ΓΣ ΕΠΟ: Στήριξη στον αγώνα των ΠΑΕ της SL2 – Επιχορήγηση 30.000 ευρώ σε κάθε ΕΠΣ – Καμία απόφαση για την “Ένωση Διαιτητών”

Η Καταστατική Γενική Συνέλευση των Ενώσεων-Μελών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία διεξήχθη σήμερα στη Θεσσαλονίκη, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, οπως τις ανακοίνωσε η ΕΠΟ: “-Με 53 ψήφους υπέρ και ένα λευκό, αποφασίστηκε να προβλεφθεί καταστατικά πενθήμερη προθεσμία για την έκδοση αποφάσεων από τα πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ, όταν οι υποθέσεις που δικάζουν έχουν αγωνιστικό … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΓΣ ΕΠΟ: Στήριξη στον αγώνα των ΠΑΕ της SL2 – Επιχορήγηση 30.000 ευρώ σε κάθε ΕΠΣ – Καμία απόφαση για την “Ένωση Διαιτητών”.