Επτά πρώην ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ Γιάννινα ζητούν από την ΕΕΑ να μην του χορηγηθεί πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρωτάθλημα!

Ο δικηγόρος Γ. Παναγόπουλος
Print Friendly, PDF & Email
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΙ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
1.Του Βασιλείου ΜΠΛΕΤΣΑ, πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή, κατοίκου Καλαμάτας,
2.Του Μάρκου ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ, πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης,
3.Του Ευστράτιου ΓΚΑΡΟΖΗ , πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή, κατοίκου Ιωαννίνων,
4.Του Δημητρίου ΜΠΙΛΙΛΗ, πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή, κατοίκου Κομοτηνής,
5.Του Δημητρίου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή, κατοίκου Ιωαννίνων,
6.Του Vlatko GOSEV, πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή, κατοίκου Σκοπίων,
7.Του Georgi SHEYTANOV, πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή,κατοίκου Σόφιας
            K Α Τ Α
Της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ” ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΑΕ” που εδρεύει στα Ιωάννινα και εκπροσωπείται νόμιμα.
Ως γνωστόν, είμαστε πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστες που βάσει συμβολαίου προσφεραμε τις αθλητικές υπηρεσίες μας στην ΠΑΕ που βάσει του τότε νόμου διεδέχθη το ΤΑΠ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ.
Όμως αυτο ουδέποτε μας κατέβαλε τα δεδουλευμένα μας, παρότι μας επιδικασθηκαν με σειρά διαιτητικών αποφάσεων.
Μετά την  λύση του συμβολαίου μας από την αρμόδια Α’ΕΕΟΔ/ΕΠΟ και την δικαίωση μας, λόγω της μη καταβολής των επιδικασθέντων, επιλεξαμε να ζητήσουμε παροχή εννόμου προστασίας από τα πολιτικά δικαστήρια, γιατί τότε οι διαιτητικές  αποφάσεις της ΕΠΟ δεν μπορεσαν να εκτελεστούν, είτε ενώπιον της ΕΕΑ, είτε ενώπιον των οργάνων της ΕΠΟ, λόγω αλλαγής νομοθετικου και  κανονιστικου πλαισίου.
ΕΠΕΙΔΗ ο πρώτος εξ ημών εξέδωσα την υπ.αριθμ.72/2004 απόφαση της Β’ΕΕΟΔ/ΕΠΟ με την οποία το τότε ΤΑΠ ΠΑΣ υποχρεωθηκε να μου καταβάλλει το ποσό των 101.523€ νομιμοτοκως.
ΕΠΕΙΔΗ ο δεύτερος εξ ημών εξέδωσα την υπ.αριθμ.1393/2003 αποφαση της ΕΕΟΔ/ ΕΠΑΕ με την οποία το τότε ΤΑΠ ΠΑΣ υποχρεωθηκε να μου καταβάλλει το ποσό των 8.800,96 € νομιμοτοκως.
ΕΠΕΙΔΗ ο τρίτος εξ ημών εξέδωσα την υπ.αριθμ.844/2004 απόφαση της ΕΕΟΔ/ΕΠΑΕ και την 85/2004 απόφαση της Β’ΕΕΟΔ/ΕΠΟ με την οποία το τότε ΤΑΠ ΠΑΣ υποχρεώθηκε να μου καταβάλλει το ποσό των 40.000€ νομιμοτοκως.
ΕΠΕΙΔΗ ο τέταρτος εξ ημών εξέδωσα την υπ.αριθμ.684/2004 απόφαση της ΕΕΟΔ/ΕΠΑΕ,με την οποία το τότε ΤΑΠ ΠΑΣ υποχρεώθηκε να μου καταβάλλει νομιμοτοκως το ποσό των 9.975,73€ .
ΕΠΕΙΔΗ ο πέμπτος εξ ημών εξέδωσα την υπ.αριθμ.1262/2003 απόφαση της Α’ΕΕΟΔ/ΕΠΑΕ,με την οποία το τότε ΤΑΠ ΠΑΣ υποχρεώθηκε να μου καταβάλλει νομιμοτοκως το ποσό των 28.560 € ,
ΕΠΕΙΔΗ ο έκτος εξ ημών εξέδωσα την υπ.αριθμ.1443/2003 απόφαση της Α’ΕΕΟΔ/ΕΠΑΕ,με την οποία το τότε ΤΑΠ ΠΑΣ υποχρεώθηκε να μου καταβάλλει νομιμοτοκως το ποσό των 30.000€,
ΕΠΕΙΔΗ ο έβδομος εξ ημών εξέδωσα την υπ.αριθμ.1394/2003 απόφαση της Α’ΕΕΟΔ/ ΕΠΑΕ,με την οποία το τότε ΤΑΠ ΠΑΣ υποχρεώθηκε να μου καταβάλλει το ποσό των 32.000€
ΕΠΕΙΔΗ εκ νέου το καθ’ου ΤΑΠ αρνήθηκε να μας εξοφλησει, προσφυγαμε ενώπιον των αρμοδίων αθλητικών, πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, πάλι άνευ αποτελέσματος.
ΕΠΕΙΔΗ όμως η ομάδα ΥΠΟΒΙΒΑΣΘΗΚΕ και το ΤΑΠ διαλύθηκε , προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή μας, μόλις επανήλθαν στις επαγγελματικές κατηγορίες προχώρησαν σε ίδρυση νέας ΠΑΕ με συγχώνευση κι αλλαγή ΑΦΜ.
ΕΠΕΙΔΗ ούτε από τον προνομιακό Νόμο 3607/2007 κατορθώσαμε να ικανοποιηθούμε λόγω των δολιων παραλείψεων του ΠΣΑΠ, ενώ από την τότε ΕΕΑ, κάποιοι εισέπραξαν μικροποσα.
ΕΠΕΙΔΗ πρέπει να υποχρέωσετε την διάδοχο ΠΑΕ να καταβάλλει τουλάχιστον το 50% του κεφαλαίου και των τόκων, παρότι ζηταμε την εφαρμογή των ειδικωτερων διατάξεων 60-64-73 του Ν.2725/1999 που προβλέπουν ΟΛΙΚΗ αθλητική διαδοχή των χρεών του ερασιτεχνικού σωματείου από την ΠΑΕ που το ίδιο έχει ιδρύσει.
ΕΠΕΙΔΗ στην προκειμένη περίπτωση, πρόκειται περί ΟΛΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 60+64-73 του Αθλητικού Νόμου και όχι του άρθρου 111!
ΕΠΕΙΔΗ πλέον το διεθνές κι εγχώριο κανονιστικό status του ποδοσφαίρου από το 2018(άρθρο 45 Κανονισμού Αδειοδότησης, άρθρα 4-5 του Παραρτήματος Α του ΚΑΠ) κι εντεύθεν έχει αλλάξει με συνέπεια, τόσο οι αρμόδιες επιτροπές της FIFA και το CAS, όσο και το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ να δέχονται την ύπαρξη Αθλητικής Διαδοχής (Sporting Succession) μεταξύ των παλαιών και των νέων ΠΑΕ, να αναγνωρίζουν την υποχρέωση της διαδόχου ΠΑΕ να καταβάλλει το 50% του οφειλομενου κεφαλαίου νομιμοτοκως και να επιβάλλουν πειθαρχικες κυρώσεις εις βάρος της διαδόχου ΠΑΕ μέχρι να εξοφλήσει την απαίτηση.
ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το άρθρο 4,παρ. 4,εδ.(αε)του νέου Αθλητικού Νόμου 4809/21.6.2021(ΠΕΡΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕΑ ΚΛΠ) οι αποφάσεις των διαιτητικων Επιτροπών ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΟ εξομοιουνται με τις αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων και των διαιτητικων Επιτροπών του άρθρου 95, αποτελώντας ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΤΙΤΛΟ που υποχρεωνουν την ΕΕΑ, αφενός μεν να μην χορηγεί στην υπαίτια ΠΑΕ το πιστοποιητικό συμμετοχής στα πρωταθλήματα, αφετέρου δε να διατάσσει την ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών!
ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με την πάγια πλέον νομολογία του ΔΔΠ /ΕΠΟ, Η ΝΕΑ ΠΑΕ ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ, που αποτελεί ίδια περίπτωση με αυτή της ΠΑΕ ΠΑΣ,ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 111 Ν. 2725/1999,ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΆΡΘΡΩΝ 4-5 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ ΤΟΥ ΚΑΠ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΕ ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΤΑΠ,ΥΠΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΣΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΗ ΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ!
ΕΠΕΙΔΗ με την προσκομιζομενη υπ. Αριθμ.86 /2022 αποφαση του ΔΔΠ έγινε δεκτη η ύπαρξη ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ κατά της ΠΑΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΠ κι απορρίφθηκε η σχετική ένσταση της περί δήθεν έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης, ενώ , όπως προκύπτει κι από την υπ. Αριθμ. 118/2021 απόφαση του ΔΔΠ τα παραπάνω κριθεντα ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΣ ζητήματα παράγουν ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ, σύμφωνα και με την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, κατά την οποία ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΠΙΠΤΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ, ανεξάρτητα από το διατακτικό της
ΕΠΕΙΔΗ πρέπει να σημειωθεί οτι οι αποφασεις μας εκδόθηκαν με τη νόμιμη σύνθεση του Ν.2725 ,ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΤΕ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟ,οι οποίες βάσει του τότε Αθλητικού Νόμου αναγνωρίσθηκαν από την ΕΕΑ και προωθήθηκαν προς εκτέλεση στον Αθλητικό Δικαστή κι επομένως δεν εμπίπτουν, ούτεστην μεταγενέστερη από το 2007, ούτε στην τωρινή νομολογία Σας περί ανυποστατου των διαιτητικών αποφάσεων λόγω παράνομης σύνθεσης από μη εν ενεργεία δικαστές.
ΕΠΕΙΔΗ επομένως προκειμένου να αποκτησει από την ΕΕΑ, σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο ,η νέα ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ το πιστοποιητικό συμμετοχής για το νέο πρωτάθλημα της Super League 1της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023,κατά το νόμο πρέπει να εξοφλήσει ή διακανονισει το 100% νομιμοτοκως των απαιτήσεων μας.
ΕΠΕΙΔΗ συγχρόνως βάσει των προσκομιζομενων διαιτητικων αποφασεων της Α’ΕΕΟΔ/ΕΠΑΕ και της Β’ΕΕΟΔ/ΕΠΟπου αποτελουν αθλητικους εκτελεστους τίτλους πρέπει να διαταχθεί η κατάπτωση της νέας εγγυητικης επιστολής της ΠΑΕ, ύψους 150.000€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77,παρ.1ζ και 78 του Ν. 2725,όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους,σε συνδυασμό με τα άρθρα 60-64-73 του Ν.2725/1999 ως προς το 100%
ΕΠΕΙΔΗ διατρεχουμε τον κίνδυνο να απωλεσουμε οριστικά τα περιουσιακά δικαιώματα μας,
ΕΠΕΙΔΗ η αθλητική διάδοχος ΠΑΕ εξακολουθεί να αρνείται την καταβολή των υπολοίπων οφειλομένων.
ΕΠΕΙΔΗ η επιδικη εγγυητικη επιστολή επαρκεί για την εκτέλεση των δικαστικών αποφασεων μας και πρέπει κατά προτεραιότητα να καταπεσει υπέρ ημών.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας
            ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ
1.Να κάνετε δεκτη την αίτηση μας,
2.Να μην χορηγήσετε το πιστοποιητικό συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα της SUPER LEAGUE 1 στην ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ,
3.Να διαταξετε την κατάπτωση της νέας εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ για την ικανοποίηση της απαιτησης μας, ύψους 101.523€,8.800,96€,40.000€,9.975,73€,28.560€,30.000€ και 32.000€ νομιμοτοκως αντιστοιχα,όπως επιδικασθηκαν αμετάκλητα από τις προσκομιζομενες εκτελεστες αποφασεις της Α’ΕΕΟΔ/ΕΠΑΕ και Β’ΕΕΟΔ/ΕΠΟ   κι εκτελέσθηκαν εν μέρει από την ΕΕΑ,
4.ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ.
          ΑΘΗΝΑ 21/7/2022
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή