"Άμεση οικονομική ενίσχυση των σωματείων χωρίς εφραμογή του μητρώου σωματείων"

Print Friendly, PDF & Email

Η Ε.Π.Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ σχολιάζοντας το μητρώο αθλητικών σωματείων ανακοινώνει τα παρακάτω:

Η εγγραφή των σωματείων στο μητρώο αθλητικών σωματείων της ΓΓΑ είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Οι στιγμές όμως που διανύουμε και οι προϋποθέσεις που θέτει το μητρώο για τα ερασιτεχνικά σωματεία και τον ερασιτέχνη παράγοντα, είναι τετοιες που οδηγούν και αυτούς τους λίγους <<ρομαντικούς>> που έμειναν, στην εγκατάλειψη και στον αφανισμό.

Ζητάμε την άμεση οικονομική ενίσχυση των σωματείων και η εγγραφή με τις προϋποθέσεις του μητρώου, να γίνουν σιγά-σιγά και σε βάθος χρόνου αφού η εφαρμογή του μέχρι 5 Ιουνίου είναι αδύνατη.

Καμία δημοσίευση για προβολή