Παλινωδίες με το “Μητρώο”: Η υπουργική απόφαση δίνει παράταση ενός μήνα και η τροπολογία μέχρι το τέλος του έτους!

Πηγή: ΓΓΑ
Print Friendly, PDF & Email

Ενώ στις 26 Αυγούστου, μία ημέρα πριν τη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, από τη ΓΓΑ διέρρεε στους δημοσιογράφους το κείμενο της τροπολογίας που θα καταθέσει ο υφυπουργός Αθλητισμού δίνοντας διορία μέχρι το τέλος του έτους προκειμένου να εγγραφούν στο μητρώο αθλητικών σωματείων και παράλληλα τη δυνατότητα να αγωνίζονται έως τότε στα τοπικά πρωταθλήματα και να χρησιμοποιούν τα γήπεδα που ανήκουν στους ΟΤΑ και τη ΓΓΑ, την ίδια ημέρα δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης υπουργική απόφαση του Λ. Αυγενάκη, η οποία ελήφθη στις 23/8, με την οποία η παράταση που δόθηκε στα σωματεία για την εγγραφή στο μητρώο αθλητικών σωματείων ήταν για ένα μήνα, δηλαδή μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου!

Είναι τουλάχιστον απορίας άξιο, πως είναι δυνατόν μέσα σε μία εβδομάδα για το ίδιο θέμα να δίνονται από το ίδιο πρόσωπο δύο διαφορετικές παρατάσεις για το ίδιο θέμα.

Η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές:

α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4, η ημερομηνία : «31.8.2021» αντικαθίσταται από την ημερομηνία : «30.9.2021».

β) μετά το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι» και πριν από το τίτλο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ -ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ» προστίθεται η λέξη και ο λατινικός αριθμός «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ»

γ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6.3. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ αντικαθίσταται ως εξής : «Σε περίπτωση που το αθλητικό σωματείο ιδρύθηκε το έτος 2020 ή το έτος 2021 δεν υποβάλλει το Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019.»

δ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 7.3. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ αντικαθίσταται ως εξής : «Πληροφορίες Προπονητή: Στο πεδίο αυτό το Αθλητικό Σωματείο επιλέγει αν απασχολεί/δηλώνει ή απασχόλησε/ δήλωσε προπονητή/τές κατά τη χρονική περίοδο από τον μήνα Αύγουστο του έτους 2020 έως και τον μήνα Ιούλιο του έτους 2021 και όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.»

ε) η παρ. 9.2. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ αντικαθίσταται ως εξής : «9.2 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (διαπίστωση αν το αθλητικό σωματείο είναι μέλος της αθλητικής ομοσπονδίας, καθώς και αν είναι ενεργό μέλος ή όχι, σύμφωνα με τις καταστάσεις που υποβάλλουν οι αθλητικές ομοσπονδίες ή οι αθλητικές ενώσεις – μόνο για το άθλημα του ποδοσφαίρου- για την περίοδο 2020-2021).

στ) η παρ. 9.3.3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ αντικαθίσταται ως εξής : «Έλεγχος απασχόλησης/δήλωσης προπονητή/τών καθώς και της ύπαρξης ή μη υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή/τών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με τις καταστάσεις που υποβάλλουν οι αθλητικές ομοσπονδίες ή οι αθλητικές ενώσεις– μόνο για το άθλημα του ποδοσφαίρου- για την περίοδο 2020-2021.

ζ) η παρ. 9.5.4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ αντικαθίσταται ως εξής : «Έλεγχος κατάθεσης εντύπου Ν στον ιστότοπο ΤΑΧΙSNET/ αριθμός δήλωσης ή πιστοποίηση υποβολής δήλωσης.

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή