Έκθεση λογιστικής πραγματογνωμοσύνης στην Ένωση Διαιτητών / ΟΔΠΕ με παραγγελία του εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών

Print Friendly, PDF & Email

 

Έκθεση λογιστικής πραγματογνωμοσύνης θα συνταχθεί για την Ένωση Διαιτητών / ΟΔΠΕ με παραγγελία του εισαγγελέως πρωτοδικών Αθηνών.

Το έγγραφο που εστάλη σε έξι νυν και πρώην μέλη του ΔΣ της ΕΔΠΕ/ΟΔΠΕ, σε συνέχεια καταγγελίας που έγινε μεταξύ άλλων και από πρώην και νυν μέλη του ΔΣ αναφέρει τα εξής:

“Κύριοι,

Στα πλαίσια σύνταξης της έκθεσης λογιστικής πραγματογνωμοσύνης, σύμφωνα με το υπ αριθ. 373/27-05-2024 έγγραφο της πταισματοδίκου του 4ου Τμήματος του πταισματοδικείου Αθηνών, κυρίας Ασημούλα Σαμψούλη, περί διενέργειας πραγματογνωμοσύνης και διορισμού μου ως πραγματογνώμονα με διατακτικό ως εξής :

Σύμφωνα με τα άρθρα 185, 186 και επ. του ΚΠΔ και για να εκτελέσουμε την με αριθμό ΔΙ23-89 (6052π) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ παραγγελία του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, σας διορίζουμε πραγματογνώμονα και σας
καλούμε να έρθετε στο γραφείο μας (40 Προανακριτικό, γραφείο Π1.5) και αφού δώσετε ενώπιόν μας τον όρκο του πραγματογνώμονα, να διενεργήσετε λογιστική πραγματογνωμοσύνη και αφού λάβετε γνώση των λογιστικών βιβλίων της ΕΔΟΔΠΕ και του ΚΑΔΙΠ να αποφανθείτε με ειδικά αιτιολογημένη έκθεση, για τα έσοδα του ΚΑΔΙΠ,
τις πηγές προέλευσης αυτών, τον τρόπο και την αιτία για την οποία αναλώθηκαν από τις εκάστοτε διοικήσεις του ΕΔ-ΟΔΠΕ τα έσοδα του ΚΑΔΙΠ, αναφέροντας τυχόν σχετικές αποφάσεις ΓΣ ή ΔΣ για την χρήση των εκάστοτε ποσών για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που εξυπηρετούσε η ύπαρξη του ΚΑΔΙΠ, καθώς και τα πρόσωπα
που όφειλαν εκ της θέσεώς τους να προστατεύουν την περιουσία του ΚΑΔΙΠ, πλην όμως προέβησαν στην παράνομη χρήση των κεφαλαίων αυτού κατά την επίμαχη χρονική περίοδο (2011-2022), επισυνάπτοντας και κάθε σχετικό έγγραφο (αποφάσεις ΓΣ, ΔΣ κλπ.).

Την έκθεση λογιστικής πραγματογνωμοσύνης που θα συντάξετε, παρακαλούμε να μας την υποβάλετε εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του διορισμού σας.

Παρακαλώ όπως, Μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται στο έγγραφο διορισμού μου, και κατά λόγο αρμοδιότητας, ενός εκάστου, μου χορηγήσετε τα στοιχεία που αφορούν την «Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου» ως εξής :

1. Τα βιβλία ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ, για τις οικονομικές χρήσεις, 2012 έως και 2022 μετά τις εγγραφές κλεισίματος της 31/12, σε έντυπη μηχανογραφική μορφή (κατά προτίμηση EXCEL).

2. Όλες τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων (ΔΣ), για τις οικονομικές χρήσεις, 2012 έως και 2022.

3. Όλες τις αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων (ΓΣ), για τις οικονομικές χρήσεις, 2012 έως και 2022.

4. Όλες τις φορολογικές δηλώσεις, για τις οικονομικές χρήσεις, 2012 έως και 2022.

5. Τα ΕΧΤΡΕ όλων των τραπεζικών λογαριασμών καθώς και τα έγγραφα περιγραφής των τραπεζικών κινήσεων αν υπάρχουν, για τις οικονομικές χρήσεις, 2012 έως και 2022.

6. Το βιβλίο διαχείρισης του φυσικού ταμείου και όλα τα ημερήσια κλεισίματα, για τις οικονομικές χρήσεις, 2012 έως και 2022, αν τηρείτο.

7. Κάθε άλλο στοιχείο που εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να απαντήσει τα ερωτήματα της ανωτέρω εντολής και θα στηρίξει τις απόψεις σας.”

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή