Η ανεξάρτητη διαιτησία, η αμετοχη πολιτεία και η καταπάτηση του νόμου από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία

Print Friendly, PDF & Email

Του Ι. ΤΣΙΓΚΑ* –

Είναι γνωστό σε όλους, ότι σε όλα τα αθλήματα υπάρχουν οι άνθρωποι, οι οποίοι ως ουδέτεροι και αντικειμενικοί, έχουν αναλάβει ένα δύσκολο έργο, που είναι η διαμεσολαβητική προσπάθεια επίλυσης διαφορών μεταξύ δύο μερών και η επισήμανση παραβάσεων σε αγώνες.

Αυτοί οι άνθρωποι ονομάζονται ανάλογα με το άθλημα ή το αγώνισμα, χρονομέτρες, κριτές, ή διαιτητές. ΄Οσα άτομα έχουν αποκτήσει μία από της ιδιότητες αυτές, έχουν δημιουργήσει το δικό τους κλάδο εκπροσώπησης, εγγραφόμενοι ως μέλη σωματείων.

Ετσι έχουμε τον κλάδο της διαιτησίας, ο οποίος σύμφωνα με την νομοθεσία και την πλειο-ψηφία του κόσμου είναι ανάγκη και επιβάλλεται να είναι Ανεξάρτητος Φορέας. Από αυτά τα στοιχεία, αλλά και από συμπεράσματα γεγονότων, προκύπτει ότι πρέπει να υπάρχει σε κάθε άθλημα μια Ανεξάρτητη Διαιτησία, η οποία να απασχολείται στο έργο της, ανεπηρέαστη χωρίς εξάρτηση και χειραγώγηση.

 

Πρέπει να γίνει γνωστό ότι η Ανεξάρτητη Διαιτησία, είναι ιδιωτικός φορέας, με εθελοντική προσφορά, με παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, μία μη πολιτική κίνηση για νέους ανθρώπους, χωρίς διακρίσεις καταγωγής, γλώσσας, φυλής ή πίστης και ανοικτή για όλους, που αποσκοπεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη του αθλήματος με το οποίο ασχολείται και έχει στόχο την σωστή τέλεση των αγώνων μεταξύ των διαγωνιζομένων ατόμων ή ομάδων διαφόρων πρωταθλημάτων.

Η κίνηση αυτή δημιουργήθηκε  από την ανάγκη να υπάρξουν άτομα στους Ποδοσφαιρικούς και τους άλλους αθλητικούς αγώνες, τα οποία θα εφαρμόζουν κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών κανόνες παιδιάς του αθλήματος, κατά δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο, ώστε να ρυθμίζονται αμέσως, τόσο οι διαφορές όσο και οι παραβάσεις μεταξύ των παικτών και των ομάδων.

Με στόχο τα ανωτέρω προέκυψε η ανάγκη να δημιουργηθεί σώμα διαιτητών, οι οποίοι ως γνωστόν διαδραματίζουν έναν σπουδαίο ρόλο και εποικοδομητικό έργο, όσο είναι εφικτό στους αγώνες, και με ανθρώπινα ή μη λάθη.

Με αυτά τα δεδομένα, πρέπει να έχουμε την διαιτησία ανεξάρτητη, η οποία οργανώθηκε και καθιερώθηκε σε κάθε άθλημα ως θεσμός και εκπροσωπείται επίσημα από σωματεία,  συλλόγους και Συνδέσμους, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί από τα αρμόδια Δικαστήρια και την Αθλητική Νομοθεσία, και που αντιπροσωπεύουν τους επίσημους διαιτητές του κάθε αθλήματος.

 

Η Ανεξάρτητη Διαιτησία είναι ένας μη πολιτικός οργανισμός, καθόσον δεν εμπλέκεται σε επιδιώξεις και κινήσεις για ανάληψη κρατικής εξουσίας, δεν εκπροσωπεί και δεν συνδέεται με κάποιο πολιτικό κόμμα ή οργάνωση. Είναι αμιγώς αθλητικός φορέας, όπως προκύπτει από τον καταστατικό της χάρτη, τους διαιτητικούς κανόνες, τον Αστ. Κώδικα και την κείμενη Νομοθεσία.

Αποσκοπεί στην προάσπιση των σωματειακών και μη δικαιωμάτων των διαιτητών, την μη χειραγώγηση αυτών από οποιονδήποτε εξωτερικό και εσωτερικό παράγοντα και την κάλυψη με το ανθρώπινο δυναμικό τους αγώνες. Δηλαδή με διαιτητές, των οποίων οι αμοιβές για τις προσφερόμενες υπηρεσίες στα γήπεδα είναι για μεν τους αγώνες τοπικών κατη-γοριών, ερασιτεχνικού χαρακτήρα πάρα πολύ μικρές, για δε τους αγώνες ημιεπαγγελματικού χαρακτήρα Εθνικών κατηγοριών, ανεκτές μέχρι αρκετά καλές.

Η Διαιτησία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι ένας φορέας με διοικητική και οικονομική αυτότέλεια, με δική της δομή και Ιεραρχία. Λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας, με συγκεκριμένες αρμοδιότη-τες, χωρίς διακρίσεις και εξαρτήσεις, και χωρίς δικαίωμα χειραγώγησης από οποιονδήποτε, τόσο των Συνδέσμων Διαιτησίας, όσο και των διαιτητών που είναι μέλη τους.

Δυστυχώς όμως όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στο άθλημα του Ποδοσφαίρου, η ανεξάρτητη διαιτησία έχει καπελωθεί και υποδουλωθεί από την ομοσπονδία του αθλήματος, κατά παράβαση δικαστικών αποφάσεων και Αθλητικών Νόμων, διότι η ηγεσία της, με το  έτσι θέλω καταπατώντας την νομοθεσία, και με δικούς της σωματειακούς κανονισμούς, έχει υφαρπάξει της αρμοδιότητας των οργάνων διαιτησίας και από Ανεξάρτητη Διαιτησία την έχει μετατρέψει σε εξαρτημένη, οπότε έγινε υποχείριο παραγόντων με τις πλάτες της UEFA και της FIFA.

Και η πολιτεία στέκεται αμέτοχη και άβουλη αντί να ασκήσει Πειθαρχικές, Διοικητικές και Δικαστικές διώξεις, κατά παντός υπευθύνου.

*Το κείμενο επιμελήθηκε ο Ι. Τσίγκας, παλαίμαχος διαιτητής Σ.Δ.Π.Αργολίδας

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή