“Μέτρα στήριξης”: Οι Ενώσεις, τα Σωματεία και το βοήθημα των 800 ευρώ

Print Friendly, PDF & Email

Είναι γνωστό ότι συμπεριλήφθηκαν με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 9311, 9312, 9313, 9319 με τις υποκατηγορίες τους (εξαψήφιων και οκταψήφιων), στον «Καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Α.1053/2020, ΦΕΚ 949/Β/21-3-2020).

Όπως αναφέρει το pelop.gr: “Το πρόβλημα είναι το 95% των ερασιτεχνικών σωματείων δεν μπορεί να εισπράξει το βοήθημα, παρότι είναι ενταγμένοι στον ΚΑΔ 93121000, που αφορά αθλητικές δραστηριότητες.

Ο λόγος είναι απλός: Η απόφαση να δοθεί το βοήθημα των 800 ευρώ αφορά φυσικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Τα ερασιτεχνικά σωματεία είναι νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Ναι μεν δηλαδή υπάρχει ο ΚΑΔ, αλλά δεν νομιμοποιούνται να κάνουν αίτηση!

Από την απόφαση της κυβέρνησης ενδεχομένως να μπορεί να ωφεληθεί η ΕΠΣ Αχαΐας (σημείωση S.P.: επομένως και όλες οι Ενώσεις – μέλη της ΕΠΟ), προκειμένου να καλύψει το κόστος των τεσσάρων υπαλλήλων για το διάστημα μέχρι το τέλος Απριλίου.

Επίσης, από την απόφαση μπορούν να ωφεληθούν κάποιες ή όλες οι ιδιωτικές ακαδημίες που εμπίπτουν στο νομικό καθεστώς που αναφέρεται. Τούτο σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερασιτεχνικών σωματείων δεν δικαιούνται τα 800 ευρώ, εκτός κι αν δοθεί άλλη οδηγία τις επόμενες ημέρες.

Σ’ αυτήν την περίπτωση, από τώρα θα πρέπει να ψάξουν τρόπο για το πώς θα λειτουργήσουν από την επόμενη σεζόν, όταν τα οικονομικά δεδομένα θα είναι χειρότερα από τα σημερινά.

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή