Αλλάζουν αθλητικός νόμος και καταστατικό ΕΠΟ με σκοπό την ένταξη των εν ενεργεία διαιτητών στην “Ένωση Διαιτητών”

Το αίτημα της Ένωσης Διαιτητών / ΟΔΠΕ έμεινε εκτός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της επόμενης ΓΣ της ΕΠΟ, ωστόσο, προς ψήφιση θα τεθεί η πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής για τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού που απαγορεύει σε εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές να είναι μέλη αθλητικού σωματείου και υποψήφιοι Ένωσης. Η διοίκηση της … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αλλάζουν αθλητικός νόμος και καταστατικό ΕΠΟ με σκοπό την ένταξη των εν ενεργεία διαιτητών στην “Ένωση Διαιτητών”.