Σημεία και τέρατα: Η ΕΠΟ εξαφάνισε απαιτήσεις από χρεώστες ύψους επτά εκάτ. ευρώ! – Στα τυφλά ψηφίζουν οι Ενώσεις…

Print Friendly, PDF & Email

Σημεία και τέρατα προκύπτουν από τις χρηματοικονομικές καταστάσεις της ΕΠΟ που αφορούν τον απολογισμό του 2022, τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό του 2024.

Από αυτές προκύπτει ότι η ΕΠΟ προβαίνει (εφόσον εγκριθεί από την αυριανή ΓΣ) σε παραγραφή απαιτήσεων που η ίδια είχε από τρίτους, ύψους 7.080,911 εκάτ. ευρώ!

Η… εξαφάνιση των επτά εκατομμυρίων ευρώ, από το διευθυντήριο της ΕΠΟ, προκαλεί εύλογα τα εξής ερωτήματα:

Α. Ποιους αφορούν αυτές οι απαιτήσεις;

Β. Έγινε έλεγχος και αν ναι από ποιον σχετικά με το αν οι απαιτήσεις είναι επισφαλείς;

Γ. Εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του νόμου σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να κάνει η ΕΠΟ πριν διαγράψει οικονομικές απαιτήσεις που έχει από χρεώστες;

Δ. Γιατί δεν εστάλη σχετική αναλυτική εισήγηση και ανάλυση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που καλούνται στα τυφλά να εγκρίνουν διαγραφή απαιτήσεων επτά εκατ. ευρώ;

Ως γνωστόν η απώλεια εσόδων συνιστά απιστία και θα πρέπει η όποια απόφαση ληφθεί από τη ΓΣ να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία με την προϋπόθεση να έχουν γίνει όλες οι ενέργειες που προβλέπει ο νόμος ότι θα έπρεπε να προβεί η ΕΠΟ προς τους χρεώστες (εξώδικα, αγωγές κ.α.).

Στα αποτελέσματα χρήσης υπάρχουν 5,2 εκάτ. ευρώ έκτακτες ζημιές λόγω της διαγραφής των απαιτήσεων. Αυτά μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη και τον οφειλόμενο φόρο.

Το SoccerPlus δημοσιεύει το σχετικό πίνακα της ΕΠΟ. Στο τέλος προβλέπεται η απομείωση επισφαλών απαιτήσεων, που το 2022 πολλαπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2021:

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή