Επιστολή της NOVA στη Super League για πρωτάθλημα χωρίς τον ΠΑΟ

Print Friendly, PDF & Email

Η οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι ένα μεγάλο «αγκάθι» στις συζητήσεις της NOVA με τη Super League για μία νέα συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, κάτι για το οποίο έχετε ενημερωθεί από το SoccerPlus.

Ετσι, το συνδρομητικό κανάλι θέλοντας να κατοχυρωθεί απέστειλε επιστολή στη Λίγκα, στην οποία τονίζει ότι σε περίπτωση που οι «πράσινοι» δεν ολοκληρώσουν την εφετινή σεζόν ή δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, τότε θα υπάρχει διαφοροποιήσεις στη συμφωνία των δύο πλευρών.

Η σχετική επιστολή:

«Αξιότιμοι Κύριοι»

1. Μεταξύ των εταιρειών του ομίλου μας, Forthnet AE και Forthnet Media ΑΕ (εφεξής καλούμενες από κοινού και “Nova”) και του Συνεταιρισμού σας υπεγράφη στις 18.8.2017 σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας {MOU}/Term Sheet {εφεξής καλούμενο και “Συμφωνία”}

2. Στο άρθρο 8.7. της εν λόγω Συμφωνίας έχει προβλεφθεί συγκεκριμένη διαδικασία, αναφορικά με τον τρόπο διαμόρφωσης των εν ισχύ Συμβάσεων Κεντρικής Διαχείρισης ανάμεσα στις δύο πλευρές για την αγωνιστική περίοδο 2018-19.

3. Παράλληλα κατά το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τη σύναψη της ως άνω Συμφωνίας εώς και σήμερα, έχει ανακύψει το (ομολογούμενο και από την πλευράς της ίδιας της SL), ιδιαίτερα σημαντικό και ακανθώδες ζήτημα της μελλοντικής υπόστασης μίας εκ των πλέον εμπορικών και ιδιαίτερα δημοφιλών ομάδων-μελών του Συνεταιρισμού σας, ήτοι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία σύμφωνα με τα δημοσίως ανακοινωθέντα από την ίδια οικονομικά στοιχεία και σωρεία συνοδευτικών δημοσίων δηλώσεων και δημοσιευμάτων, αντιμετωπίζει οξύτατα οικονομικά προβλήματα.

4. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και ανταποκρινόμενοι εγκαίρως στη δέσμευση την οποία έχουμε αναλάβει, δυνάμει του άρθρου Β.7.Ν της ως άνω Συμφωνίας, υποβάλλουμε προς τον Συνεταιρισμό σας προσφορά σχετικά με τη διαμόρφωση της συνολικής αμοιβής γα την αγωνιστική περίοδο 2018-19 για το σύνολο των εν ισχύ Συμβάσεων Κεντρικής Διαχείρισης (δηλαδή συμπεριλαμβανομένης και της Σύμβασης Κεντρικής Διαχείρισης για τα δικαιώματα εξωτερικού), ύψους ίσου με το μικτό ποσό (ήτοι συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως εκάστοτε ισχυουσών κρατήσεων) των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000 €), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (στο εξής και “Αμοιβή”).

5. Τονίζουμε ωστόσο ότι το ποσό της ανωτέρω προτεινόμενης Αμοιβής ισχύει υπό την αίρεση της συμμετοχής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε ολόκληρη τη διάρκεια του Πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου 2018-19, καθώς και στο εν ισχύ σύστημα κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα, εφόσον η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ δεν συμμετάσχει εξαρχής στο πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, καθώς και στο εν ισχύ σύστημα κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων ή αποχωρήσει / αποβληθεί εξ οποιασδήποτε αιτίας, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Πρωταθλήματος από αυτό ή από το εν ισχύ σύστημα κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων, τότε, αναφορικά με τη διαμόρφωση της Αμοιβής, αφενός θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα ΙΧ παρ. 3.β. της από 25.7.2013 Σύμβασης Κεντρικής Διαχείρισης Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων (Δικαιώματα Ελλάδας – ΣΚΔ Ελλάδας) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, επεκταθεί και ισχύει  και αφετέρου, επιπρόσθετα προς τη ρύθμιση του προαναφερθέντος άρθρου της ΣΚΔ Ελλάδας, δεδομένου, ότι η μη συμμετοχή / αποβολή της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ από το Πρωτάθλημα της SL θα οδηγήσει σε σημαντική αποδυνάμωση της συνολικής εμπορικής απήχησης και αποτίμησης του ποδοσφαιρικού προϊόντος της Super League, η SL και συνδρομητική μας πλατφόρμα συμφωνούν ότι θα αναθέσουν από κοινού σε αναγνωρισμένη ανεξάρτητη (και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη) ελεγκτική εταιρεία ή εταιρεία συμβούλων (ενδεικτικά αναφερόμων της Deloitte και της KPMG) τη σύνταξη μελέτης της αποτίμησης της περαιτέρω τυχόν προκύπτουσας απομείωσης της αξίας του συνολικού προϊόντος. Η ολοκλήρωση της ως άνω μελέτης και η συνακόλουθη εφαρμογή των αποτελεσμάτων της δεν θα πρέπει να ξεπεράσουν χρονικά την περίοδο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία τυχόν αποχώρησης / αποβολής κλπ της ομάδας του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ από το Πρωτάθλημα, ενώ την ολοκλήρωση της σύνταξης της συγκεκριμένης μελέτης θα αναστέλλονται προσωρινά οι τότε υπολειπόμενες καταβολές της Αμοιβής προς τη SL.

6. Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι κατά την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2018-19 η προβλεπόμενη στις Συμβάσεις Κεντρικής Διαχείρισης διαδικασία των play off θα πρέπει να ισχύσει κανονικά.

Εν αναμονή της τοποθέτησης σας και με επιφύλαξη παντός δικαιώματος μας, παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε επικοινωνία και διευκρίνιση.

Πάνος Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος

 

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή