Nομοσχέδιο Βρούτση: Προβλέπει αυστηρότερες ποινές για τα επεισόδια στα γήπεδα από τον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ!

Print Friendly, PDF & Email

Αυστηρότερες είναι οι ποινές που προβλέπονται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της βίας στον αθλητισμό από αυτές που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας της ΕΠΟ κατά περίπτωση.

Για παράδειγια στο νομοσχέδιο προβλέπεται ποινή τιμωρίας έδρας μίας αγωνιστική σε περίπτωση ρίψης εντός του αγωνιστικού χώρου “αντικειμένου πρόσφορου να προκαλέσει σωματική βλάβη προσώπου”, ενώ στον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ, το ανάλογο τιμωρείται με πρόστιμο.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η ποινή μιας αγωνιστική χωρίς θεατές σε περίπτωση εισόδου φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο και προσωρινής διακοπής του αγώνα, ενώ ο πειθαρχικός κώδικας της ΕΠΟ προβλέπει πρόστινο, όπως έγινε στον αγώνα Βόλος – Ολυμπιακός.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα του νομοσχεδίου:

Ειδικές περιπτώσεις επιβολής διοικητικών μέτρων στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων

1. Σε περιπτώσεις ρίψης εντός του αγωνιστικού χώρου ή των αποδυτηρίων ή σε κερκίδα αθλητικής εγκατάστασης, αντικειμένου πρόσφορου να προκαλέσει σωματική βλάβη προσώπου και ιδίως πυρσού, φωτοβολίδας, κροτίδας, βεγγαλικού, πυροτεχνήματος, καπνογόνου και οποιασδήποτε γενικώς εύφλεκτης ύλης, στο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. που αγωνίζεται ως γηπεδούχος, επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών.

2. Σε περιπτώσεις παράνομης εισόδου θεατή ή άλλου μη διαπιστευμένου προσώπου εντός του αγωνιστικού χώρου και του χώρου των αποδυτηρίων αθλητικής εγκατάστασης, πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, εφόσον από την είσοδο αυτή προκλήθηκε προσωρινή διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών. Αν από τη συμπεριφορά του πρώτου εδαφίου προκλήθηκε ματαίωση ή οριστική διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο διεξαγωγής τριών (3) αθλητικών συναντήσεων χωρίς την παρουσία θεατών.

3. Σε περιπτώσεις παραβιάσεων των παρ. 1 ή 2 και ταυτόχρονης μη σύννομης λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας του άρθρου 41Ε του ν. 2725/1999 (Α’ 121) ή διαπίστωσης της οποιασδήποτε πλημμέλειας ή αστοχίας στη λειτουργία του, οι κυρώσεις των παρ. 1 και 2 διπλασιάζονται.

4. Αν η αθλητική συνάντηση διεξάγεται με την παρουσία θεατών τόσο της γηπεδούχου όσο και της φιλοξενούμενης ομάδας, οι οποίοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε διακεκριμένα τμήματα των κερκίδων της αθλητικής εγκατάστασης, τα διοικητικά μέτρα των παρ. 1 και 2 επιβάλλονται στο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. που συνδέεται με τους θεατές που παραβίασαν τις παρ. 1 και 2.

5. Σε κάθε επόμενη περίσταση παραβίασης των παρ. 1 έως 4 του παρόντος αντιστοίχως, εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, οι κυρώσεις των παρ. 1 έως 4 διπλασιάζονται σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη απόφαση επιβολής τους.

6. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως «αγωνιστικός χώρος» νοείται ο χώρος που περικλείεται από τις εξέδρες ή την εσωτερική περίφραξη της αθλητικής εγκατάστασης, ο οποίος περιλαμβάνει τον κυρίως αγωνιστικό χώρο, την περιμετρική αυτού έκταση, τις τεχνικές περιοχές με τους πάγκους των αναπληρωματικών και των αξιωματούχων του αγώνα και διαθέτει πρόσβαση στον χώρο των αποδυτηρίων. Για τον προσδιορισμό των χρονικών διαστημάτων «πριν από την έναρξη» και «μετά από τη λήξη» αθλητικής εκδήλωσης νοούνται αναλόγως οι ορισμοί των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 (Α’ 121).

7. Εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης, με πράξη της Δ.Ε.Α.Β. διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής και επιβάλλονται τα διοικητικά μέτρα του παρόντος. Η πράξη της Δ.Ε.Α.Β. στηρίζεται ιδίως, α) στο οπτικοακουστικό υλικό το οποίο τίθεται στη διάθεση της Δ.Ε.Α.Β. μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας του άρθρου 41 Ε του ν. 2725/1999 (Α’ 121) ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο και τρόπο, β) στο φύλλο αγώνα της αθλητικής συνάντησης, γ) στην έκθεση της αστυνομικής αρχής, και δ) στις εκθέσεις των παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β. και της κατά περίπτωση διοργανώτριας αρχής. Για την εφαρμογή της παρούσας, η αρμόδια για την τήρηση της τάξης σε συγκεκριμένη αθλητική συνάντηση αστυνομική αρχή υποχρεούται να αποστείλει την έκθεσή της στη Δ.Ε.Α.Β. εντός μιας (1) ημέρας από την τέλεση της συνάντησης. Εντός της ίδιας προθεσμίας υποχρεούται και η κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή να αποστείλει στη Δ.Ε.Α.Β. τα φύλλα αγώνων και τις εκθέσεις των παρατηρητών της.

Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, τα διοικητικά μέτρα του παρόντος επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, εφόσον διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής τους με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Η Δ.Ε.Α.Β. υποχρεούται, μετά από αίτημα του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, να του διαβιβάζει αμελλητί το αποδεικτικό υλικό του δευτέρου εδαφίου.».

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή