Aνάφορα της Ένωσης Διαιτητών στον Άρειο Πάγο: “Να μην αναγνωριστούν παράνομα μορφώματα της διαιτησίας”!

Print Friendly, PDF & Email

Αναφορά στην εισαγγελία του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ έστειλε η Ένωση Διαιτητών – ΟΔΠΕ ζητώντας να μην αναγνωριστεί από τη δικαιοσύνη το καταστατικό της “Ένωσης Εν Ενεργεία Διαιτητών”, στην ίδρυση της οποίας πρωτοστάτησε ο τέως αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ, Στ. Μάνταλος και ένα κομμάτι της ΕΠΟ, που σε λίγες ημέρες δεν θα έχει κανένα λόγο στην ομοσπονδία.

Αναλυτικά:

“ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΙΤΗΣΗ:

Της δευτεροβάθμιας ένωσης- σωματείου Διαιτητών σωματείου με την επωνυμία
ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΔΠΕ – ΟΔΠΕ) (…)

Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ,

1.-Η ΕΔΠΕ – ΟΔΠΕ είναι ο μοναδικός αναγνωρισμένος, επίσημος και νόμιμος
θεσμικός φορέας των διαιτητών ποδοσφαίρου στην χώρα μας, όπως προβλέπεται
στον ισχύοντα αθλητικό νόμο (Ν. 2725/1999), σύμφωνα με τον οποίον η διαιτησία
του ποδοσφαίρου (και γενικά όλων των ομαδικών αθλημάτων) διαρθρώνεται σε
πρωτοβάθμια σωματεία-συνδέσμους διαιτητών (που γεωγραφικά καλύπτουν ένα
νομό στον οποίον δραστηριοποιείται αντίστοιχα, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων
ή μια Περιφέρεια) και το δευτεροβάθμιο σωματείο στο οποίο είναι μέλη οι ανωτέρω
σύνδεσμοι, δηλαδή την οικεία Ομοσπονδία Διαιτητών (εν προκειμένω στο
ποδόσφαιρο αυτή η δευτεροβάθμια ένωση είναι η ΕΔΠΕ-ΟΔΠΕ).

Οι ανωτέρω σύνδεσμοι όπως και η Ομοσπονδία είναι αναγνωρισμένοι από το κράτος.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις των άρθρων 43 επ. του Ν. 2725/1999 επιτρέπεται η
ίδρυση και λειτουργία ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ συνδέσμου διαιτητών στα διοικητικά και
γεωγραφικά όρια κάθε νομού ή Ένωσης και μιας μόνο δευτεροβάθμιας Ένωσης
Διαιτητών για κάθε άθλημα. Σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν επίσημοι σύνδεσμοι διαιτητών ποδοσφαίρου σε όλους τους νομούς της
χώρας που είναι μέλη της ΕΔΠΕ – ΟΔΠΕ.

2.-Η ΕΔΠΕ – ΟΔΠΕ έχει υποβάλλει αίτηση στην Ελληνική Ποδοσφαιρική
Ομοσπονδία προκειμένου να εγγραφεί μέλος της, αίτηση η οποία εκκρεμεί από την
25-08-2021δεδομένου ότι η διοίκηση της ΕΠΟ αποφεύγει να την εισαγάγει προς
έγκριση στην ΓΣ. (Σχετ. 1)

3.-Τον Ιούλιο 2023 η Διοίκηση της ΕΠΟ (και αφού προηγουμένως ζήτησε την
τροποποίηση του καταστατικού της ΕΔΠΕ – ΟΔΠΕ, όπερ και εγένετο) δεσμεύτηκε
περί του ότι θα προέβαινε τελικώς στην εγγραφή της ΕΔΠΕ – ΟΔΠΕ ως μέλους της,
με Γενική Συνέλευση που θα συγκαλούσε το αργότερο μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου
2023 (επισυνάπτεται η υπ’ αριθμ. 3871/2023 απόφαση του Μον. Πρωτ Αθηνών και
το πρακτικό συμβιβασμού ως σχετ 2 & 3), πλην όμως δεν το έπραξε.

4. – Η συγκεκριμένη δέσμευση απεδείχθη μία κίνηση τακτικής προκειμένου (η Διοίκηση
της ΕΠΟ) να κερδίσει χρόνο και να υλοποιηθεί το σχέδιο παράνομης ίδρυσης νέας
(δεύτερης) Ένωσης Διαιτητών ώστε αυτή να εγγραφεί (αντί της νόμιμης ΕΔΠΕ –
ΟΔΠΕ), ως μέλος της ΕΠΟ. Για το παραπάνω, εδώ και αρκετό χρόνο,
δημοσιεύονταν στον Τύπο διάφορες πληροφορίες ότι με πρωτοβουλία κάποιων
ποδοσφαιρικών παραγόντων εκτός διαιτησίας έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται η
οικοδόμηση ενός νέου εξωθεσμικού πλαισίου – φορέα διαιτητών ποδοσφαίρου
που καταστρατηγεί τον αθλητικό νόμο και παρακάμπτει τα νόμιμα
λειτουργούντα σωματεία διαιτητών (συνδέσμους και την Ομοσπονδία).

Το παράτυπο και παράνομο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει την ίδρυση νέων σωματείων-
ενώσεων διαιτητών ποδοσφαίρου με μέλη μόνο τους εν ενεργεία διαιτητές και
συγκεκριμένα την ίδρυση ενός σωματείου εν ενεργεία διαιτητών Α Εθνικής
κατηγορίας, ενός σωματείου εν ενεργεία Διαιτητών Β’ Εθνικής κατηγορίας, ενός
σωματείου εν ενεργεία διαιτητών Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας και ενός σωματείου εν
ενεργεία παρατηρητών διαιτησίας, οι οποίοι θα αποτελέσουν τα πρωτοβάθμια
σωματεία για την ίδρυση εν συνεχεία από αυτά και δευτεροβάθμιου σωματείου –Ένωσης Διαιτητών, προκειμένου η Ένωση αυτή να εγγραφεί ως μέλος της ΕΠΟ, σε
παράτυπη και αντίθετη με το Νόμο υποκατάσταση της επίσημης ΕΔΠΕ – ΟΔΠΕ της
οποίας η αίτηση εγγραφής στην ΕΠΟ κρατείται σκοπίμως σε εκκρεμότητα εδώ και 2
(δύο) έτη !!

Μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν καταγγελία περί της λειτουργίας
ενός άτυπου ταμείου στο οποίο υποχρεώνονταν να συνεισφέρουν χρήματα όλοι οι
εν ενεργεία διαιτητές προκειμένου να συγκεντρωθεί μεταξύ άλλων και το χρηματικό
ποσό που απαιτείτο για την κάλυψη των εξόδων της ίδρυσης αυτών των
παράτυπων σωματείων.

Η ύπαρξη αυτού του σχεδίου επαληθεύθηκε πλέον από πρόσφατη επιστολή που
απεστάλη στην ΕΔΠΕ – ΟΔΠΕ από την ΕΠΟ, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και
τον Εκτελεστικό Διευθυντή της ΕΠΟ (σας επισυνάπτουμε αντίγραφο της
συγκεκριμένης επιστολής ως ΣΧΕΤΙΚΟ Νο 4) με την οποία ενημερώνουν για τις
προθέσεις τους να προκαλέσουν την ίδρυση νέας Ένωσης και συνδέσμων
διαιτητών.

Για να κωλυσιεργήσουν, επικαλούνται ζήτημα συμμετοχής στους
συνδέσμους των εν ενεργεία διαιτητών και δήθεν εντολή (“ολιστική μελέτη”)των
υπερκείμενων αθλητικών Ομοσπονδιών (UEFAκαι FIFA), ενόσω ουδεμία οδηγία
υπάρχει προς την ΕΠΟ για παρέμβαση της στην αυτονομία των συνδέσμων
διαιτητών ποδοσφαίρου (στην πραγματικότητα το μόνο που υπάρχει είναι η
προτροπή- σύσταση των UEFA και FIFA για την διασφάλιση της συμμετοχής στους
συνδέσμους διαιτητών όλων των εν ενεργεία διαιτητών και της συμμετοχής τους
στην διοίκηση και την εκπροσώπηση τους, κάτι που ήδη ισχύει, προβλέπεται στα
καταστατικά της Ομοσπονδίας μας και των συνδέσμων μας και μάλιστα έχει
νομοθετηθεί με το Ν. 5025/2023).

5.-Παρ΄ ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει την ίδρυση, δικαστική
αναγνώριση και λειτουργία αυτών των μορφωμάτων (νέων συνδέσμων διαιτητών),οι
πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν σε
τοπικό/α Ειρηνοδικεία (φημολογείται ότι έχουν επιλεγεί σκοπίμως απομακρυσμένα
και περιφερειακά Ειρηνοδικεία) αιτήσεις για την αναγνώριση αυτών των παράτυπων
νέων σωματείων διαιτητών, η τυχόν αναγνώριση-λειτουργία των οποίων θα σημάνει
το οριστικό τέλος της ανεξαρτησίας της διαιτησίας ποδοσφαίρου και τον πλήρη
έλεγχο των διαιτητών και της αθλητικής εξέλιξης τους από τους ποδοσφαιρικούς
παράγοντες.

6.-Ενόψει αυτών, Σας αναφέρουμε όλα τα παραπάνω και παρακαλούμε να
ενεργήσετε εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων Σας ώστε να αποτραπεί/ακυρωθεί
η δικαστική αναγνώριση αυτών των μη νόμιμων σωματείων διαιτητών ποδοσφαίρου
από τα Ειρηνοδικεία της χώρας μας με σχετική οδηγία Σας που να επιστά την
προσοχή για την τήρηση της ισχύουσας αθλητικής Νομοθεσίας και την παραπομπή
όσων επιχειρήσουν την ίδρυση αυτών των παράνομων μορφωμάτων στην
δικαιοσύνη.

Με τιμή
Για την ΕΔΠΕ – ΟΔΠΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή