Ολόκληρο το νέο οργανόγραμμα που προκάλεσε αντιδράσεις εντός και εκτός ΕΠΟ (pics)

To νέο οργανόγραμμα της ΕΠΟ, προκάλεσε και προκαλεί αντιδράσεις και συζητήσεις τόσο εντός της ομοσπονδίας όσο και εκτός αυτής κυρίως για τις αλλαγές που έγιναν στη Διεύθυνση Αδειοδότησης αλλά και εν γένει για τη νέα διάρθρωση της ομοσπονδίας και για τα πρόσωπα που αναβαθμίστηκαν και υποβαθμίστηκαν. Το SoccerPlus, όπως έπραξε και τα προηγούμενα οργανογράμματα, για … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ολόκληρο το νέο οργανόγραμμα που προκάλεσε αντιδράσεις εντός και εκτός ΕΠΟ (pics).