Το σκεπτικό της αθώωσης των κατηγορούμενων για τις εκλογές των Ενώσεων

Print Friendly, PDF & Email

Με σκεπτικό 30 σελίδων η Επιτροπή Δεοντολογίας έφτασε στην αθώωση όλων των κατηγορούμενων, στην υπόθεση της ΑΕΚ και των εκλογών των Ενώσεων.

Aπόσπασμα του σκεπτικού αναφέρει τα εξής: 

«Τέλος επισημαίνεται ότι όσον αφορά τον Ιωάννη (σ.σ. εκ παραδρομής) Μελισανίδη και στην ΠΑΕ ΑΕΚ δεν αποδείχθηκε ότι τελέστηκε κατ’ εντολής τους ή για λογαριασμό τους το οποιοδήποτε πειθαρχικό αδίκημα, οπότε και ανατρέπεται το έρεισμα για τις εις βάρος τους κατηγορίες δεδομένου ότι ο μεν πρώτος φέρεται ως ηθικός αυτουργός στις ανωτέρω πράξεις των Ιωάννη Παπαδόπουλου, Νικολάου Αυλωνίτη, Άγγελου Δανιήλ, και Κωνσταντίνου Ντάσιου, για τις οποίες δεν προέκυψε πειθαρχική ευθύνη τους και η δεύτερη φέρεται ως αντικειμενικά υπεύθυνη για τις πράξεις των Ιωάννη Παπαδόπουλου και Δημήτριου Μελισσανίδη, για τις οποίες όμως, δεν προέκυψαν πειθαρχικές ευθύνες της κατά τα προαναφερόμενα.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρων, θα πρέπει – εν μέρει κατά πλειοψηφία – να κηρυχθεί απαράδεκτη στο σύνολο της η προκείμενη πειθαρχική διαδικασία ελλείψει δικαιοδοσίας ως προς τον Ιωάννη Παπαδόπουλο, οι δε λοιποί ως άνω πειθαρχικώς διωκόμενοι θα πρέπει ομοφώνως – να κηρυχθούν μη ελεγκτέοι των πειθαρχικών κατηγοριών για τις οποίες παραπέμφθηκαν ενώπιον αυτής της Επιτροπής».

Για τον Ιωάννη Παπαδόπουλο σημειώνεται ότι δεν έχει προκύψει «σχέση» του με την ΠΑΕ ΑΕΚ… «Μετά ταύτα θα πρέπει, κατά την πλειοψηφούσα στην Επιτροπή άποψη να κηρυχθεί απαράδεκτη η εν γένει πειθαρχική διαδικασία ως προς αυτόν, με την επισήμανση ωστόσο, ότι ο Ιωάννης Παπαδόπουλος υπάγεται γενικότερα στη δικαιοδοσία της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ ως μέλος του αθλητικού σωματείου ΑΟ Κρανέας, πλην όμως, οι ως άνω διατυπωθείσες εις βάρος του πειθαρχικές κατηγορίες δεν μπορούν να εξεταστούν υπό την εν λόγω ιδιότητα του καθόσον με την ένδικη τελική έκθεση φέρεται να κατηγορείται υπόλογος μόνο ως αξιωματούχος της ΠΑΕ ΑΕΚ».

H Ένωσης Φίλων Πολιτών Καρδίτσας

Τέλος, απορρίπτεται και ο ισχυρισμός ότι η καταγγελία της Ένωσης Φίλων Πολιτών Καρδίτσας από την οποία ξεκίνησε η υπόθεση, δεν είναι έγκυρη επειδή το συγκεκριμένο σωματείο δεν είναι γραμμένο στον κατάλογο της ΕΠΟ. «Ο εν λόγω ισχυρισμός θα πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμος καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΚωδΔΕΠΟ το ερευνητικό τμήμα ερευνά πιθανές παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας είτε κατόπιν άσκησης πειθαρχικής δίωξης από το αρμόδιο όργανο της ΕΠΟ, είτε με δική του πρωτοβουλία και αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν αναφοράς από τον Πρόεδρο ή την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, είτε κατόπιν υποβολής καταγγελίας η οποία (καταγγελία) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ίδιου ως άνω Κώδικα, πρέπει να υποβάλλεται από πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο να δεσμεύεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας. Και ναι μεν η Ενωση Φίλων Πολιτών Καρδίτσας δεν αποτελεί πρόσωπο, που να υπάγεται στην ΕΠΟ, εντούτοις με το ως άνω έγγραφο, που περιήλθε στην Επιτροπή, εν είδη αναφοράς/είδησης, γνωστοποιήθηκαν στο Ερευνητικό τμήμα της Επιτροπής, συγκεκριμένες πληροφορίες για πιθανή τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας της ΕΠΣ Καρδίτσας το 2019, οι οποίες κρίθηκε ότι έχρηζαν διερεύνησης.

Επομένως, το εν λόγω έγγραφο νομίμως αποτέλεσε το έναυσμα ώστε να κινηθεί αυτεπαγγέλτως ο ερευνητής στον οποίο ανατέθηκε η εξεταζόμενη υπόθεση και να διεξάγει την κατάλληλη έρευνα. Η εν λόγω δε έρευνα νομίμως διευρύνθηκε δυνάμει της από 27/1/2021 εντολής της Προέδρου του Ερευνητικού Τμήματος όταν προέκυψαν νεότερα στοιχεία και για άλλα συναφή περιστατικά, που ομοίως έχρηζαν διερεύνησης».

Πηγή: SDNA

Διαβάστε ακόμα

Eπιτροπή Δεοντολογίας: Όλοι αθώοι για τις κατηγορίες περί αθέμιτης εμπλοκής στις εκλογές των Ενώσεων

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή