Πώς η “Ολιστική Μελέτη” αποδυναμώνει και επηρεάζει τον ρόλο της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ

Print Friendly, PDF & Email

Το θέμα της «Ολιστικής Μελέτης» αναμένεται να συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ στις 25 Ιουνίου. Με βάση τα κείμενα που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα ο ρόλος της Εκτελεστικής Επιτροπής αποδυναμώνεται.

Πρώτον σε σχέση με τις αποφάσεις, που αφορούν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και δεύτερον σε σχέση με τις αρμοδιότητες, που θα αναλάβει η νέα θέση που προβλέπεται και αφορά τον διευθύνοντα σύμβουλο. Επίσης, στην «Ολιστική Μελέτη» προβλέπεται η σύσταση μίας νέας Επιτροπής, η οποία θα έχει τη γενική εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων της ΕΠΟ.

Παρακάτω οι τρεις αλλαγές που περιλαμβάνονται στην “Ολιστική Μελέτη”

1) Ο ρόλος της εκλεγμένης Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ΜΟΝΟ να εκπονεί στρατηγική. Τα επιχειρησιακά καθήκοντα και η λειτουργία της Ομοσπονδίας είναι αποκλειστική ευθύνη του CEO χωρίς παρεμβάσεις.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει αφαίρεση αρμοδιοτήτων από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Όλες οι αποφάσεις και η υλοποίηση τους λαμβάνονταν από την Εκτελεστική Επιτροπή, μαζί με τον πρόεδρο και τον εκτελεστικό γραμματέα. Με την «Ολιστική Μελέτη» αποδυναμώνεται η Εκτελεστική Επιτροπή και ο πρόεδρος και δυναμώνει ο διευθύνων σύμβουλος (CEO). Η ΕΕ θα χαράσσει τη στρατηγική και η υλοποίησή της θα ανατίθεται εξ ολοκλήρου στον διευθύνοντα σύμβουλο, που γίνεται το απόλυτα ισχυρό πρόσωπο στην ομοσπονδία.

2) Οι αποφάσεις σε θέματα που αφορούν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.

Και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει αφαίρεση αρμοδιοτήτων από την Εκτελεστική Επιτροπή. Οι αποφάσεις για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο περνούν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, η οποία αναβαθμίζεται. Μέχρι σήμερα ισχύει ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου εισηγείται και η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει. Αντίθετα, η «Ολιστική Μελέτη» αποφασίζει πρακτικά ότι δεν πέφτει κανένας λόγος στην ΕΕ, η οποία χάνει οποιαδήποτε αρμοδιότητα για θέματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου, δηλαδή για θέματα που αφορούν τη SL1, τη SL2 και τη FL, όπως η αναδιάρθρωση, ή περιπτώσεις ποινών ή αδειοδότηση ομάδων κ.α.

3) Συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης & Συμμόρφωσης – Έως Ιούνιο 2021. Συστήνεται για επιτήρηση, οδηγίες και έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της καλής διακυβέρνησης. Είναι 5μελής με 4ετές συμβόλαιο, την απαρτίζουν ειδικοί επαγγελματίες από την αγορά με οικονομικά και διοικητικά προσόντα και προϋπηρεσίες, σεβαστοί στο ελληνικό ποδόσφαιρο και την κοινωνία. Ψηφίζεται η σύνθεσή της από την ΕΕ και επικυρώνεται από τη ΓΣ.

Με τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, Διακυβέρνησης & Συμμόρφωσης ξαναμπαίνει ουσιαστικά στην ΕΠΟ μία μορφή επιτήρησης. Η συγκεκριμένη Επιτροπή θα απαρτίζεται από επαγγελματικά στελέχη και τεχνοκράτες, που θα υπογράψουν τετραετή συμβόλαια και θα παρακολουθούν τη συνολική λειτουργία της ΕΠΟ. Δεν θα της αφαιρέσουν αρμοδιότητες, αλλά θα παρακολουθούν όλες τις δραστηριότητές της.

Η ΕΠΟ επομένως μπαίνει εκ νέου σε επιτήρηση όπως συνέβαινε με την Επιτροπή Παρακολούθησης. Επανέρχεται δηλαδή η εποπτεία, όχι όμως αυτήν τη φορά από την UEFA, αλλά με στελέχη που θα επιλεγούν, θα υπογράψουν συμβάσεις και θα ελέγχουν την Εκτελεστική Επιτροπή.

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή