Η “ζοφερή εικόνα” της Super League: Μείωση εσόδων, ζημιές 39 εκάτ. ευρώ ετησίως και “ιδιοκτήτες που λειτουργούν ως ευεργέτες”!

Photo by Jonathan Petersson
Print Friendly, PDF & Email

“Ζοφερή” χαρακτηρίζεται στο κείμενο της επονομαζόμενης ολιστικής μελέτης που υπεγραφή μεταξύ της κυβέρνησης και των FIFA/UEFA η κατάσταση που επικρατεί στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που βασίστηκε σε στοιχεία που αφορούν την περίοδο 2010 – 2020, προκύπτουν τα εξής:

-Mείωση εσόδων από εισιτήρια και χορηγίες

-Οι ελληνικοί σύλλογοι καταγράφουν κατά μέσο όρο συνολικές ζημίες ύψους 39 εκατ. ευρώ ετησίως.

-Γενική κάμψη της απόδοσης των ελληνικών συλλόγων

-Υπάρχει υψηλό επίπεδο εξάρτησης από τους ιδιοκτήτες των συλλόγων που ενεργούν ως ευεργέτες.

Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα από την “ολιστική μελέτη” που δημοσιεύει το SoccerPlus:

Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει δει τα έσοδά του να αυξάνονται εντυπωσιακά κατά 80% την τελευταία δεκαετία, κατά μέσο όρο 8% ετησίως. Συγκριτικά, τα συνολικά έσοδα των ελληνικών συλλόγων μειώθηκαν κατά 28% την ίδια περίοδο.

Από τις 55 χώρες της Ευρώπης, η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις μόνο χώρες τα έσοδα των μεγαλύτερων συλλόγων των οποίων έχουν μειωθεί κατά την περίοδο αυτή. Η μείωση αυτή είναι ακόμη πιο δραματική όταν τα αριθμητικά στοιχεία κατανέμονται σε ροές εσόδων,
δεδομένου ότι σημειώθηκε σημαντική αύξηση κατά 25 εκατ. ευρώ στις κατανομές αγώνων της UEFA μεταξύ του 2009 και του 2018.

Τα εγχώρια τηλεοπτικά έσοδα ήταν σε γενικές γραμμές σταθερά, αλλά οι χορηγίες και
άλλα έσοδα (δωρεές, επιχορηγήσεις) μειώθηκαν σημαντικά, ενώ τα έσοδα από εισπράξεις εισιτηρίων κατέρρευσαν από 65 εκατ. ευρώ το 2009 σε μόλις 17 εκατ. ευρώ το 2018.

Τα έσοδα αγώνων της UEFA, τα οποία εξαρτώνται από τα αθλητικά αποτελέσματα και, συνεπώς, είναι εκ φύσεως απρόβλεπτα, αποτελούν το ένα τρίτο όλων των εσόδων των συλλόγων τα τελευταία δύο χρόνια, δείχνοντας υψηλό επίπεδο εξάρτησης.

Δεκαετής καθαρή κερδοφορία συλλόγων, Ευρώπη έναντι Ελλάδας

Η εισαγωγή των οικονομικών ελέγχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (οικονομικό ευ αγωνίζεσθαι), σε συνδυασμό με την αύξηση των εσόδων και τα υψηλότερα κέρδη μεταγραφών, μετέτρεψαν τις ετήσιες καθαρές ζημίες ύψους 1,7 δισεκ. ευρώ σε καθαρά κέρδη κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, όταν συνδυάζονται τα στοιχεία και για τους 700 ευρωπαϊκούς συλλόγους α΄ κατηγορίας.

Η εικόνα για την Ελλάδα παραμένει ζημιογόνος, αν και καλύτερη από τις ζημίες-ρεκόρ του 2011. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας, οι ελληνικοί σύλλογοι καταγράφουν κατά μέσο όρο συνολικές ζημίες ύψους 39 εκατ. ευρώ ετησίως.

Αξιολόγηση ομολόγων, Ελλάδα

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρουσιάζονται στοιχεία για τέσσερις λίγκες ομολόγων χωρών. Οι λίγκες αυτές επιλέχθηκαν επειδή είτε έχουν παρόμοιο μέγεθος πληθυσμού με την Ελλάδα (Βέλγιο, Αυστρία και Πορτογαλία) είτε κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά (Κύπρος). Η αύξηση των εξόδων σε αυτές τις λίγκες είναι μικρότερη από την αύξηση των εσόδων από την άνοδο των τηλεοπτικών εσόδων των “μεγάλων αγορών”, αλλά και οι τέσσερις είδαν τα έσοδά τους να αυξάνονται μεταξύ 26% και 57%.

Αριθμός συλλόγων που έφθασαν στη φάση των ομίλων διοργανώσεων της UEFA

Με την πάροδο των ετών, οι ελληνικοί σύλλογοι ήταν αρκετά επιτυχημένοι όσον αφορά την πρόκριση στις φάσεις ομίλων των διοργανώσεων της UEFA (όπου το χρηματικό έπαθλο αυξάνεται σημαντικά). Ωστόσο, η συνολική τάση είναι αρνητική και στη σεζόν 2019/20 για πρώτη φορά μόνο ένας ελληνικός σύλλογος προκρίθηκε στις φάσεις ομίλων. Αντίθετα, η Πορτογαλία είχε πέντε, το Βέλγιο τέσσερις και η Αυστρία τρεις συλλόγους στις φάσεις ομίλων.

Συντελεστές συλλόγων UEFA την τελευταία δεκαπενταετία

Η κατάταξη των συντελεστών των συλλόγων της UEFA (με βάση τα αποτελέσματα της τελευταίας πενταετίας) αντικατοπτρίζει τη γενική κάμψη της απόδοσης των ελληνικών συλλόγων, η οποία έχει υποχωρήσει από την 8 η στην 18η θέση τις τελευταίες δεκαπέντε σεζόν.

Εν τω μεταξύ, η κατάταξη των αυστριακών και βελγικών συλλόγων βελτιώθηκε και η Κύπρος ξεπέρασε την Ελλάδα για πρώτη φορά. Η κατάταξη των συντελεστών των
συλλόγων είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς υπαγορεύει πόσοι ελληνικοί σύλλογοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις επικερδείς διοργανώσεις της UEFA και σε ποιο στάδιο της προκριματικής διοργάνωσης θα συμμετάσχουν.

Παρακολούθηση αγώνων στην Ελλάδα

Τα στοιχεία για την παρακολούθηση είναι κάπως ακατέργαστα, αλλά παρόλα αυτά αποτελούν σημαντικό δείκτη της υγείας του ποδοσφαίρου. Η μέση παρακολούθηση ελληνικών λιγκών παραμένει κάτω από αυτή των πιο συγκρίσιμων λιγκών (Βέλγιο, Πορτογαλία, Αυστρία και Κύπρος). Ωστόσο, κατά την περίοδο 2019/20
παρατηρήθηκε περαιτέρω αναζωογόνηση του μέσου όρου της παρακολούθησης, με μέσο όρο σχεδόν 6.500 πριν από τη διακοπή των αγώνων. Αυτό παραμένει μια ακτίνα φωτός σε μια γενικά ζοφερή εικόνα, καθώς αυτός ο αριθμός είναι ο υψηλότερος μέσος όρος από την σεζόν 2009/10. Αντίθετα, στους αγώνες της ελληνικής εθνικής ομάδας σημειώθηκε σημαντική μείωση των μέσων ποσοστών παρακολούθησης τα τελευταία δύο χρόνια, αντανακλώντας απογοητευτικές εμφανίσεις και λιγότερο
ελκυστικούς αντιπάλους.

Δεκαετείς κεφαλαιακές εισφορές/αυξήσεις ιδίων κεφαλαίων των ελληνικών συλλόγων

Υπάρχει ένα κοινό ρητό που χρησιμοποιείται συχνά στο ποδόσφαιρο, ότι δηλ. “όσα περισσότερα βάζεις, τόσα περισσότερα βγάζεις”. Ωστόσο, οι μεγάλες οικονομικές ζημίες εκτός γηπέδου έχουν συνδυαστεί με τη μείωση των αποδόσεων εντός γηπέδου.

Σύμφωνα με ελεγμένα αριθμητικά στοιχεία που έλαβε και ανέλυσε η UEFA, οι Έλληνες ιδιοκτήτες συλλόγων εισέφεραν ίδια κεφάλαια ή άντλησαν κεφάλαια ύψους 352 εκατ. ευρώ την τελευταία δεκαετία. Αυτό ήταν απαραίτητο για να καλυφθεί το σημαντικό χάσμα μεταξύ εσόδων και εξόδων. Οι “4 μεγάλοι” ελληνικοί σύλλογοι ευθύνονται για το 90% αυτών των εισφορών ιδίων κεφαλαίων. Οι εισφορές και οι αυξήσεις κεφαλαίων από τους ιδιοκτήτες είναι σημαντικά υψηλότερες από ό,τι σε όλες τις ομότιμες χώρες. Συγκριτικά,
οι βελγικοί σύλλογοι πραγματοποίησαν εισφορές ύψους 138 εκατ. ευρώ, οι κυπριακοί σύλλογοι 34 εκατ. ευρώ και οι αυστριακοί σύλλογοι μόλις 5 εκατ. ευρώ κατά τη δεκαετή περίοδο. Ως εκ τούτου, υπάρχει υψηλό επίπεδο εξάρτησης από τους ιδιοκτήτες των συλλόγων που ενεργούν ως ευεργέτες.

Σύνοψη

Συνοψίζοντας, το ελληνικό ποδόσφαιρο είχε μια πολύ κακή δεκαετία. Παρά τις τεράστιες εισφορές/ διασώσεις από τους ιδιοκτήτες, οι διεθνείς επιδόσεις έχουν επιδεινωθεί και τα έσοδα των συλλόγων έχουν συρρικνωθεί, ενώ οι αντίστοιχοι δείκτες έχουν αυξηθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αν και τα ποσοστά παρακολούθησης αγώνων κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρή εξάρτηση από τις αγορές χορηγιών που βασίζονται στα στοιχήματα και τις διανομές χρηματικών επάθλων της UEFA όσον αφορά τα έσοδα.

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή