Προσφυγή του Κισσαμικού στο Διαιτητικό κατά της ΕΠΟ για την “εκπρόθεσμη έκδοση των πέντε δελτίων”!

Print Friendly, PDF & Email

Η ΕΙΠ της ΕΠΟ εξέδωσε εκπρόθεσπα πέντε δελτία ποδοσφαιριστών των Χανίων ως ανανεώσεις παρότι δεν κατατέθηκαν έως τις 30/6 δεχόμενη ότι ο υπάλληλος της ΠΑΕ ήταν στο νοσοκομείο.

Η ΕΕ της ΕΠΟ μετά από πρόταση του Δ. Κουπτσίδης “προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές” επειδή η ομάδα των Χανίων δεν πήρε άδεια και δεν μπορούσε να κάνει ανανεώσει μετά τις 30/6, ούτε μεταγραφές, ζήτησε  να γίνει αναψηλάφιση της απόφασης.

Ο Κισσαμικός προσέφυγε στο Διαιτητικό Δικαστήριο κατά της απόφασης της ΕΕ ΕΠΟ:

“Προσφυγή της ΠΑΕ με την επωνυμία «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ-ΧΑΝΙΑ» ΚΑΤΑ του Ν.Π.Ι.Δ. Τριτοβάθμιου Σωματείου , μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ» και ΚΑΤΑ Α) της με αριθμό 11/9η Σεπτεμβρίου 2021, αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ε/ΕΠΟ) δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε: «Η επανεξέταση (αναψηλάφηση) της με αριθμό 440/30.08.2021 απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών (Ε.Ι.Π.) με την οποία έγινε δεκτή η από 10.08.2021 αίτηση της ΠΑΕ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ και εγκρίθηκαν πέντε (5) αιτήσεις ανανεώσεως συμβολαίων ποδοσφαιριστών άνω 25 ετών που είχαν λήξει στις 30.06.2021. Οι εν λόγω αιτήσεις κατατέθηκαν (κατά πολύ) εκπρόθεσμα, αντίθετα με την υπ΄αριθ. 08/30.07.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, με την οποία απορρίφθηκε το υπ΄ αριθ. Πρωτ.98526/2021 αίτημα της Super League 2 περί δυνατότητας ανανέωσης των συμβολαίων των άνω των 25 ετών ποδοσφαιριστών, τα οποία έληξαν στις 30.06.2021, για τις μη αδειοδοτούμενες ΠΑΕ της Super League 2. H επανεξέταση θα γίνει από την ίδια την Επιτροπή (ΕΙΠ) σε πλήρη σύνθεση υπό τον αναπληρωτή Πρόεδρο αυτής» και Β) Κάθε άλλης συναφούς προς αυτήν, πράξεως.

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή