Ισολογισμός ΕΠΟ: Αύξηση εσόδων με τα χρήματα που δε δόθηκαν στις ΕΠΣ – Αύξηση υποχρεώσεων κατά 4,7 εκάτ. ευρώ!

Print Friendly, PDF & Email

Την περασμένη εβδομάδα δημοσιοποιήθηκε ο ισολογισμός της ΕΠΟ για το 2021. Υπενθυμίζεται ότι από τον Μάρτιο του 2021 η ομοσπονδία είχε τη μεγάλη τύχη να αλλάξει εντελώς χέρια και να περάσει σε αυτά της νέας διοίκησης που εξελέγη και ασφαλώς σε αυτά του εραστή του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου Ι.Α.C.Φιλιππούση.

Οι ποδοσφαιρικές ενώσεις επί των ημερών του(ς) βλέπουν μια σειρά υπέρ τους αποφάσεων όπως η μη καταβολή των χρημάτων της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που αποτελεί απόφαση γενικής συνέλευσης, το κόψιμο της τακτικής τους επιχορήγησης από τον προϋπολογισμό του 2023 και την αλλαγή στον τρόπο καταβολής των χρημάτων από τα παράβολα των μετεγγραφών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.

Στον ισολογισμό του 2021 η actιng ΕΠΟ εμφανίζει αύξηση συνολικών εσόδων κατά 3 εκατομμύρια ευρώ, η οποία είναι μαγική εικόνα αφού βασίζεται στο 1,5 εκάτ. ευρώ που δε δόθηκε ως επιχορήγηση στις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων κατά παρέκκλιση της απόφασης της γενικής συνέλευσης και σε 400 χιλ. ευρώ που προστέθηκαν στα έσοδα από αναστροφή προβλεπόμενων εξόδων.

Την ίδια στιγμή, όμως, που παρουσιάζει έσοδα 3 εκάτ. ευρώ με τον τρόπο που αναλύθηκε ανωτέρω, παρουσιάζει και ισόποση αύξηση εξόδων κατά 3 εκάτ. ευρώ!

Ενώ σε σχέση με το 2020 η acting ΕΠΟ παρουσιάζει αύξηση του υπολοίπου του ταμείου της κατά 2 εκάτ. ευρώ, παρουσιάζει και αύξηση υποχρεώσεων προς τρίτους κατά 4,7 εκάτ. ευρώ.

Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι η ομοσπονδία δανείζεται άτυπα από προμηθευτές και λοιπούς πιστωτές αλλά και από τη μη καταβολή της επιχορήγησης στις ΕΠΣ.

Όταν αυξάνονται οι απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους σημαίνει ότι χρησιμοποιείς προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων χωρίς να πληρώνεις.

Επομένως, με αύξηση ταμείου 2 εκατ. ευρώ και υποχρεώσεων 4,7 εκ. έχουμε καθαρή αύξηση υποχρεώσεων 2,7 εκάτ ευρώ.

Οι απαιτήσεις της ΕΠΟ είναι 12.543.177 και οι υποχρεώσεις 27.058.181.

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή