ. δελτ. Ε.Π.Ο. 2007183, 3)S. Shokolarov, με αρ.δελτ. Ε.Π.Ο. 2007184, 4)Μ. Ντούνη, με αρ. δελτ. Ε.Π.Ο. 1323262 και 5) Ι. Πεχλιβανόπουλου, με αρ. δελτ. Ε.Π.Ο. 1256117.

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την από 11.10.2021 έφεση της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Π.Α.Ε ΚΑΛΛΙΘΕΑ Γ.Σ.» κατά του τριτοβάθμιου αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Π.Ο.) και της 539/12.10.2021 απόφασης της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών (Ε.Ι.Π.) της Ε.Π.Ο.
ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και ουσιαστικά την ως άνω έφεση.
ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλουμένη 539/2021 απόφαση της Ε.Ι.Π. της Ε.Π.Ο., ως προς την εκκαλούσα ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Π.Α.Ε ΚΑΛΛΙΘΕΑ Γ.Σ.», κατά το προσβαλλόμενο αυτής μέρος.
ΔΙΑΤΗΡΕΙ ενεργά και σε ισχύ τα εννέα (9) δελτία αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστών της εκκαλούσας Π.Α.Ε. με την επωνυμία «Π.Α.Ε ΚΑΛΛΙΘΕΑ Γ.Σ.» και δη των ποδοσφαιριστών της: 1) Μ. Μαρουκάκη, με αριθ. δελτ. Ε.Π.Ο. 1158097, 2)Α. Mounier, με αριθ. δελτ. Ε.Π.Ο. 1462620, 3)Β. Kone, με αρ.δελτ. Ε.Π.Ο. 1464037, 4)Π. Βοσνιάδη, με αρ. δελτ. Ε.Π.Ο. 1158772, 5) Χ. Κοντοχρήστου, με αρ. δελτ. Ε.Π.Ο. 1197253, 6)Β. Ρέντζα, με αρ. δελτ. Ε.Π.Ο. 1186523, 7)Η-Ι. Ρόπα, με αρ. δελτ. Ε.Π.Ο. 1330241, 8)Κ. Μπουλούλη-Τσαπρούνη, με αρ. δελτ. Ε.Π.Ο. 1204930 και 9) Φ. Μάλτσι, με αρ. δελτ. Ε.Π.Ο. 1387834.

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων Α ) την από 18.10.2021 έφεση των εκκαλούντων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών 1) ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΡΟΥΚΑΚΗ 2) ANTHONY MOUNIER (Αντονί Μουνιέ) 3) BRUNO BRAHIMA KONE (Μπρούνο Μπραχιμά Κονέ) 4) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΟΣΝΙΑΔΗ 5) ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ 6) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΝΤΖΑ 7) ΗΛΙΑ-ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΠΑ 8) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΟΥΛΟΥΛΗ-ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ και 9) FLOSARD MACI (Φλοσάρντ Μάλτσι) της ΠΑΕ με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 10) ΘΩΜΑ ΓΡΑΙΚΟΥ 11) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΟΥ 12) IGOR FILIPOVIC (Ιγκόρ Φιλίποβιτς) και 13) ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΟΒ της ΠΑΕ με την επωνυμία « ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937» 14) TZLIL NEHEMYA (Τζλιλ Νεχέμυα) 15) IRAKLI MAISURADZE (Ηράκλη Μαϊσουράντζε) 16) SLAVEHO SHOKOLAROV ( Σλάβκο Σοκολάροφ) 17) ΜΑΡΚΟΥ ΝΤΟΥΝΗ και 18) ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ της ΠΑΕ με την επωνυμία «ΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ Ο ΑΣΤΗΡ» 19) ΚΕΝΑΝ ΜΠΑΡΓΚΑΝ 20) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 21) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 22) ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΙΤΚΑ 23) OUSMANE SOUNTOURA (Ουσμάν Σουντουρά) και 24) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΙΝΟΠΑΠΠΑ της ΠΑΕ με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΕ» κατά του τριτοβάθμιου αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Π.Ο.) και της 539/12.10.2021 απόφασης της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών (Ε.Ι.Π.) της Ε.Π.Ο. και
Β) Την από 20.10.2021 πρόσθετη παρέμβαση του σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ» υπέρ των ως άνω εκκαλούντων και κατά του τριτοβάθμιου αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Π.Ο.) και της 539/12.10.2021 απόφασης της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών (Ε.Ι.Π.) της Ε.Π.Ο.
ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και κατ΄ουσία την ως άνω πρόσθετη παρέμβαση
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή του παραβόλου ποσού εκατό (100,00) ευρώ και την εισαγωγή στο ταμείο της Ε.Π.Ο. ποσού διακοσίων (200,00) ευρώ, που αμφότερα καταβλήθηκαν με το υπ΄αριθμ. ΣΕΙΡΑ Α΄ 5282/2021 διπλότυπο της Ε.Π.Ο.
ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και ουσιαστικά την ως άνω έφεση.
ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλουμένη 539/2021 απόφαση της Ε.Ι.Π. της Ε.Π.Ο., ως προς τους εκκαλούντες ποδοσφαιριστές.
ΔΙΑΤΗΡΕΙ ενεργά και σε ισχύ τα δελτία αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστών των ως άνω εκκαλούντων ποδοσφαιριστών.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την ένωση και ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την από 11.10.2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 22705/13.10.2021 έφεση της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Π.Α.Ε. Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 », καθώς και την από 15.10.2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 23149/18.10.2021 έφεση της ίδιας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Π.Α.Ε. Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937», κατά του αυτού εφεσίβλητου τριτοβάθμιου αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Π.Ο.) και της αυτής 539/12.10.2021 απόφασης της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών (Ε.Ι.Π.) της Ε.Π.Ο.
ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και κατ΄ ουσία τις εφέσεις.
ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλουμένη 539/2021 απόφαση της Ε.Ι.Π. της Ε.Π.Ο., ως προς την εκκαλούσα ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Π.Α.Ε. Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937», κατά το προσβαλλόμενο αυτής μέρος.
ΔΙΑΤΗΡΕΙ ενεργά και σε ισχύ τα τέσσερα (4) δελτία αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστών της εκκαλούσας Π.Α.Ε. με την επωνυμία «Π.Α.Ε. Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937» και δη των ποδοσφαιριστών της: 1) Θ.ΓΡΑΙΚΟΥ, με αριθ. δελτ. Ε.Π.Ο. 1208504, 2)Δ. ΣΤΑΜΟΥ, με αριθ. δελτ. Ε.Π.Ο. 1185822, 3) I.FILIPOVIC, με αρ.δελτ. Ε.Π.Ο. 1506607 και 4)Γ. ΞΕΝΟΔΟΧΟΒ, με αρ. δελτ. Ε.Π.Ο. 1192615.

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την από 11.10.2021 έφεση της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ» κατά του τριτοβάθμιου αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Π.Ο.) και της 539/12.10.2021 απόφασης της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών (Ε.Ι.Π.) της Ε.Π.Ο.
ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και ουσιαστικά την ως άνω έφεση.
ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλουμένη 539/2021 απόφαση της Ε.Ι.Π. της Ε.Π.Ο., ως προς την εκκαλούσα Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ».
ΔΙΑΤΗΡΕΙ ενεργά και σε ισχύ τα έξι (6) δελτία αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστών της εκκαλούσας Π.Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ», και δη των ποδοσφαιριστών της: 1) ΚΕΝΑΝ ΜΠΑΡΓΚΑΝ, με αριθ. δελτ. Ε.Π.Ο. 1183271, 2) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΧΑΡΑΚΗ, με αριθ. δελτ. Ε.Π.Ο. 1218645, 3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, με αρ.δελτ. Ε.Π.Ο. 1351749, 4) ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΙΤΚΑ, με αρ. δελτ. Ε.Π.Ο. 575598, 5) OUSMANE SOUNTOURA, με αρ. δελτ. Ε.Π.Ο. 1463534 και 6) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΙΝΟΠΑΠΠΑ, με αρ. δελτ. Ε.Π.Ο 1158610.

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή