Τα “μυστικά” της Εκλογικής Επιτροπής που θα ελέγξει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στις εκλογές της ΕΠΟ

Print Friendly, PDF & Email

Οι υποδείξεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, που αποδέχονται να
συμμετάσχουν σε αρχαιρεσίες της Ε.Π.Ο. κατατίθενται στην Εκλογική
Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο. για την
εκλογή Προέδρου και μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και των
λοιπών εκλεγομένων οργάνων από την Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο.

Όπως έχει γίνει γνωστό η Εκλογική Επιτροπή θα συνεδριάσει την Κυριακή 21/3 και κατόπιν θα προβεί στην ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων για τις επικείμενες εκλογές, τόσο για τη θέση του προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, όσο και για τις 11 θέσεις των μελών.

Το SoccerPlus παρουσιάζει τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής, από την οποία περνά ο δρόμος προς την (ηλεκτρονική) κάλπη.

Η Εκλογική Επιτροπή  είναι υπεύθυνη για:

α) τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων
β) την ανακήρυξη των υποψηφίων προς εκλογή και
γ) την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Καταστατικό της ΕΠΟ.

Η Εκλογική Επιτροπή παραδίδει τα καταρτισθέντα ψηφοδέλτια στην
Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Π.Ο.

Όλες οι αποφάσεις της Εκλογικής Επιτροπής θα λαμβάνονται με
πλειοψηφία πλέον του 50% των έγκυρων ψήφων των ψηφισάντων μελών
της. Οι αποφάσεις καταγράφονται στα πρακτικά τα οποία υπογράφει ο
πρόεδρος και τα μέλη της Εκλογικής Επιτροπής.

Ένσταση κατά αποφάσεως της Εκλογικής Επιτροπής μπορεί να υποβληθεί
μόνο στο Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου που λειτουργεί στην ΕΠΟ,
εντός αποσβεστικής προσθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών, από την
έκδοση της σχετικής αποφάσεως, απαγορευμένης ρητά της δυνατότητας
υποβολής αυτής σε οποιοδήποτε άλλο όργανο ή σε πολιτικό Δικαστήριο.

Η ένσταση εκδικάζεται αυθημερόν από το Διαιτητικό Δικαστήριο
ποδοσφαίρου, το οποίο οφείλει άμεσα να εκδώσει την απόφασή του.

Οι υποδείξεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, που αποδέχονται να
συμμετάσχουν σε αρχαιρεσίες της Ε.Π.Ο. κατατίθενται στην Εκλογική
Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο. για την
εκλογή Προέδρου και μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και των
λοιπών εκλεγομένων οργάνων από την Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο.

Ο δρόμος προς τις εκλογές: Την Παρασκευή κατατίθενται τα δικαιολογητικά, την Κυριακή ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή