Μητρώο αθλητικών σωματείων: Αρχίζει ο δεύτερος κύκλος εγγραφής – Τί αναφέρει η νέα υπουργική απόφαση Αυγενάκη

Print Friendly, PDF & Email

Λήγει στις 20/4 ο πρώτος κύκλος δυνατότητας εγγραφής των αθλητικών σωματείων στο μητρώο της ΓΓΑ και ανοίγει ο δεύτερος που θα διαρκέσει έως τις 30/6.

Επειδή, ειδικά στο ποδόσφαιρο υπάρχουν αρκετά σωματεία που δεν πήραν μέρος στα φετινά πρωταθλήματα, επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου (εγγραφή στο μητρώο αθλητικών σωματείων της ΓΓΑ και ειδική αθλητική αναγνώριση) και επειδή υπάρχουν ποδοσφαιρικές ενώσεις, όπως αυτή του Λασιθίου, που εξ’ αυτού του λόγου, φέτος δεν διοργάνωσαν πρωταθλήματα, δημοσιεύουμε τη νέα σχετική υπουργική απόφαση και συγκεκριμένα το κομμάτι που αναφέρει τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες εγγραφής αλλά και επικαιροποίησης των στοιχείων των εγγεγραμμένων σωματείων:

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια υποβολής, ελέγχου και αξιολόγησης της καταχώρισης στο ηλεκτρονικό μητρώο

1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2023 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους.

α) Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, ολοκληρώνεται την 20.4.2023.

β) Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 21.4.2023 και ολοκληρώνεται την 30.6.2023.

2. Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση εντός των χρονικών ορίων ενός κύκλου, εφόσον η αίτησή του, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου, βρέθηκε ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, έχει δικαίωμα συμπλήρωσης – διόρθωσης της αίτησή του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) για τον πρώτο κύκλο έως 15.6.2023. Η αξιολόγηση των αιτήσεων του πρώτου κύκλου ολοκληρώνεται έως 31.7.2023.

Για τις αιτήσεις του δεύτερου κύκλου, το δικαίωμα συμπλήρωσης – διόρθωσης και επανυποβολής τους λήγει την 31.10.2023. Για τις αιτήσεις υποβολής δίνεται η δυνατότητα έως τεσσάρων (4) επανυποβολών συνολικά, ανεξαρτήτως κύκλου και έως 31.10.2023.

Σε περίπτωση που και μετά τον επανέλεγχο η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, το σωματείο δεν
επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2023 ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής. Αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2022 και δεν έχει στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5, θεωρείται έως και την 31.12.2023 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό μητρώο
του 2023, εφόσον έχει υποβάλει εμπροθέσμως (έως 30.6.2023), σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό
μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του.

Ειδικά για την περίπτωση που σωματείο εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2022 επιθυμεί να εγγραφεί για νέο άθλημα και να αξιολογηθεί έως 31.7.2023, θα πρέπει να υποβάλλει την αίτησή του στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου (έως 20.4.2023).”

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή