“Οι παρανομίες των οργάνων της ΕΠΟ έχουν διαβιβαστεί στις FIFA/UEFA και στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου”

Ο δικηγόρος Γιώργος Παναγόπουλος
Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣ

Το ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΟΑ)
ΤΗΣ ΕΠΟ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΗ-
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ –
ΑΙΤΗΣΗ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
1.Του Στυλιανού ΗΛΙΑΔΗ,
2.Του Νικολάου ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ,
3.Του Victoras JACOB,
4.Του Bogdan MARA,
5.Του Miguel Sebastian GARCIA,
6.Του Daniel SOARES,
7.Του Θωμά ΤΣΙΤΑ,
8.Του Πέτρου ΚΑΝΑΚΟΥΔΗ,
9.Του Βασιλείου ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,
όλων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, μελών της “ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ-ΚΕΠ”,
κατοίκων για τις επιδόσεις, Φαβιέρου 47, Αθήνα
                    Κ Α Τ Α
Της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΠΑΕ ΠΟΤ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ”που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη κι εκπροσωπείται νόμιμα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ:
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΟ
κ.Παναγιωτη ΜΠΑΛΤΑΚΟ
Σε συνέχεια της από 5.11.2021 αίτησης-αναγγελιας μας προς το Τμήμα Αδειοδότησης της ΕΠΟ και κατόπιν της αρνητικής εισήγησης του Προισταμενου του Τμήματος Αδειοδότησης και της μετέπειτα από 21.6.2022 απόφασης του ΠΟΑ/ΕΠΟ περί μη χορήγησης Αδειοδότησης στην ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ,εν όψει της συζήτησης της έφεσης της ΠΑΕ και καθώς παρανόμως ΔΕΝ ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ενώπιον των Οργάνων Αδειοδότησης, υπενθυμίζουμε τα εξής:
1.Σε εκτέλεση της από 31.1.2020 απόφασης της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ που ενεργοποίησε την διαδικασία καταβολής του 50% των επιδικασθεντων χρημάτων στους πιστωτές από τις διαδόχους ΠΑΕ, βάσει των προβλεπομένων από το άρθρο 45 του Κανονισμού Αδειοδότησης της ΕΠΟ και των άρθρων 4,5 του Παραρτήματος 1 του ΚΑΠ, απευθυνθηκαμε στο Τμήμα σας και στο ΠΟΑ της ΕΠΟ ως(κατά τα καταστατικα και τους κανονισμούς της ΕΠΟ και της  FIFA) αρμόδια όργανα για να ζητήσουμε την συμμόρφωση της ΠΑΕ  ΗΡΑΚΛΗΣ στις προσκομιζομενες αποφάσεις, υπ. Αριθμ.600-640-63-586-6503-598-663/2011 της ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ που υποχρεωσαν την τότε ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ να μας καταβάλλει τα ποσα των 91.600-287.014,36-276.453-220.210-157.400-169.300-8.238,80
ευρώ νομιμοτοκως αντίστοιχα,
2.ΕΠΕΙΔΗ, παρότι παρανόμως δεν κληθηκαμε ενώπιον του ΠΟΑ/ΕΠΟ,η ΠΑΕ ΠΟΤ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΟΜΙΜΑ ΔΕΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΗΚΕ, καθώς σύμφωνα με την εισήγηση του κ.ΣΑΡΑΚΗ(τουλάχιστον σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα) διαπιστώθηκε διπλό νομικό πρόβλημα, αφενός μεν με τις παλιές κι ανεκτελεστες αποφάσεις κατά των ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ, αφετέρου δε με την πονηρή και καταδολιευτικη τροποποίηση της επωνυμίας της νέας ΠΑΕ που αρχικά είχε αδειοδοτηθεί με άλλη επωνυμία (κομπίνα που αποκαλύφθηκε κατά τις δίκες του ΗΛΙΑΔΗ και του ΚΑΝΑΚΟΥΔΗ, ενώπιον του ΔΔΠ και της ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ!),
.
3.ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα αναγγελία και γνωστοποίηση οφειλής ασκήθηκε πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος κι αμέσως μετά την ΑΠΟΠΟΜΠΗ-ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ του τέως Διευθυντή Αδειοδότησης,ο οποίος έθαβε καθ’εξιν και κατ’επαγγελμα στα συρτάρια όλες τις αιτήσεις των μελών της ΚΕΠ,
4.ΕΠΕΙΔΗ σας γνωστοποιουμε την συνολική οφειλή της ΠΑΕ  ΗΡΑΚΛΗΣ απέναντι μας,  καθώς παρα τις πάμπολλες εξωδικες και δικαστικές οχλησεις μας, μέχρι σήμερα δεν μας έχει καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό,
5.ΕΠΕΙΔΗ η νέα ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ αποτελεί ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΟ της προηγούμενης ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του Κανονισμού Αδειοδότησης της ΕΠΟ, τους Κανονισμούς της FIFA και την κρατούσα νομολογία των Επιτροπών της FIFA και του CAS ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.1681/2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ FIFA,ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 23.5.2022 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ UEFA (που υπογράφεται από τον ανώτατο αξιωματούχο της κ.TRAVERSO και αφορούσε την αθλητική διαδοχή της ΠΑΕ ΑΡΗΣ για το χρέος στον PALAZUELOS!)
6.EΠΕΙΔΗ οι διοικούντες την ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ καθ’ομολογίαν τους ενεργώντας εκ νέου καταδολιευτικα, μέσω παράνομης αγοραπωλησίας του ΑΦΜ της ΠΑΕ ΤΡΙΓΛΙΑ, κατόρθωσαν να επανεισελθουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο επανιδρυοντας την ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ, αφού προηγουμένως εξαπατώντας τις πολιτειακές και ποδοσφαιρικές αρχές, υφηρπαξαν το απαιτούμενο πιστοποιητικο μεταμφιεσμένοι ως ΠΑΕ ΤΡΙΓΛΙΑ!
7.ΕΠΕΙΔΗ πρόκειται κυριολεκτικά για ΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΗ, καθώς ενώπιον της ΕΕΑ και της Αδειοδότησης της ΕΠΟ εμφανίστηκε ως ΠΑΕ ΤΡΙΓΛΙΑ για να αδειοδοτηθεί, ενώ στην πραγματικότητα καθημερινά εμφανίζεται ως ΗΡΑΚΛΗΣ, με το ίδιο όνομα, γραμμένο στις στολές και στα δελτία τύπου, με το ίδιο σήμα,τα ίδια χρώματα, την ίδια έδρα,το ίδιο ιδρυτικό σωματείο, τα ίδια γραφεία,το ίδιο βοηθητικό γήπεδο κλπ.
8.ΕΠΕΙΔΗ η αναγγελία μας πρέπει να εξετασθεί όχι μόνο βάσει του άρθρου 45 αλλά και των άρθρων 46 περί νομικής εταιρικής δομής, 46β περί υπόχρεης νομικής οντότητας και 50 περί οφειλών σε εργαζόμενους, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2725.
9.ΕΠΕΙΔΗ ως γνωστόν βάσει της ad hoc απόφασης της Πειθαρχικης Επιτροπής της FIFA στην υπόθεση SISTON, UBIDES κλπ. κατά ΠΑΕ ΑΡΗΣ, ανεξάρτητα από την αλλαγή ΑΦΜ η νέα ΠΑΕ ευθύνεται ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΕ,
10.ΕΠΕΙΔΗ είναι προφανές οτι η FIFA ΔΕΝ ΘΕΤΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟ, ΠΟΙΟΤΙΚΟ Ή ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΕ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙΣΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ,
11.ΕΠΕΙΔΗ και το ΔΔΠ/ΕΠΟ με σωρεία αποφάσεων του έχει δεχθεί όχι μόνο την ύπαρξη ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΩΡΙΝΗΣ ΠΑΕ αλλά και έχει κρίνει οτι η νέα ΠΑΕ ΥΠΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ 50%ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ, ανεξάρτητα από το περίεργο γεγονός της επιβολής ποινών μόνο σε 5-6 περιπτώσεις ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΟΣΑ και μόνον κατά των ΠΑΕ ΑΡΗΣ,ΤΡΙΚΑΛΑ,ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ,ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ,ΗΡΟΔΟΤΟΣ και ΠΙΕΡΙΚΟΣ.
12.ΕΠΕΙΔΗ ΗΔΗ ΤΟ ΔΔΠ ΕΧΕΙ ΔΕΧΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟ 5. 5.2022 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ 8ου και του 9ου εξ ημών,MUNOZ και BORIKO,
13.ΕΠΕΙΔΗ ΟΛΩΣ ΠΕΡΙΕΡΓΩΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΙΑΝ ΥΠΟΠΤΩΣ,ΤΟ ΔΔΠ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.112/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΩΝ ΤΟΥ 1ου ΕΞ ΗΜΩΝ , χωρίς σκεπτικό και κατόπιν παράνομης σύνθεσης και διαδικασίας,για την οποία θα επιληφθούν τα αρμόδια εγχώρια και διεθνή όργανα!
14.ΕΠΕΙΔΗ η προνομιακή ικανοποίηση μόνο των αλλοδαπών ποδοσφαιριστων που έχουν δικαιωθεί με αποφάσεις των Επιτροπών της FIFA, αποτελεί άνιση μεταχείριση και απαράδεκτη διάκριση εις βάρος των Ελλήνων και αλλοδαπών πιστωτών επαγγελματιών ποδοσφαιριστών που έχουν δικαιωθεί από τις διαιτητικές επιτροπές της ΕΠΟ κατά παραβίαση τόσο του Συντάγματος, όσο και της ΕΣΔΑ!
15.ΕΠΕΙΔΗ σε κάθε περίπτωση η απαίτηση μας εμπίπτει στο άρθρο 45 του Κανονισμού Αδειοδότησης και των άρθρων 4,5 του Παραρτήματος 1 του ΚΑΠ ,καθως καθ’ομολογιαν του αποπεμφθεντος Διευθυντή Αδειοδότησης, στην από 16.1.2020 δημόσια απάντηση του προς τον πληρεξούσιο δικηγόρο μας, “ΤΟ MADE IN GREECE 50% ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ ΈΜΠΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟ ΣΤΟΝ ΚΑΠ ΚΑΙ ΌΧΙ ΔΙΚΗ ΜΟΥ. Η ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΘΕΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΕ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ. (Σ. Σ. ΟΦΗ,ΗΡΑΚΛΗΣ και σία!)
Η ΔΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΠ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.”!!!
16.ΕΠΕΙΔΗ είναι προφανές οτι η ΕΠΟ, μέσω όλων των αρμοδίων οργάνων της, τελει σε αγαστή συνεργασία με τις ΠΑΕ  στην ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ! (γιαυτό άλλωστε για την υπόθεση της ΠΑΕ ΑΡΗΣ  ως συνυπαιτια κλήθηκε στο εδώλιο της Πειθαρχικης Επιτροπής της FIFA!)
17.ΕΠΕΙΔΗ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΕΟΔ,ΤΟΥ ΔΔΠ,ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ,ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙ ΣΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ FIFA και της UEFA, ενώ ήδη για ένα μέρος έχει επιληφθεί ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου επί θεμάτων Αθλητισμού κ.Ζαχαριας ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ!
18.ΕΠΕΙΔΗ σας συγκοινοποιουμε τις επιδικες αποφάσεις μας που δυστυχώς κατά προκλητική καταδολιευση μας ουδέποτε εκτελέστηκαν.
19.ΕΠΕΙΔΗ ο μεν 8ος εξ ημών έχω προσφύγει εδώ και μήνες κατά του διαδόχου ΗΡΑΚΛΗ ενώπιον της ΠΕΕΟΔ, η οποία μετά από απίστευτη καθυστέρηση και μετά τον θάνατο του Προέδρου της Ερωτοκριτου ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ,επανασυζητησε την υπόθεση και αναμένεται η απόφαση της επί του αιτήματος μου για επιδίκαση του ποσού των 65.000€.
20.ΕΠΕΙΔΗ ο δε 9ος εξ ημών έχω ήδη αποστείλει εξώδικη δήλωση στην διάδοχο ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ και μετά την παρέλευση της δεκαήμερης προθεσμίας, προτίθεμαι να καταθέσω αίτηση επιβολής ποινής στο ΔΔΠ για το ποσό των 6.000€ νομιμοτοκως που μου έχει επιδικασθεί από την ΠΕΕΟΔ και το ΔΔΠ κατά της προηγούμενης ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ!
      ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας
                 ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ
Να απορρίψετε την έφεση της ΠΑΕ ΠΟΤ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ και να επικυρώσετε την απόφαση του ΠΟΑ/ΕΠΟ περί μη Αδειοδότησης της ΠΑΕ.
         ΑΘΗΝΑ 27.6.2022
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΜΔΣΑ 14162, ΑΦΜ 033363189
   ΦΑΒΙΕΡΟΥ 47, ΑΘΗΝΑ

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή