Εκτός χρηματοδότησης οι ομάδες που εμπλέκονται σε υπό αξιολόγηση αναφορές για χειραγώγηση αγώνων!

Print Friendly, PDF & Email

Τρεις βασικές προϋποθέσεις υπάρχουν για την κατανομή στις ομάδες των εξήντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (62.700.000 €), που θα μοιραστεί ισόποσα σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Η πρώτη είναι η ολοκλήρωση της παρουσίας της ομάδας στο πρωτάθλημα που μετέχει, η δεύτερη είναι να μην εμπλεκεται σε αναφορές για χειραγώγηση αγώνων που τελούν υπό αξιολόγηση και τρίτη είναι τα έσοδα της ομάδας να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 1/3 της χρηματοδότησης, που προβλέπεται να λάβει.

Όπως προβλέπεται στη σχετική ΚΥΑ (Αριθμ. 65456, ΦΕΚ B’ 704/10.02.2023)

“Αθλητική Ομάδα, η οποία θα λάβει χρηματικό ποσό δυνάμει της παρ. 2, υποχρεούται να ολοκληρώσει την συμμετοχή της την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στην κατηγορία στην οποία συμμετέχει. Σε διαφορετική περίπτωση, τα χρήματα που θα λάβει θα αναζητηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα με την διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας.

Αναστέλλεται η καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού σε ΑΑΕ ή ΤΑΑ σε περίπτωση που η ΑΑΕ/ΤΑΑ βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης αναφοράς για συμμετοχή σε χειραγώγηση αγώνα της περιόδου 202223 από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας . Σε περίπτωση που η υπό αξιολόγηση υπόθεση χειραγωγημένου αγώνα τεθεί από την ΕΠΑΘΛΑ στο αρχείο, η εμπλεκόμενη ΑΑΕ ή ΤΑΑ θα λάβει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το ποσό που της αναλογεί ως δικαιούχος και η καταβολή του οποίου είχε ανασταλεί. Σε περίπτωση που η υπό αξιολόγηση υπόθεση χειραγωγημένου αγώνα διαβιβασθεί στις αρμόδιες δημόσιες αρχές, δηλαδή στον αρμόδιο εισαγγελέα ή/και στον αρμόδιο αθλητικό φορέα, ήτοι στο αρμόδιο αθλητικό πειθαρχικό όργανο, η αναστολή εξακολουθεί να ισχύει εωσότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση από το πειθαρχικό όργανο. Σε περίπτωση που από το πειθαρχικό όργανο του αθλητικού φορέα εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, η τιμωρημένη ΑΑΕ ή ΤΑΑ χάνει οριστικά το δικαίωμά της για την παρούσα χρηματοδότηση. Εάν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της παρούσας χρηματοδότησης, ομάδα η οποία έλαβε το αναλογούν σε αυτή ποσό, συμπεριληφθεί σε αναφορά για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η οποία εξετάζεται από την ΕΠΑΘΛΑ και εκδοθεί κατά αυτής καταδικαστική απόφαση από το αρμόδιο αθλητικό πειθαρχικό όργανο, τότε εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας.

 

Για να εισπράξουν οι αθλητικές ομάδες που είναι δικαιούχοι της χρηματοδότησης, θα πρέπει να έχουν έσοδα από χορηγίες, διαφημίσεις, τηλεοπτικά δικαιώματα, συνδρομές μελών και εισιτήρια (απλά και διαρκείας) κ.λπ., που να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 1/3 της παρούσας χρηματοδότησης. Τα χρήματα που λαμβάνουν οι αθλητικές ομάδες σε ένα οικονομικό έτος, ελέγχονται στον απολογισμό του ίδιου έτους. Σε περίπτωση που το ποσό των εσόδων τους από άλλες πηγές, είναι μικρότερο από τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, τα αθλητικά σωματεία θα εισπράττουν από την παρούσα χρηματοδότηση έως του ποσού των εσόδων τους. Δεδομένου ότι ο έλεγχος θα γίνεται κατά την εκκαθάριση, το ποσό που τυχόν έλαβαν, κατά το υπερβάλλον, θα συμψηφίζεται με επόμενη καταβολή.”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ: 21 εκάτ. ευρώ στην SL1 – Εκτός χρηματοδότησης η SL2 -Τί θα πάρουν ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ

 

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή