Καταγγελία για τα χρήματα του σεμιναρίου διαιτησίας της ΕΠΟ στην Καρδίτσα το 2013

Print Friendly, PDF & Email

Τρία σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της ΕΠΣ Καρδίτσας, μεταξύ των οποίων και η Αναγέννηση, προσέφυγαν κατά παντός υπευθύνου στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ για τα χρήματα που δαπανήθηκαν στο σεμινάριο διαιτησίας του 2013 που έγινε στην Καρδίτσα και συνδιοργανώθηκε από την τοπική Ένωση.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, σύμφωνα με την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, το 2013 η ΕΠΣ Καρδίτσας (η οποία είχε και τότε πρόεδρο τον υπόδικο με την κατηγορία της “πλαστογραφίας από κοινού μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση”, Μ. Παλάσκα), διέθεσε για το σεμινάριο διαιτησίας το ποσό των 16.727,38 ευρώ.

Από το ξενοδοχείο που φιλοξένησε την εκδήλωση εκδόθηκαν δύο τιμολόγια συνολικού ύψους 10.396.10 ευρώ στο όνομα της ΕΠΟ, που τότε είχε πρόεδρο τον κατηγορούμενο για “συμμορία” και “αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων” Γ. Σαρρή, ο οποίος δικάζεται και για την υπόθεση της “κάρτας υγείας”.

Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας δόθηκαν 2.940.000 ευρώ για την κάλυψη διαφόρων εξόδων του σεμιναρίου.

Οι καταγγέλλοντες ζητούν από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ “την εξονυχιστική διερεύνηση της εν λόγω υποθέσεως, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ή όχι ευθύνες κακοδιαχείρισης, υπεξαίρεσης και απάτης και συγκεκριμένα μετά και από την σχετική κλήση των υπευθύνων της Ε.Π.Σ.Κ. και της Ε.Π.Ο. για να δώσουν εξηγήσεις”

Διαβάστε το περιεχόμενο της καταγγελίας

Προς την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.).

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

1) Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ », που εδρεύει στη πόλη της Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας, μέλους της Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας, εκπροσωπουμένου του αθλητικού σωματείου νομίμως υπό του Προέδρου αυτού Γεωργίου Κατσίκη και εξουσιοδοτούμενου αυτού για την υποβολή της παρούσης αναφοράς-καταγγελίας, δυνάμει του από 06-11-2017 πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. του Σωματείου.

2) Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ Καρδιτσομάγουλας», που εδρεύει στη δημοτική κοινότητα Καρδιτσομάγουλας του Δήμου Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας, μέλους της Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας, εκπροσωπουμένου του αθλητικού σωματείου νομίμως υπό του Αντιπροέδρου αυτού Ηλία Χατζή και εξουσιοδοτούμενου αυτού για την υποβολή της παρούσης αναφοράς-καταγγελίας, δυνάμει του από 06-11-2017 πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. του Σωματείου.

3) Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Α.Σ. ΚΡΟΝΟΣ», που εδρεύει στη πόλη της Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας, μέλους της Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας, εκπροσωπουμένου του αθλητικού σωματείου νομίμως υπό της Προέδρου αυτού Μαρίας Κατσιαβριά και εξουσιοδοτούμενης αυτής για την υποβολή της παρούσης αναφοράς-καταγγελίας, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 37/2017 πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. του Σωματείου.

ΚΑΤΑ

Παντός Υπευθύνου Προσώπου.



Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Σας καταγγέλλουμε τα παρακάτω γεγονότα:
Σύμφωνα με την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Καρδίτσας έτους 2013 (χρήση 01/01/2013 έως και 31/12/2013), την οποία υπογράφουν τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ.κ. Νίκος Τσιώρας, Βασίλης Φωτόπουλος και Χαράλαμπος Παπαλίτσας και την οποία επισυνάπτουμε στη παρούσα αναφορά-καταγγελία μας, στη δεύτερη σελίδα αυτής και στη δεύτερη παράγραφο αυτής σημειώνονται τα εξής επί λέξει από την εν λόγω Επιτροπή: “Στον Κωδικό 9ε. Έξοδα σεμιναρίων Διαιτητών κλπ προϋπολογίστηκαν 5000 και έγιναν 16.727,38 Ευρώ και αφορά δαπάνες για την διοργάνωση σεμιναρίου διαιτητών και έκτακτο σεμινάριο της Super League. Το παραπάνω πληρώθηκε από την ΕΠΣΚ και τα τιμολόγια εκδόθηκαν στην ΕΠΟ. Από τα παραπάνω το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων καλύφθηκε από την ΕΠΟ και τους χορηγούς, όπως μας ενημέρωσε το Δ.Σ. της ΕΠΣΚ”.

Επίσης, σύμφωνα με τον γραπτό απολογισμό της Ε.Π.Σ. Καρδίτσας της διαχειριστικής περιόδου 2013 (χρήση 01/01/2013 έως και 31/12/2013), την οποία επισυνάπτουμε και αυτή στη παρούσα αναφορά-καταγγελία μας, στη δεύτερη σελίδα αυτού και στη στήλη Τακτικά έξοδα, φαίνεται ότι δαπανήθηκε το ποσόν των 16.727,38€ για έξοδα σεμιναρίων κ.λ.π. αντί της προϋπολογισθείσης δαπάνης των 5.000,00€.

Περαιτέρω, απευθυνθήκαμε στη διεύθυνση του Ξενοδοχείου “Thessalikon Grand”, που εδρεύει εις το 3ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – Λίμνης Πλαστήρα και σε σχετική ερώτησή μας, μας απάντησαν ότι πράγματι διεξήχθη το έτος 2013 σεμινάριο διαιτητών της Super League και ότι από το Λογιστήριο του Ξενοδοχείου εκδόθηκαν για την πληρωμή των δαπανών του ανωτέρω σεμιναρίου τα εξής Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών : α) το υπ’ αριθμόν 546/31-07-2013, ποσού 4.252,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αναγραφόμενο πρόσωπο στη θέση του πληρωτή την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) και β) το υπ’ αριθμόν 620/23-08-2013, ποσού 6.144,10€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αναγραφόμενο πρόσωπο στη θέση του πληρωτή πάλι την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.).

Επίσης, εκ του προγράμματος διαύγεια, αναρτήθηκε σε δημόσιο διαδικτυακό ιστοχώρο, η υπ’ αριθμόν 699/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την οποία σας επισυνάπτουμε και δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, η έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης διεξαγωγής σεμιναρίου διαιτητών της Super League που θα ελάμβανε χώρα από 05-07-2013 έως και 07-07-2013 στο Ν. Καρδίτσας και τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ως συνδιοργανώτριας, ποσού 2.940,00 ευρώ, που θα βάρυνε σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 2013 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ακόμη, δε, εκ του προγράμματος διαύγεια, αναρτήθηκε σε δημόσιο διαδικτυακό ιστοχώρο, η υπ’ αριθμόν πρωτ. 12975/131048/18-07-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, την οποία σας επισυνάπτουμε και δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η έγκριση της υπ’ αριθμόν 699/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η άνω συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ως συνδιοργανώτριας, ποσού 2.940,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αφορούσε δαπάνες εκτύπωσης έντυπου υλικού, μικροφωνικών εγκαταστάσεων και ηχητικών εγκαταστάσεων.

Από την επισκόπηση της ως άνω εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Καρδίτσας έτους 2013, του ως άνω εγγράφου απολογισμού έτους 2013, από τα ανωτέρω αναφερόμενα τιμολόγια με πληρώτρια την Ε.Π.Ο. και τέλος από την άνω αναφερόμενη υπ’ αριθμόν 699/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανακύπτει το μείζον ζήτημα ποιός φορέας/νομικό πρόσωπο πλήρωσε και μέχρι ποίου ποσού τις δαπάνες των δύο αυτών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, συνολικού ποσού (4.252,00€+6.144,10€) 10.396,10€.

Και τούτο διότι, ενώ λογιστικά κάθε τιμολόγιο πρέπει να πληρώνεται από τον αποδέκτη της παροχής των υπηρεσιών, εν προκειμένω την Ε.Π.Ο., που αναγράφεται πάνω στα δύο αυτά τιμολόγια, εν τούτοις από την άνω έκθεση ελέγχου προκύπτει ότι λογιστικά εκταμιεύθηκε από το Ταμείο της Ε.Π.Σ. Καρδίτσας το ποσόν των 16.727,38 Ευρώ, που περιελάμβανε σαφέστατα και το ποσόν των 10.396,10€ για τις δαπάνες της διοργάνωσης του έκτακτου σεμιναρίου της Super League.

Η σημειούμενη αντίφαση επιτείνεται από την ίδια την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα γεγονότα, καθώς σημειώνει ότι το ποσόν των 16.727,38€ πληρώθηκε από την Ε.Π.Σ.Κ. και τα τιμολόγια εκδόθηκαν στην Ε.Π.Ο. και ότι από τα παραπάνω το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων καλύφθηκε από την Ε.Π.Ο. και τους χορηγούς, όπως μας ενημέρωσε το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ., δηλαδή η Εξελεγκτική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Κ. φάσκει και αντιφάσκει, λέγοντας από την μια πλευρά ότι τα τιμολόγια εκδόθηκαν επ’ ονόματι της Ε.Π.Ο. και πληρώθηκαν από την Ε.Π.Σ.Κ. και από την άλλη πλευρά λέγοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων καλύφθηκε από την Ε.Π.Ο. και χορηγούς !!!!.

Μετά την αναφορά όλων των ανωτέρω γεγονότων, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και για την εξονυχιστική διερεύνηση της εν λόγω υποθέσεως, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ή όχι ευθύνες κακοδιαχείρισης, υπεξαίρεσης και απάτης και συγκεκριμένα να διαπιστωθεί μετά και από την σχετική κλήση των υπευθύνων της Ε.Π.Σ.Κ. και της Ε.Π.Ο. για να δώσουν εξηγήσεις, για το :

α) Ποίος φορέας/νομικό πρόσωπο εξόφλησε τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών με αριθμούς 546/31-07-2013, ποσού 4.252,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αναγραφόμενο πρόσωπο στη θέση του πληρωτή την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) και 620/23-08-2013, ποσού 6.144,10€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αναγραφόμενο πρόσωπο στη θέση του πληρωτή πάλι την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.).

β) Εξόφλησε ολοσχερώς ναι ή όχι η Ε.Π.Ο. τα ανωτέρω τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή μήπως αυτή συμμετείχε μέχρις ενός ποσού και το υπόλοιπο το συμπλήρωσε η ΕΠΣ Καρδίτσας και αν έγινε έτσι δια ποιό λόγο ακολουθήθηκε αυτή η μεθόδευση.

γ) Εφόσον η Ε.Π.Ο. εξόφλησε ολοσχερώς τα εν λόγω τιμολόγια, γιατί εκταμιεύθηκε από το Ταμείο της Ε.Π.Σ. Καρδίτσας το ποσόν των 16.727,38 Ευρώ, που περιελάμβανε σαφέστατα και το ποσόν των 10.396,10€ για τις δαπάνες της διοργάνωσης του έκτακτου σεμιναρίου της Super League και που πήγαν αυτά τα χρήματα ; Και επίσης, για ποιό λόγο εκταμιεύθηκε από το Ταμείο της Ε.Π.Σ. Καρδίτσας το ποσόν των 16.727,38 Ευρώ, όταν στην εν λόγω διοργάνωση συμμετείχε με καταβολή ποσού 2.940,00 ευρώ η Περιφερειακή Ενότητας Καρδίτσα ως συνδιοργανώτρια και η οποία εκάλυψε με αυτά τα ποσά δαπάνες εκτύπωσης έντυπου υλικού, μικροφωνικών εγκαταστάσεων και ηχητικών εγκαταστάσεων ;

δ) Να διερευνηθεί αυτό που υπογραμμίζει η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Καρδίτσας έτους 2013 ότι “Από τα παραπάνω το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων καλύφθηκε από την ΕΠΟ και τους χορηγούς, όπως μας ενημέρωσε το Δ.Σ. της ΕΠΣΚ”, δηλαδή τι απέγιναν τα χρήματα που εξεταμιεύθηκαν από τα Ταμεία της Ε.Π.Σ.Κ. ύψους 16.727,38 Ευρώ, (που περιελάμβαναν σαφέστατα και το ποσόν των 10.396,10€ για τις δαπάνες της διοργάνωσης του έκτακτου σεμιναρίου της Super League), από την στιγμή που το ίδιο το πόρισμα της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Κ. αναφέρει ότι οι δαπάνες των τιμολογίων καλύφτηκαν από την Ε.Π.Ο. και χορηγούς (προφανώς εννοούν την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, που συμμετείχε στη διοργάνωση με την πληρωμή ποσών 2.940 ευρώ).

ε) Οι δαπάνες των 10.396,10€ για την διοργάνωση του έκτακτου σεμιναρίου της Super League έχουν τιμολογηθεί με τα τιμολόγια με αριθμούς 546/31-07-2013, ποσού 4.252,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 620/23-08-2013, ποσού 6.144,10€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αναγραφόμενο πρόσωπο στη θέση του πληρωτή και στα δύο τιμολόγια την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.). Οι λοιπές δαπάνες των (16.727,38€-10.396,10€) 6.331,28€ για την διοργάνωση σεμιναρίων διαιτητών, εμφανίζονται σαν “ορφανά” από τιμολόγηση ποσά και ερωτάται πως τιμολογήθηκαν αυτές οι δαπάνες, ποιός ήταν ο υπόχρεος πληρωμής και ποιός αναγράφηκε στα τιμολόγια αυτά ως πληρωτής, -εάν και εφόσον υπάρχουν τέτοια τιμολόγια ύψους 6.331,28€-, η Ε.Π.Ο. ή μήπως η Ε.Π.Σ.Κ. και ποίος εν τέλει εξόφλησε και αυτή την (μήπως ατιμολόγητη;) δαπάνη.

στ) Αφού ο εγγραφείς αρχικός προϋπολογισμός της Ε.Π.Σ.Κ. για τέτοιου είδους δαπάνες ήταν 5.000,00 ευρώ και στην πορεία ωστόσο η Ε.Π.Σ.Κ. φέρεται ότι εκταμίευσε από τα Ταμεία της το ποσόν των 16.727,38 Ευρώ για τις συγκεκριμένες δαπάνες, ερωτάται που πήγαν τα 10.396,10€ που κατέβαλε η Ε.Π.Ο. βάσει των άνω τιμολογίων και που πήγαν τα 2.940,00 ευρώ που κατέβαλε η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας ως συνδιοργανώτρια του σεμιναρίου των διαιτητών της Super League;

Παρακαλούμε, δε, για την κατεπείγουσα διερεύνηση του μείζονος αυτού ζητήματος και την σχετική απόδοση ευθυνών, εάν και εφ’ όσον Υμείς κρίνετε ότι υφίστανται τοιαύτες ευθύνες κατά παντός υπευθύνου εμπλεκομένου προσώπου.

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή