“Καταστρατήγηση του άρθρου 6 του Κανονισμού, η διάλυση της Διεύθυνσης Αδειοδότησης”

Print Friendly, PDF & Email

Με το νέο οργανόγραμμα της ΕΠΟ παύει να υφίσταται Διεύθυνση Αδειοδότησης. Πλέον γίνεται “τμήμα” που υπάγεται στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων.

Ωστόσο, η αλλαγή αυτή αντίκειται στο άρθρο 6 του Κανονισμού Αδειοδότησης, που προβλέπει ρητά την ύπαρξη Διεύθυνσης, άρα ενός αυτόνομου τμήματος και ορίζει ως “επικεφαλής του συστήματος αδειοδότησης της ΕΠΟ τον Διευθυντή Αδειοδότησης”, ο οποίος εκτός των άλλων, είναι το πρόσωπο εκείνο που εισηγείται για την έγκριση ή μη των φακέλων των ΠΑΕ ενώπιον των δύο οργάνων αδειοδότησης που κρίνουν σε πρώτο και δεύτερο βαθμό τους φακέλους.

Μια άλλη ειδοποιός διαφορά σε σχέση με το τι ίσχυε είναι ότι με το προηγούμενο οργανόγραμμα της ΕΠΟ η Διεύθυνση Αδειοδότησης υπαγόταν απευθείας στον πρόεδρο της ΕΠΟ.

Με το νέο οργανόγραμμα, η Αδειοδότηση υποβιβάζεται τμήμα, άρα χάνει την ανεξαρτησία της και υπάγεται στην Διεύθυνση Νομικών Θεμάτων, της οποίας φυσικός προϊστάμμενος είναι ο Εκτελεστικός Γραμματέας.

Επόμενως ο τίτλος του “διευθυντή αδειοδότησης” που εκ του κανονισμού έχει όλη την ευθύνη και περιβάλεται από ανεξαρτησία ως προς τη δομή της λειτουργίας της ομοσπονδίας, δεν υφίσταται με το νέο οραγνόγραμμα.

Noμικοί που γνωρίζουν τους κανονισμούς της ΕΠΟ, κάνουν λόγο για “καταστρατήγηση του κανονισμού” ως προς αυτό το κρίσιμο για τη λειτουργία της αδειοδότησης σημείο και μάλιστα ενώ η αγωνιστική περίοδο έχει αρχίσει και δεν αποκλείουν παρέμβαση των FIFA/UEFA, οι οποίες εγκρίνουν τον κανονισμό αδειοδότησης.

Και ερωτούν: Η αλλαγή στο άρθρο 6 του Κανονισμού Αδειοδότησης εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής;

 

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή