Οι δικαστές της ΕΠΟ καταγγέλλουν παραβίαση δικαστικού απορρήτου για την διαρροή στον τύπο απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου

Print Friendly, PDF & Email

Σε καταγγελία-αναφορά προχώρησαν τρία μέλη του Διαιτητικού προς την ΕΠΟ και την Εισαγγελία, με την οποίο ζητείται πειθαρχική και ποινική έρευνα για το γεγονός ότι διέρρευσε στον ηλεκτρονικό Τύπο η απόφαση του Δικαστηρίου περί διεξαγωγής του διπλού μπαράζ Ξάνθης-Απόλλωνα Σμύρνης.

Αναλυτικά το έγγραφο όπως δημοσιεύτηκε στο dikisports:

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΝΑΦΟΡΑ

Της Διονυσίας Μπιτζούνη, Προέδρου του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.).

Του Χρήστου Κατσιάνη, μέλους του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.). Και της Ιωάννας Μαργέλλου – Μπουλταδάκη, μέλους του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.).

ΚΑΤΑ

Παντός κατά νόμον υπευθύνου για τις κάτωθι καταγγελλόμενες πειθαρχικές παραβάσεις και άδικες πράξεις

ΝΟΜΙΜΩΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ:

1)     Την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.)

2)     Την Πειθαρχική Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.)

3)     Την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

4)     Πάσα άλλη αρμόδια Αρχή

Αξιότιμοι κύριοι,

Δια της παρούσας καταγγέλλουμε ενώπιόν Σας τα κάτωθι γεγονότα που υπέπεσαν στην αντίληψή μας, της πρώτης εξ ημών υπό την ιδιότητα της Προέδρου του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (εφεξής καλούμενης «Ε.Π.Ο.») και των δεύτερου και τρίτης υπό την ιδιότητα του μέλους του ίδιου Δικαστηρίου και αιτούμεθα την εκκίνηση κάθε προβλεπόμενης νόμιμης διαδικασίας σε βάρος παντός κατά νόμον υπευθύνου, ως επίσης και τη διενέργεια έρευνας για την τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων κατά τα εν ισχύ νομοθετήματα που διέπουν τη λειτουργία της Ε.Π.Ο. (ενδεικτικά: Κανονισμό Λειτουργίας Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου, Κώδικα Δεοντολογίας Ε.Π.Ο., Πειθαρχικό Κώδικα Ε.Π.Ο., Καταστατικό Ε.Π.Ο. και λοιπούς συναφείς Κανονισμούς Ε.Π.Ο.), του αδικήματος της παραβίασης δικαστικού απορρήτου (ΠΚ 251), του αδικήματος της παραβίασης της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων (ΠΚ 234) και οιουδήποτε άλλου πειθαρχικού παραπτώματος και/ή ποινικού αδικήματος, η τέλεση του οποίου τυχόν προκύψει από την έρευνά σας, τα οποία (πειθαρχικά παραπτώματα και ποινικά αδικήματα) θίγουν το κύρος του θεσμού του Διαιτητικού Δικαστηρίου, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την αμερόληπτη λειτουργία του και το αδιάβλητο των διασκέψεων αυτού. Ειδικότερα:

Ι. 1.1. Στις 13.08.2020 και περί ώρα 11.00 συνήλθε σε μυστική διάσκεψη στο 310 γραφείο (3ος όροφος) του Αρείου Πάγου το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου (εφεξής καλούμενο «Δ.Δ.Π.») της Ε.Π.Ο. για τη λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι τριών προσφυγών και παρεμβάσεων, οι οποίες εκδικάστηκαν κατά στις 10.08.2020, και δη:

α) επί της από 04.08.2020 και με αρ. πρωτ./ΕΠΟ: 15074 προσφυγής – αίτησης της «Π.Α.Ε. Απόλλων Σμύρνης» κατά της Ε.Π.Ο. και επί της 07.08.2020 και με αρ. πρωτ./ΕΠΟ: 15296 πρόσθετης παρέμβασης της Superleague 1 υπέρ της Ε.Π.Ο. και κατά της «Π.Α.Ε. Απόλλων Σμύρνης».

β) επί της από 04.08.2020 και με αρ. πρωτ./ΕΠΟ: 15100 προσφυγής – αίτησης της «Π.Α.Ε. ΑΟ Ξάνθη» κατά της Ε.Π.Ο. και επί της 07.08.2020 και με αρ. πρωτ./ΕΠΟ: 15294 πρόσθετης παρέμβασης της Superleague 1 υπέρ της Ε.Π.Ο. και κατά της «Π.Α.Ε. ΑΟ Ξάνθη» και

γ) επί της από 06.08.2020 και με αρ. πρωτ./ΕΠΟ: 15225 προσφυγής – αίτησης της «Π.Α.Ε. Χανιά (Κισσαμικός ΠΓΣ)» κατά της Ε.Π.Ο. και επί της 07.08.2020 και με αρ. πρωτ./ΕΠΟ: 15296 πρόσθετης παρέμβασης της Superleague 1 υπέρ της Ε.Π.Ο. και κατά της «Π.Α.Ε. Χανιά».

Σημειωτέον δε ότι άπασες οι εν λόγω προσφυγές και παρεμβάσεις αφορούσαν στην ακύρωση της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. για τον ορισμό των αγώνων μπαράζ για τη συμμετοχή των ως άνω διαδίκων ομάδων στη Super League 1 για την αγωνιστική περίοδο 2020/2021.

1.2. Στην προαναφερθείσα μυστική διάσκεψη της 13ης.08.2020 συμμετείχαν στη σύνθεση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. με δικαίωμα ψήφου για τη λήψη των οικείων αποφάσεων επί των ως άνω προσφυγών και παρεμβάσεων:

Α) εμείς οι καταγγέλλοντες:

Α1) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΠΙΤΖΟΥΝΗ, Δικαστής του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρος

Α2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ, Δικαστής του Αρείου Πάγου, ως Μέλος

Α3) ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ – ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗ, Δικαστής του Αρείου Πάγου, ως Μέλος

Και Β) οι διαιτητές:

Β1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗΣ, Διαιτητής – Νομικός, διορισθείς εκ μέρους της καθ’ ης – Ε.Π.Ο. για άπασες τις ως άνω τρεις προσφυγές και

Β2) ΔΟΜΝΑ ΤΣΙΩΝΗ, Διαιτητής – Νομικός, διορισθείς εκ μέρους της «Π.Α.Ε. Απόλλων Σμύρνης» για την ως άνω υπό την παρ. 1.1. περίπτ. α.) προσφυγή  καθώς και εκ μέρους της «Π.Α.Ε. ΑΟ Ξάνθη» για την ως άνω υπό την παρ. 1.1. περίπτ. β.) προσφυγή. Και

Β3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΟΥΣΤΗΣ, Διαιτητής – Νομικός, διορισθείς εκ μέρους της ΠΑΕ Χανιά (Κισσαμικός ΠΓΣ) για την ως άνω υπό την παρ. 1.1. περίπτ. γ.) προσφυγή.

1.3. Η προαναφερθείσα διάσκεψη άρχισε περί ώρα 11.00, διήρκεσε περίπου τρεις και ήμισυ (31/2) ώρες και δη μέχρι και ώρα 2.30 μ.μ. περίπου, επί των ως άνω δε προσφυγών και παρεμβάσεων εκδόθηκαν οι κάτωθι απορριπτικές αποφάσεις και δη:

α) η υπ’ αριθμ. 91/2020 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου, με την οποία απορρίφθηκε η ως άνω υπό την παρ. 1.1. περίπτ. α.) προσφυγή της «Π.Α.Ε. Σμύρνης», η οποία κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα ΠΑΕ μέσω fax, κατά την ώρα 03.39 μ.μ. της 13ης.08.2020 (Σχετικό 1).

β) η υπ’ αριθμ. 92/2020 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου, με την οποία απορρίφθηκε η ως άνω υπό την παρ. 1.1. περίπτ. β.) προσφυγή της «Π.Α.Ε. ΑΟ Ξάνθη», η οποία κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα ΠΑΕ μέσω fax, κατά την ώρα 03.17 μ.μ. της 13ης.08.2020 (Σχετικό 2) και

γ) η υπ’ αριθμ. 93/2020 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου, με την οποία απορρίφθηκε η ως άνω υπό την παρ. 1.1. περίπτ. γ.) προσφυγή της «Π.Α.Ε. Χανιά (Κισσαμικός ΠΓΣ)», η οποία κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα ΠΑΕ μέσω fax, κατά την ώρα 03.26 μ.μ. της 13ης.08.2020 (Σχετικό 3).

1.4 Ακολούθως την ίδια ημέρα, ήτοι στις 13.08.2020, και ώρα 04:45 μ.μ. δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. η σχετική ανακοίνωση αναφορικά με τις προαναφερθείσες απορριπτικές αποφάσεις του Δ.Δ.Π. της Ε.Π.Ο. (Σχετικό 4), το περιεχόμενο της οποίας (ανακοίνωσης) έχει ως ακολούθως:

«Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Συνεκδίκασε την από 04/08/2020 προσφυγή – αίτηση (αρ. πρωτ/ΕΠΟ: 15074) της ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης κατά της ΕΠΟ και την από 07/08/2020 (αρ. πρωτ/ΕΠΟ: 15296) πρόσθετη παρέμβαση της Superleague 1 υπέρ της ΕΠΟ και κατά της ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης. Απέρριψε την προσφυγή.

Συνεκδίκασε την από 06/08/2020 προσφυγή – αίτηση (αρ. πρωτ/ΕΠΟ: 15225) της ΠΑΕ Χανιά (Κισσαμικός ΠΓΣ) κατά της ΕΠΟ και την πρόσθετη παρέμβαση της Superleague 1 υπέρ της ΕΠΟ και κατά της ΠΑΕ Χανιά. Απέρριψε την προσφυγή ως απαράδεκτη.

Συνεκδίκασε την από 04/08/2020 προσφυγή – αίτηση (αρ. πρωτ/ΕΠΟ: 15100) της ΠΑΕ ΑΟ Ξάνθη κατά της ΕΠΟ και την από 07/08/2020 (αρ. πρωτ/ΕΠΟ: 15294) πρόσθετη παρέμβαση της Superleague 1 υπέρ της ΕΠΟ και κατά της ΠΑΕ ΑΟ Ξάνθη. Απέρριψε την προσφυγή.».

1.5. Παρά ταύτα, μεσούσης της άνω διασκέψεως κατά την 13η.08.2020 και ενόσω τα ανωτέρω μέλη της σύνθεσης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου, της οποίας προέδρευα (η πρώτη εκ των καταγγελλόντων), βρισκόμασταν ακόμα εντός του γραφείου του Αρείου Πάγου και συνεδριάζαμε έχοντας μόλις λάβει τις αποφάσεις επί των ως άνω προσφυγών, ο παρευρισκόμενος Διαιτητής – Νομικός, κ. Αντώνιος Ανούστης, μας ενημέρωσε ότι το αποτέλεσμα των αποφάσεών μας είχε ήδη δημοσιευτεί στον ηλεκτρονικό τύπο (!). Στο άκουσμα του συγκεκριμένου γεγονότος και ενώ προκλήθηκε σύγχυση για το πώς ακριβώς έλαβε χώρα η συγκεκριμένη επιλήψιμη διαρροή, ο παρευρισκόμενος Διαιτητής – Νομικός κ. Δημήτριος Μπουσμπουρέλης, ανέφερε ενώπιον όλων των παρευρισκομένων τα εξής: «Κυρία Πρόεδρε, δεν γνωρίζετε τι πιέσεις δεχόμεθα».

1.6. Περαιτέρω, όπως πράγματι επιβεβαιώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διάσκεψης, οι ως άνω αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. επί της διεξαγωγής των αγώνων μπαράζ είχαν όντως ήδη από ώρα 01:16 μ.μ. διαρρεύσει στον ηλεκτρονικό τύπο, η είδηση δε της ετυμηγορίας του Δ.Δ.Π., όπως ήταν αναμενόμενο, αναπαράχθηκε ταχύτατα σε πλήθος αθλητικών ηλεκτρονικών σελίδων. Συναφώς ενδεικτικά προσκομίζονται το από 13.08.2020 και ώρα 13:16 άρθρο της ηλεκτρονικής σελίδας http://www.asports.gr με τίτλο: ΣΟΚ: Γίνεται το διπλό μπαράζ Ξάνθης – Απόλλωνα Σμύρνης!» (Σχετικό 5), το από 13.08.2020 και ώρα 13:46 άρθρο της ηλεκτρονικής σελίδας https://www.fosonline.gr/ με τίτλο: «Το διαιτητικό δικαστήριο αποφάνθηκε – Κανονικά το μπαράζ Ξάνθη – Απόλλων Σμύρνης» (Σχετικό 6), το από 13.08.2020 και ώρα 13:53 άρθρο της ηλεκτρονικής σελίδας https://www.sdna.gr/podosfairoμε τίτλο «Απορρίφθηκαν οι προσφυγές Ξάνθης – Απόλλωνα, γίνονται τα μπαράζ! – SL με 14 ομάδες» (Σχετικό 7), το από 13.08.2020 και ώρα 14:05 άρθρο της ηλεκτρονικής σελίδας https://www.newsbomb.gr/ με τίτλο: «Διαιτητικό Δικαστήριο: Αποφάσισε για το μπαράζ Ξάνθη – Απόλλων Σμύρνης!» (Σχετικό 8), το από 13.08.2020 και ώρα 14:06 άρθρο της ηλεκτρονικής σελίδας https://www.in.gr/ με τίτλο: «Πρωτάθλημα με 14 ομάδες, κανονικά το μπαράζ μεταξύ Ξάνθης – Απόλλωνος Σμύρνης!» (Σχετικό 9), το από 13.08.2020 και ώρα 14:27 άρθρο της ηλεκτρονικής σελίδας https://agones.gr/news. με τίτλο: «SuperLeague: Απορρίφθηκαν οι εφέσεις Ξάνθη και Απόλλωνα, κανονικά τα μπαράζ» (Σχετικό 10), το από 13.08.2020 και ώρα 14:29 άρθρο της ηλεκτρονικής σελίδας https://www.protothema.gr/sports/ με τίτλο: «Ξάνθη – Απόλλων Σμύρνης: Απορρίφθηκε η έφεση, κανονικά το μπαράζ, πρωτάθλημα με 14 ομάδες» (Σχετικό 11), το από 13.08.2020 και ώρα 14:36 άρθρο της ηλεκτρονικής σελίδας https://www.naftemporiki.gr/news. με τίτλο: «Κανονικά το μπαράζ Ξάνθη – Απόλλων Σμύρνης». (Σχετικό 12) και το από 13.08.2020 και ώρα 14:29 άρθρο της ηλεκτρονικής σελίδας https:www.documentonews.gr/news με τίτλο: «Οριστικά διπλό μπαράζ Ξάνθης – Απόλλωνα για μια θέση στη SuperLeague» (Σχετικό 13)

1.7. Εκ των ανωτέρω λοιπόν συνάγεται ότι την 13.08.2020, και ενόσω τα ανωτέρω μέλη της σύνθεσης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο., μεταξύ των οποίων και εμείς οι καταγγέλλοντες, βρισκόμασταν ακόμα εντός της αίθουσας του Αρείου Πάγου, έχοντας μόλις λάβει αποφάσεις επί των ως άνω προσφυγών, οι οικείες αποφάσεις μας διέρρευσαν άμεσα στον ηλεκτρονικό τύπο, πολύ πριν ακόμα οι αποφάσεις αυτές κατά τα ανωτέρω δημοσιευθούν κατά τα προβλεπόμενα στον νόμο, κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους προσφεύγοντες και δημοσιευθούν επίσημα στην ηλεκτρονική σελίδα της Ε.Π.Ο. Μάλιστα, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο των ως άνω δημοσιευμάτων, η επίμαχη διαρροή αφορούσε όχι μόνο το διατακτικό των οικείων αποφάσεων, αλλά ακόμα και την πλειοψηφία (!), με την οποία ελήφθησαν οι αποφάσεις αυτές από τη Σύνθεση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου.

ΙΙ. 2.2. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο. με τίτλο: «Προσόντα Διαιτητών. Αμεροληψία. Καθήκον εμπιστευτικότητας»:

«1. Οι διαιτητές είναι νομικοί με αναγνωρισμένη εμπειρία και γνώση των ποδοσφαιρικών Κανονισμών, του εν γένει αθλητικού δικαίου και των κανόνων της διαιτησίας.

Μετά τον ορισμό τους οι διαιτητές θα υπογράφουν μία επίσημη δήλωση, υποσχόμενοι ότι θα ασκήσουν τα καθήκοντα που προκύπτουν από την ιδιότητα αυτή με απόλυτη αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία και αμεροληψία και σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού.

Οι διαιτητές δεν επιτρέπεται να λειτουργούν ως συνήγοροι ενός διαδίκου, ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου.

2. Οι διαιτητές του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου δεσμεύονται από το καθήκον της εμπιστευτικότητας, ιδιαιτέρως δε, δεν επιτρέπεται να αποκαλύψουν προς οποιονδήποτε τρίτο οποιαδήποτε γεγονότα ή άλλα στοιχεία σχετιζόμενα με τις δίκες που διεξάγονται ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου.

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. μπορεί να απομακρύνει έναν διαιτητή από τον πίνακα των μελών του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, εάν παραβιάσει οποιονδήποτε κανόνα του παρόντα Κώδικα ή εάν η πράξη του επηρεάζει την φήμη του Διαιτητικού Δικαστηρίου ή /και της Ε.Π.Ο.».

Επίσης, κατά το άρθρο 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο. με τίτλο:

12. Συμβιβασμός – Μυστικότητα:

«Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, μέχρι και την έναρξη της συζήτησης της υποθέσεως (της ακροαματικής διαδικασίας), μπορεί οποτεδήποτε να αναζητήσει την επίλυση της διαφοράς μέσω συμβιβασμού. Οποιαδήποτε συμβιβαστική διευθέτηση μπορεί να ενσωματωθεί σε μία διαιτητική απόφαση, η οποία εκδίδεται με την συγκατάθεση των διαδίκων.

Οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό (πλην την διεξαγωγή της δίκης που είναι δημόσια) είναι μυστικές. Οι διάδικοι, οι διαιτητές και το Διαιτητικό Δικαστήριο υπόσχονται να μην αποκαλύψουν προς οποιονδήποτε τρίτο οποιαδήποτε γεγονότα ή άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την διαφορά ή τις διαδικασίες, χωρίς την άδεια του Διαιτητικού Δικαστηρίου.».

2.2. Περαιτέρω, από το άρθρο 16 του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο., ο οποίος καταλαμβάνει όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 2. αυτού πρόσωπα, ενώσεις κ.λπ., συνάγεται ότι όλα τα δεσμευόμενα από τον Κώδικα αυτό πρόσωπα – αξιωματούχοι οφείλουν να τηρούν το καθήκον εχεμύθειας ως προς την εμπιστευτικότητα και μυστικότητα των ενώπιον των οργάνων της Ε.Π.Ο. διαδικασιών.

Ειδικότερα, κατά το εν λόγω άρθρο 16 του Κώδικα Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.:

«1. Δημοσιοποίηση επίσημης αλληλογραφίας. Οποιαδήποτε Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) και τα σωματεία της δύναμής της, οι Π.Α.Ε. και τα σωματεία που μετέχουν στα πρωταθλήματα Α’, Β’ και Γ’ Εθνικής κατηγορίας, τα μέλη των διοικήσεών τους ή πρόσωπα συνδεόμενα με οποιαδήποτε σχέση ή εν τοις πράγμασι ασκούντες διοίκηση με αυτές/-α ή πάσης φύσεως εκπρόσωποί τους ενώπιον των επαγγελματικών ενώσεων και των άλλων διαφόρων επιτροπών, οργάνων και αρχών που γενικότερα εμπλέκονται στο άθλημα του ποδοσφαίρου, τα μέλη των επιτροπών της Ε.Π.Ο. και των Ενώσεων, το υπαλληλικό τους προσωπικό, οι ποδοσφαιριστές τους, οι διαιτητές προπονητές, διαμεσολαβητές ποδοσφαιριστών, γιατροί, φροντιστές, φυσικοθεραπευτές, διερμηνείς, οι φίλαθλοι και γενικά οποιοδήποτε πρόσωπο με οποιαδήποτε ιδιότητα μετέχει στη δραστηριότητα της Ε.Π.Ο., των Ενώσεων, των Π.Α.Ε. και σωματείων, δεν θα δημοσιοποιούν στα μέσα, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οποιοδήποτε τμήμα αλληλογραφίας που έχουν ανταλλάξει με την Ε.Π.Ο., ή οποιαδήποτε άλλη αλληλογραφία, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι ασκεί κριτική ή βλάπτει ή άλλως επαινεί οποιαδήποτε άλλη Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) και τα σωματεία της δύναμής της, Π.Α.Ε. και τα σωματεία που μετέχουν στα πρωταθλήματα Α’, Β’ και Γ’ Εθνικής κατηγορίας, μέλη των διοικήσεών τους, ή πρόσωπα συνδεόμενα με οποιαδήποτε σχέση ή εν τοις πράγμασι ασκούντες διοίκηση με αυτές ή πάσης φύσεως εκπρόσωποί τους ενώπιον των επαγγελματικών ενώσεων και των άλλων διαφόρων επιτροπών, οργάνων και αρχών που γενικότερα εμπλέκονται στο άθλημα του ποδοσφαίρου, μέλη των επιτροπών της Ε.Π.Ο. και των Ενώσεων, το υπαλληλικό τους προσωπικό, τους ποδοσφαιριστές τους, διαιτητές, προπονητές, διαμεσολαβητές ποδοσφαιριστών, γιατρούς φυσικοθεραπευτές, διερμηνείς, φιλάθλους και γενικά οποιοδήποτε πρόσωπο με οποιαδήποτε ιδιότητα μετέχει στη δραστηριότητα της Ε.Π.Ο., των Ενώσεων, των Π.Α.Ε. και σωματείων. Το σύνολο της επίσημης αλληλογραφίας μπορεί, μολαταύτα, να δημοσιοποιηθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εκτελεστικής Επιτροπής, αφού η Εκτελεστική Επιτροπή θα έχει επιληφθεί οριστικά αυτής.

2. Δημοσιοποίηση διαδικασιών. Η Ομοσπονδία θα δικαιούται να δημοσιοποιεί μέσω των Μ.Μ.Ε., ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θεωρεί πρόσφορο και σωστό, αναφορές των διαδικασιών, των πράξεων και των αποφάσεών της, είτε αυτές απεικονίζουν, ή μη, τον χαρακτήρα ή τη συμπεριφορά οποιασδήποτε Ενωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) και των σωματείων της δύναμής της, των Π.Α.Ε. και των σωματείων που μετέχουν στα πρωταθλήματα Α’, Β’ και Γ’ Εθνικής κατηγορίας, των μελών των διοικήσεών τους, ή προσώπων συνδεόμενων με οποιαδήποτε σχέση ή εν τοις πράγματι ασκούντων συνδεόμενων με οποιαδήποτε σχέση ή εν τοις πράγμασι ασκούντων διοίκηση με αυτές ή πάσης φύσεως εκπροσώπων τους ενώπιον των επαγγελματικών ενώσεων και των άλλων διαφόρων επιτροπών, οργάνων και αρχών που γενικότερα εμπλέκονται στο άθλημα του ποδοσφαίρου, των μελών των επιτροπών της Ε.Π.Ο. και των Ενώσεων, του υπαλληλικού τους προσωπικού, των ποδοσφαιριστών τους, των διαιτητών, προπονητών, διαμεσολαβητών ποδοσφαιριστών, γιατρών, φροντιστών, φυσικοθεραπευτών, διερμηνέων, φιλάθλων και γενικά οποιουδήποτε προσώπου με οποιαδήποτε ιδιότητα μετέχει στη δραστηριότητα της Ε.Π.Ο., των Ενώσεων, των Π.Α.Ε. και ή οποιουδήποτε θεατή σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ολοι οι παραπάνω θα θεωρείται ότι έχουν συναινέσει στη δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών.

3. Ανάλογα με την ιδιότητά τους, οι πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης που αποκαλύπτονται στα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές ή μυστικές ως έκφραση της υποχρέωσης πίστης, εφόσον οι πληροφορίες δίδονται υπό την κατανόηση ή με την γνωστοποίηση ότι είναι εμπιστευτικές και συνάδουν με τις καταστατικές αρχές της ΕΠΟ.

4. Η υποχρέωση τήρησης του καθήκοντος εχεμύθειας διατηρείται παρά τη λήξη της σχέσεως, που υπήγαγε ορισμένο πρόσωπο στις διατάξεις του παρόντα Κώδικα.

5. Οι παραβάτες τω ως άνω περιπτώσεων τιμωρούνται με χρηματική ποινή από πεντακόσια (500) ευρώ έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα, από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για τις Π.Α.Ε. και τα πρόσωπα που σχετίζονται με αυτές από πεντακόσια (500) ευρώ έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για τα ερασιτεχνικά σωματεία και τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτά. Επιπλέον, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το δικαστικό όργανο μπορεί να επιβάλλει σωρευτικά: (i) απαγόρευση εισόδου στον εν γένει χώρο του γηπέδου τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες, και (ii) απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες.».

2.3. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 251 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα:

«1. Οποιος καλείται κατά νόμο να ασκήσει δικαστικά καθήκοντα ή ο διαιτητής, αν με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποιεί σε άλλον, αφήνει να περιέλθει στην κατοχή ή γνώση άλλου, ανακοινώνει ή διαδίδει δικαστικό απόρρητο, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αν με την πράξη σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον οποιοδήποτε όφελος ή να βλάψει άλλον, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή.  Η παράβαση αυτή τιμωρείται και αν τελέστηκε μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία.

2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και εκείνος στον οποίο το δικαστικό απόρρητο ήταν προσιτό λόγω της υπηρεσίας του ή της συμμετοχής του στη διαδικασία ως δικηγόρου ή διαδίκου.

3. Το δικαστικό απόρρητο κατά το άρθρο αυτό αφορά γεγονότα, έγγραφα ή πληροφορίες όταν αυτά σχετίζονται με: α) συνεδρίαση δικαστικού συμβουλίου, β) διάσκεψη ή μυστική ψηφοφορία, γ) πράξεις που διενεργούνται στη διάρκεια της ανάκρισης, δ) συνεδρίαση δικαστηρίου που έχει διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, όταν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της προκαλείται κίνδυνος προσβολής άλλη ή ε) στοιχεία που σχετίζονται με διαιτησία ή διαμεσολάβηση, όταν η δημοσιοποίησή τους δημιουργεί κίνδυνο προσβολής του ενός μέρους.».

Περαιτέρω δε, σύμφωνα με το άρθρο 234 του ΠΚ:

«Με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιεύει έκθεση για κάποια δικαστική συνεδρίαση που έχει διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών ή οποιοδήποτε έγγραφο τέτοιας δίκης, εκτός αν το δικαστήριο στο οποίο διεξάγεται η δίκη επιτρέψει τη δημοσίευση.».

ΙΙΙ. Επειδή εκ των ανωτέρω καταγγελλόμενων πραγματικών περιστατικών συνάγεται ότι στην προκείμενη περίπτωση διέρρευσε στον ηλεκτρονικό τύπο εν μέσω της ως άνω από 13.08.2020 διάσκεψης του Δ.Δ.Π. το αποτέλεσμα και λεπτομέρειες της εν λόγω διασκέψεως, της οικείας ψηφοφορίας και των τριών ως άνω αποφάσεων αυτού, αμέσως μετά τον πραγματικό χρόνο λήψης αυτών και ΔΗ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ κας. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.

Επειδή η κατά τα ως άνω διαρροή των αποφάσεων του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο. αμέσως μετά τη λήψη τους και πριν αποχωρήσουμε από τη διάσκεψη της 13ης.08.2020, έλαβε προφανώς χώρα εκ μέρους κάποιου/κάποιων εκ των παρευρισκομένων κατά την εν λόγω διάσκεψη μελών – διαιτητών, τιθέμενου άρα μείζονος σημασίας για το κύρος της Δικαιοσύνης ζητήματος, το οποίο επιβάλλεται, όπως διερευνηθεί εκ μέρους των Αρχών Σας, ούτως ώστε να αποδοθούν στον/στους κατά νόμον υπεύθυνο/υπευθύνους, καθώς και σε κάθε άλλον τυχόν εμπλεκόμενο καθ’ οιονδήποτε τρόπο πρόσωπο, οι προβλεπόμενες πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες για παραβίαση του καθήκοντος πίστης και εχεμύθειας, για μη τήρηση της μυστικότητας της διαιτητικής δικαστικής διαδικασίας και για παραβίαση του δικαστικού απορρήτου.

Επειδή τα ανωτέρω περιστατικά αποτελούν φαινόμενα που θίγουν βάναυσα τον θεσμό του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο. και πλήττουν το κύρος του, δημιουργώντας αμφιβολίες για την αντικειμενική και αμερόληπτη λειτουργία του, την οποία έχουμε ταχθεί να υπηρετούμε και να προστατεύουμε.

Επειδή για τους λόγους αυτούς κάθε υπαίτιος για τις ανωτέρω πράξεις που θα προκύψει από την έρευνά σας πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα και μόνιμα από την οικεία θέσης ευθύνης, ήτοι αυτή του Διαιτητή, στην οποία, ως θα αποδειχθεί και προκύπτει και από τα ανωτέρω, δεν ανταποκρίθηκε με τρόπο αδέκαστο, σε συνδυασμό και με τις λοιπές πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπεται να του επιβληθούν.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ

Τα ανωτέρω πραγματικά γεγονότα, για τη διενέργεια έρευνας διάπραξης ποινικώς, διωκόμενων αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων

ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Τη διενέργεια εκ μέρους σας κάθε προβλεπόμενης νόμιμης ενέργειας και διαδικασίας για την ποινική και πειθαρχική δίωξη του/των κατά νόμον υπευθύνου/ων των ανωτέρω πράξεων που θα προκύψει/ουν από την έρευνά σας και την επιβολή σε αυτόν/αυτούς των προβλεπόμενων εκ του νόμου κυρώσεων και ποινών.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2020

Οι καταγγέλλοντες

Διονυσία Μπιτζούνη

Χρήστος Κατσιάνης

Ιωάννα Μαργέλλου – Μπουλταδάκη

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή