Πάρτι αδιαφάνειας στο ΔΣΑ – Έκθεση φωτιά!

Print Friendly, PDF & Email

Πολλές «μαύρες τρύπες» στην οικονομική διαχείριση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) επί διοίκησης Γιάννη Αδαμόπουλου προκύπτουν από έκθεση διαχειριστικού ελέγχου βιβλίων και στοιχείων από ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές- αφορά τα έτη 2011, 2012 και 2013 και το πρώτο τρίμηνο του 2014-, την οποία έχει στη διάθεσή του το www.politik.gr.

Οι παραλείψεις που εντόπισαν οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πολλές και τα ερωτήματά τους ακόμα περισσότερα κι όλα καταλήγουν σε ένα προφανές έλλειμμα διαφάνειας το οποίο ενδεχομένως να έχει στοιχίσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο ΔΣΑ: δεν τέθηκε στη διάθεσή τους κάποιος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, κάποια απόφαση από αρμόδιο όργανο για έγκριση προϋπολογισμών- απολογισμών, δεν προέκυψε νομιμοποίηση συγκεκριμένων προσώπων που θα επιφορτίζονταν να πραγματοποιούν τραπεζικές συναλλαγές, διαγωνισμούς και προμήθειες ούτε ορισμός κανονισμού κι επιτροπών προμηθειών και παραλαβής υλικών ούτε βιβλίο απογραφών λογαριασμών ενεργητικού- παθητικού, μητρώο παγίων, βιβλίο περιουσίας του Συλλόγου ή βιβλίο ταμείου, ενώ παρουσιάστηκαν ελλιπείς φάκελοι διαγωνισμών για προμήθεια υλικών και διπλές καταχωρήσεις στα έξοδα του Συλλόγου!

Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα υπεκμίσθωσης από το ΔΣΑ ακινήτου στην οδό Φειδίου 18, στο κέντρο τής Αθήνας, έναντι μόλις 100 ευρώ όταν ο Σύλλογος το μίσθωνε για 1.900 ευρώ!

Δαπανήθηκε, μάλιστα, το ποσό των 207.194 ευρώ σε κατασκευαστική εταιρεία για την ανακαίνιση του τετάρτου ορόφου του ίδιου ακινήτου που δεν ανήκει στο ΔΣΑ!

Και τα… περίεργα δεν σταματούν εδώ: ο Σύλλογος πλήρωνε ποσά άνω των 3.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ θα έπρεπε να το κάνει, σύμφωνα με τη νομοθεσία, είτε μέσω τράπεζας είτε με επιταγές.

Δεν είναι λίγες , εξάλλου, οι περιπτώσεις όπου οι διαγωνισμοί ή η έγκριση από κάποια Διαχειριστική Επιτροπή θεωρούνταν περιττοί.

Αναλυτικά η έκθεση στο politik.gr

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή