“Mήπως τα θέματα ακυρότητας των εκλογών της Ένωσης Διαιτητών προκατασκευάστηκαν για να οριστούν οι αιτούντες διοικούσα επιτροπή;”

Print Friendly, PDF & Email

Toυ Ι. Τσίγκα * –

Σύμφωνα με ιστοσελίδα που διάβασα πληροφορήθηκα ότι τρείς (3) διαιτητές και τέσσερεις Σύνδεσμοι Διαιτητών κατέθεσαν αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, για ακύρωση των εκλογών της ΟΔΠΕ που έγιναν 13-11-2022.

Όπως γνωρίζω την απόφαση για εκλογές την έλαβε η τότε Διοίκηση της ΟΔΠΕ που είχε τότε Πρόεδρο τον νυν 1ον προσφεύγοντα και ενάγοντα της αγωγής , μαζί με άλλα μέλη της τότε Διοίκησης, για 13-11-22, και αυτοί ήταν οι χειριστές για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της ΟΔΠΕ.

Εάν υπήρχαν τότε τα προβλήματα που αναφέρονται στην αγωγή, γιατί βιάστηκαν και προσδιόρισαν για 13-11-22 την Γ.Σ. Εφόσον γνώριζαν ότι υπήρχαν κωλύματα;

Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογο ερώτημα, ότι ίσως μπορεί να ήταν προκατασκευασμένες ακυρότητες ως ρεζέρβα, και με πιθανολόγηση να ορισθούν οι αιτούντες ως Διοικούσα Επιτροπή.

Με τις από 30-1-23 αγωγές τους, οι αιτούντες και πριν καν συζητηθεί η κυρία αγωγή τους, με άγνωστο το αποτέλεσμα, ζητούν να διορισθούν με προσωρινή διαταγή, οι αιτούντες ως μέλη Διοικούσας Επιτροπής.

Στη προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κάποιο επείγον θέμα, ούτε επικείμενος κίνδυνος και ούτε συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση για την ΟΔΠΕ, από την ΕΠΟ, διότι αυτή αδιαφορεί σχεδόν 3 χρόνια, παρά τις κατ΄ επανάληψη αιτήσεις ένταξης της ΟΔΠΕ στην ΕΠΟ. Το θέμα αυτό δεν είναι τωρινό αλλά διαχρονικό. Τώρα γιατί παραπονούνται, δεν ξέρω.

Για όλα τα θέματα που ενίσταται στην αγωγή ο 1ος ενάγων της αγωγής, ο ίδιος προσωπικά, δεν υπέβαλε κάποια ένσταση για τα θέματα αυτά, στην εφορευτική επιτροπή, κατά την διάρκεια των εργασιών της Γ.Σ. ΟΔΠΕ. Οπότε τώρα γιατί παραπονείται , αφού ήταν δική του η επιλογή να μη κάνει ένσταση;

Η πρόσκληση για Συνέλευση, ενώ περιείχε τα διάφορα θέματα για συζήτηση, δεν ανέφερε στους προσκαλούμενους Συνδέσμους– μέλη της ΟΔΠΕ, ότι για να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. θα πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει για να μπορούν να ψηφήσουν.

Η έλλειψη αυτή δημιούργησε στους Συνδέσμους-μέλη την πεποίθηση και την γνώση, ότι θα συμμετείχαν κανονικά, αφού δεν επισημάνθηκε κάποιο κώλυμα. Οπότε τώρα γιατί παραπονείται για το θέμα αυτό , αφού η ευθύνη είναι δική του;

Αυτή η παράλειψη δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε αλλά ευθύνεται ο τότε απερχόμενος πρόεδρος και νυν 1ος προσφεύγων και ενάγων της αγωγής, μαζί με τον τότε Γ. Γραμματέα που υπέγραψαν και απέστειλαν την πρόσκληση στους Συνδέσμους, χωρίς να τους ενημερώσουν, με προειδοποίηση, ώστε να μπορούν να είναι ταμειακώς εντάξει, όπως ισχυρίζεται ο αιτών.

Άλλωστε οι οικονομικοί πόροι των Συνδέσμων είναι ελάχιστοι, διότι οι εν ενεργεία διαιτητές και οι παρατηρητές, πληρώνουν τα ποσοστά από τις αμοιβές τους στις ΕΠΣ. Οπότε τώρα γιατί παραπονείται για το θέμα αυτό ,μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. , αφού η ευθύνη είναι δική του;

Κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της Γ.Σ. ήταν υποχρεωμένο το τότε Δ.Σ. της ΟΔΠΕ που ήταν Πρόεδρος ο νυν προσφεύγων, να προσκομίσει στο Προεδρείο και την Εφορευτική Επιτροπή της Γ.Σ. κατάσταση με τα ταμειακώς εντάξει μέλη.

Τέτοιο όμως γεγονός δεν έλαβε χώρα υπαιτιότητα του Προέδρου και νυν προσφεύγοντα, καθώς και της τότε απερχόμενης Διοίκησης. Εδώ πρόκειται για σημαντική παράλειψη του τότε Δ.Σ. ΟΔΠΕ την οποία την ευθύνη μεταξύ άλλων την έχει και ο προσφεύγων, που δεν οργάνωσε και δεν διασφάλισε σωστά την διενέργεια των εκλογών της ΟΔΠΕ.

Συνεπώς η εφορευτική επιτροπή έκρινε σωστά και απέρριψε την ένσταση του Συνδέσμου Βοιωτίας. Οπότε τώρα γιατί παραπονείται για το θέμα αυτό, μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. , αφού η ευθύνη είναι δική του;

Ο νυν 1ος προσφεύγων και ενάγων της αγωγής, ήταν αυτός που επέλεξε τους συνεργάτες του να εκθέσουν υποψηφιότητες για να εκλεγούν στο Δ.Σ. της ΟΔΠΕ μεταξύ αυτών και τον υποψήφιο από την Μεσσηνία. Συνεπώς γνώριζε εάν το άτομο αυτό μπορούσε ή όχι να είναι μαζί του υποψήφιος. Οπότε τώρα γιατί παραπονείται για το θέμα αυτό, μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. , αφού η ευθύνη είναι δική του;

Την συμμετοχή τόσον του υποψηφίου από την Μεσσηνία όσο και του εκπροσώπου της Καρδίτσας για τους οποίους οι υποβληθείσες τότε ενστάσεις απορρίφθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή, τους ενέκρινε και κάλυψε τυχόν πρόβλημά τους, η Γ.Σ. της ΟΔΠΕ εξαλείφοντας τυχόν θέματα γι΄ αυτούς και τους επέτρεψε να συμμετάσχουν. Τότε δεν είχε αντιρρήσεις. Τώρα γιατί παραπονείται;

Το παράβολο υποψηφιότητας, μπορεί να προβλέπεται να καταβάλλεται κάποιες ημέρες νωρίτερα από την Γ.Σ. της ΟΔΠΕ, όμως δεν απαγορεύεται να καταβάλλεται πριν την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. όπως έκανε και ο προσφεύγων και ενάγων της αγωγής, και άλλοι υποψήφιοι με το αντίστοιχο χρηματικό ποσό που προβλέπεται από το καταστατικό και χωρίς κάποια εξαίρεση, διότι αμέσως θα γινότανε θέμα, αν κάποιος πλήρωσε λιγότερο παράβολο, και δεν θα μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα. Γιατί παραπονείται;

΄Οσον αφορά για συμμετοχή στη Γ.Σ. του Συνδέσμου Λακωνίας, αυτό δεν είναι αληθές διότι ουδέποτε πήρε μέρος στις εργασίες της Γ.Σ. όπως αναφέρεται στο δικόγραφο.

Στο δικόγραφο αναφέρεται ότι συμμετείχε στη Γ.Σ. ο Σύνδεσμος της Κεφαλλονιάς. Αυτό δεν είναι αληθές διότι όχι μόνο δεν έλαβε μέρος στη Γ.Σ. αλλά είναι ανύπαρκτος Σύνδεσμος με Δικαστική απόφαση.

Όταν αναφέρεται ο γεωγραφικός όρος « περιφέρεια» αυτή αφορά και καλύπτει όλα τα μέρη της Ελλάδας. Τις περιοχές που παλιά είχαν το όνομα Νομοί τώρα αυτές τις γεωγραφικές περιοχές, τις έχουν ονομάσει « ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΕΝOΤΗΤΕΣ» και σε αυτές υπάγονται οι τοπικοί Σύνδεσμοι.

Οι ασκηθείσες αιτήσεις για ακύρωση των εκλογών ασκήθηκαν εναντίον του σωματείου με την επωνυμία

« ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΟΔΠΕ» και τον διακριτικό τίτλο « ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ» Συνεπώς ασκήθηκαν εναντίον άλλου σωματείου και όχι κατά του σωματείου «ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ/ ΟΔΠΕ», καθόσον βάσει των τίτλων πρόκειται για 2 διαφορετικά σωματεία με αποτέλεσμα οι προσφυγές ενδεχομένως να μη γίνουν δεκτές και να μη μπορούν να εκδικασθούν.

Κλείνοντας, κάνω γνωστό ότι δεν θα ασχοληθώ πάλι με το θέμα των αιτήσεων για ακύρωση των εκλογών της ΟΔΠΕ.

*Τα ερωτήματα έγιναν με βάση τις αγωγές των αιτούντων και επεξεργασία αυτών από τον Ι. Τσίγκα, μη εν ενεργεία διαιτητή.

Διαβάστε ακόμα:

 

Ασφαλιστικά μέτρα για διορισμό προσωρινής διοίκησης στην Ένωση Διαιτητών – “Παράνομες οι εκλογές, ανυπόστατο το ΔΣ”!

Ασφαλιστικά μέτρα για διορισμό προσωρινής διοίκησης στην Ένωση Διαιτητών – “Παράνομες οι εκλογές, ανυπόστατο το ΔΣ”!

 

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή