Δικάστηκε ερήμην της η Βέροια στο Διαιτητικό Δικαστήριο, κίνδυνος αφαίρεσης βαθμών εν όψει νέας σεζόν

Print Friendly, PDF & Email

Η Βέροια δικάστηκε ερήμην της για οφειλές σε τέσσερις πρώην ποδοσφαιριστές της, με το Διαιτητικό Δικαστήριο να τις επιβάλλει αθροιστικά -12 βαθμούς, ποινή η οποία αν ενεργοποιηθεί θα την επιβαρύνει για τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

“Το Διαιτητικό Δικαστήριο, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Δικάζει ερήμην της πρώτης των καθ’ ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων την από 16-6-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 11607/16-6-2020 αίτηση του Παύλου Λάσκαρη του Γεωργίου. Δέχεται την από 16-6-2020 αίτηση κατά την επικουρική της βάση ως προς τη δεύτερη των καθ’ ων. Επιβάλλει στη δεύτερη των καθ’ ων, Ν.Π.Σ.ΒΕΡΟΙΑ ΠΑΕ 2019, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50% του ποσού των 5.402,242 Ευρώ πλέον των νομίμων τόκων κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 366/2018 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που πρόκειται να αγωνισθεί κατά την επικείμενη αγωνιστική περίοδο 2020-2021, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Δικάζει ερήμην της πρώτης των καθ’ ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων την από 16-6-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 11608/16-6-2020 αίτηση του Μίλος Στόϊτσεφ (Milos Stojcev) του Στόϊτσα (Stojca). Δέχεται την από 16-6-2020 αίτηση κατά την επικουρική της βάση ως προς τη δεύτερη των καθ’ ων. Επιβάλλει στη δεύτερη των καθ’ ων, Ν.Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ 2019, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50% του ποσού των 18.015,80 Ευρώ πλέον των νομίμων τόκων κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 304/2018 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που πρόκειται να αγωνισθεί κατά την επικείμενη αγωνιστική περίοδο 2020-2021, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Δικάζει ερήμην της πρώτης των καθ’ ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων την από 16-6-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 11558/16-6-2020 αίτηση του Παναγιώτη Λινάρδου του Δημητρίου. Δέχεται την από 16-6-2020 αίτηση κατά την επικουρική της βάση ως προς τη δεύτερη των καθ’ ων. Επιβάλλει στη δεύτερη των καθ’ ων, Ν.Π.Σ.ΒΕΡΟΙΑ ΠΑΕ 2019, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50% του ποσού των 16.468,22 Ευρώ πλέον των νομίμων τόκων κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 566/2018 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που πρόκειται να αγωνισθεί κατά την επικείμενη αγωνιστική περίοδο 2020-2021, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Δικάζει ερήμην της πρώτης των καθ’ ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων την από 16-6-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 11562/16-6-2020 αίτηση του Αλέξανδρου Δόρη του Ευαγγέλου. Δέχεται την από 16-6-2020 αίτηση κατά την επικουρική της βάση ως προς τη δεύτερη των καθ’ ων. Επιβάλλει στη δεύτερη των καθ’ ων, Ν.Π.Σ.ΒΕΡΟΙΑ ΠΑΕ 2019, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50% του ποσού των 10.498,99 Ευρώ πλέον των νομίμων τόκων κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 323/2018 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που πρόκειται να αγωνισθεί κατά την επικείμενη αγωνιστική περίοδο 2020-2021, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.”

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή