Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της ΓΣ της ΟΔΠΕ/Ένωση Διαιτητών

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ – ΜΕΛΩΝ Ο.Δ.Π.Ε.- Ε.Δ.

 

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Δ.Π.Ε. –Ε.Δ., κατά τη Συνεδρίασή του Νο 6 / 24.9.2022, σύμφωνα με το Άρθρο 10, Κεφάλαιο Γ’,  παρ. 9α του Καταστατικού της Ομοσπονδίας – Ε.Δ.

κ α λ ο ύ μ ε

όλους τους Συνδέσμους Διαιτητών Ποδοσφαίρου – Μέλη της Ο.Δ.Π.Ε. – Ε.Δ. στην Τακτική  Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό της, που θα διεξαχθεί στην πόλη της  Αθήνας την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 και ώρα 11.00 στον Σ.Δ.Π. ΑΘΗΝΩΝ, Διπύλου 7-9   ( τηλ./φαξ 210-3838000, 6944541120) με

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Εκλογή Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου των Πληρεξουσίων ορισμού των      Αντιπροσώπων.

2ο  Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης

3ο  Διοικητικός Απολογισμός

4ο  Οικονομικός Απολογισμός, Έκθεση Ε.Ε.

5ο Έγκριση Προϋπολογισμού 2023

6ο Συζήτηση για την προσπάθεια δημιουργίας από ΕΝ/ΕΝ και μη διαιτητές, Ένωσης Διαιτητών κατά παράβαση του Ν. 2725/1999

7ο Διάφορα θέματα

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την επομένη ημέρα, ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 στον ίδιο τόπο και ώρα, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης και ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων       Συνδέσμων – Μελών της Ο.Δ.Π.Ε.- ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΏΝ

 

Για το Δ.Σ. / Ο.Δ.Π.Ε.

                              Ο Πρόεδρος  ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Η.

                   Ο  Γενικός Γραμματέας         ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΘΕΟΦ.

 

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή