Στο αρχείο η καταγγελία Σπίρτζη, δικαιώθηκαν οι Έλληνες σεισμολόγοι, όλο το σκεπτικό

Print Friendly, PDF & Email

Στο αρχείο τέθηκε από την Εισαγγελέα Εφετών, Βιργινία Σακελλαροπούλου, η οποία ήταν εισαγγελέας έδρας στην δίκη του “μικρού koriopolis” – της πρώτης δίκης για χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων για στοιχηματικούς λόγους που έγινε στην Ελλάδα,  η υπόθεση που άρχισε έπειτα από το από 14-6-2017 έγγραφο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη Χρήστου και ακολούθως την παραγγελία για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί εάν άτομα, επικαλούμενα την επιστημονική τους ιδιότητα, προέβησαν δημοσίως, σε ατεκμηρίωτες, αβάσιμες και ανακριβείς δηλώσεις και εκτιμήσεις για επικείμενο μεγάλο και καταστρεπτικό σεισμό και προκάλεσαν με τον τρόπο αυτό, είτε με δόλο είτε από αμέλεια, αδικαιολόγητες ανησυχίες και φόβο στους πολίτες.

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα της κας Βιργινίας Σακελλαροπούλου οι σεισμολόγοι “ανακοίνωσαν δημόσια, όπως είχαν δικαίωμα, μετά την σεισμική δόνηση της 12ης -6-2017, γεγονότα επικείμενα που όμως στηρίζονταν και συνδέονταν άμεσα με γεγονός που ήδη είχε συμβεί (σεισμός της 12ης -6-2017), τα οποία (γεγονότα) ενέπιπταν πλήρως στο γνωστικό τους αντικείμενο, ήταν αληθή, επιστημονικά τεκμηριωμένα, αποδεκτά από την οικεία επιστημονική κοινότητα και ερειδόμενα και στο βεβαρυμένο σεισμικό παρελθόν της περιοχής”.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πορισματικής αναφοράς

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α Τ Ι Κ Η Α Ν Α Φ Ο Ρ Α
ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΕΦΕΤΩΝ

Προς τον κ.Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών

Σε εκτέλεση της με αριθ. πρωτ. 36863/15-6-2017 παραγγελίας σας, διενήργησα ποινική προκαταρκτική εξέταση κατά την οποία εξετάσθηκαν οι μάρτυρες Σπίρτζης Χρήστος του Παναγιώτη, ηλεκτρολόγος- μηχανικός, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και Παπαδόπουλος Νικήτας του Γεωργίου, Διευθυντής του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), επισυνήφθησαν έγγραφα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ληφθέν βιντεοληπτικό υλικό από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, και ελήφθησαν ανωμοτί καταθέσεις των: α) Χουλιάρα Γερασίμου του Κωνσταντίνου, σεισμολόγου- Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, β)Τσελέντη Γερασίμου του Παναγή, Καθηγητή Σεισμολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, γ)Λέκκα Ευθυμίου του Λάμπρου, Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Προέδρου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών <<Στρατηγική Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων>>, δ) Μακρόπουλου Κωνσταντίνου, Ομοτίμου Καθηγητή της Σεισμολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρου της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Βραχυπρόθεσμης Εξέλιξης Σεισμικότητας και ε)Παπαδόπουλου Γερασίμου του Αντωνίου, σεισμολόγου, Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υπευθύνου του Εθνικού Κέντρου Προειδοποίησης για τσουνάμι (όλοι οι ανωτέρω, ως εκ της φύσεως της υποθέσεως, αναφέρθηκαν τόσο στα πραγματικά περιστατικά της υποθέσεως, όσο και στις συνδεδεμένες με αυτά ειδικές επιστημονικές γνώσεις του γνωστικού αντικειμένου τους).

Η ως άνω παραγγελία εδόθη σ΄ εμένα μετά το με αριθ. πρωτ. 5269/14-6-2017 έγγραφο της κ. Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, με αφορμή το από 14-6-2017 έγγραφο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη Χρήστου. Η ανωτέρω παραγγελία αφορά τη διενέργεια από εμένα κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί εάν άτομα, επικαλούμενα την επιστημονική τους ιδιότητα, προέβησαν δημοσίως, εντός της εδαφικής αρμοδιότητας της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, σε ατεκμηρίωτες, αβάσιμες και ανακριβείς δηλώσεις και εκτιμήσεις για επικείμενο μεγάλο και καταστρεπτικό σεισμό και προκάλεσαν με τον τρόπο αυτό, είτε με δόλο είτε από αμέλεια, αδικαιολόγητες ανησυχίες και φόβο στους πολίτες.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 191&&1,2 Π.Κ.<<1. Σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και σε χρηματική ποινή καταδικάζεται όποιος διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις ή φήμες ικανές να επιφέρουν ανησυχίες ή φόβο στους πολίτες ή να ταράξουν τη δημόσια πίστη ή να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στο εθνικό νόμισμα ή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας ή να επιφέρουν διαταραχή στις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Αν η πράξη τελέστηκε επανειλημμένα μέσω του τύπου, ο υπαίτιος καταδικάζεται τουλάχιστον σε φυλάκιση έξι μηνών και σε χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων ενενήντα (590) ευρώ. 2. Όποιος από αμέλεια γίνεται υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή>>.

Είδηση είναι η ανακοίνωση γεγονότος πρόσφατου ή παρόντος ή επικείμενου (Ι Μανωλεδάκη, Επιβουλή της δημόσιας τάξης, άρθ. 183-197 Π.Κ., Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1990, σελ. 217) ενόψει όμως σχετικών γεγονότων που ήδη έχουν συμβεί. Είναι αυτονόητο ότι οι εκτιμήσεις γεγονότων, οι συσχετισμοί τους με άλλα γεγονότα δεν είναι ειδήσεις, αλλά κρίσεις, σκέψεις και γνώμες, ανεξάρτητα του εάν αυτές είναι ορθές ή εσφαλμένες.

Διασπορά είναι η ανακοίνωση ειδήσεως σε διάφορα πρόσωπα κατά τέτοιο τρόπο που να κυκλοφορήσει σε αόριστο αριθμό προσώπων, μπορεί δε να γίνει με διάφορα μέσα (Ι. Μανωλεδάκη, ό.α., σελ. 200, υποσ. με αριθ. 7). Ψευδής είναι η είδηση που αντικειμενικά δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, αναφερόμενη σε ανύπαρκτο γεγονός. Συνεπώς αληθινά γεγονότα, έστω και εάν είναι ικανά να επιφέρουν τις τυποποιημένες στο άρθ. 191 Π.Κ. συνέπειες, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν περιεχόμενο αξιόποινης διασποράς (Ι. Μανωλεδάκη, ό. α. σελ. 218,219).

Περαιτέρω οι ψευδείς ειδήσεις πρέπει να είναι ικανές να επιφέρουν ανησυχίες ή φόβο στους πολίτες, δηλαδή απαιτείται προσφορότητα της είδησης να προκαλέσει στη συγκεκριμένη περίπτωση ανησυχίες ή φόβο (ΑΠ 1519/2004 ΝΟΜΟΣ).

Από το σύνολο του συλλεγέντος ως άνω αποδεικτικού υλικού προέκυψαν τα εξής: Στις 12-6-2017, στις 15.28, εκδηλώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3 της κλίμακας Ρίχτερ στο θαλάσσιο χώρο 15 χλμ. νότια τη Λέσβου και σε εστιακό βάθος 10 χλμ. Την ώρα του σεισμού εκδηλώθηκε ένα μικρό κύμα βαρύτητας (διεθνώς: τσουνάμι) ύψους περίπου ενός μέτρου, στις νότιες παραλίες της νήσου, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αρμοδίας λιμενικής αρχής, το οποίο ήταν αποτέλεσμα του ως άνω σεισμού. Στις 17-6-2017 σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ, ήτοι 5 (πέντε) ημέρες μετά τον σεισμό της 12ης -6-2017, ότε πλέον η επιστημονική κοινότητα εκτίμησε ότι ο σεισμός της 12ης -6-2017 ήταν ο κύριος σεισμός και αυτός της 17ης -6-2017 ήταν μετασεισμός.

Τις επόμενες ώρες της ημέρας που εκδηλώθηκε η σεισμική δόνηση (12-6-2017), καθώς και τις αμέσως επόμενες δύο ημέρες( η σχετική παραγγελία μου εδόθη με αφορμή το από 14-6-2017 έγγραφο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών), ειδικοί επιστήμονες αναφερόμενοι στην αναμενόμενη σεισμική εξέλιξη του φαινομένου, έχοντες υπόψη τους το μέγεθος του σεισμού, το εστιακό του βάθος, το σεισμικό παρελθόν της περιοχής στην οποία εκδηλώθηκε η σεισμική δόνηση και άλλους παράγοντες, έκαναν δημόσια ανακοινώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου, οι οποίες αναπαρήχθησαν σε διάφορες ιστοσελίδες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη βασική αρχή της Σεισμοτεκτονικής, όταν έχομε σεισμό με μικρό εστιακό βάθος, ήτοι έως 20-25 χλμ., έχομε πλούσια μετασεισμική ακολουθία, ενώ όταν έχομε σεισμό που έχει μεγάλο εστιακό βάθος π.χ. 60-70 χλμ., δεν υπάρχει καθόλου μετασεισμική ακολουθία, λόγω του ότι τα πετρώματα έχουν διαφορετική συμπεριφορά στην επιφάνεια απ΄ ό,τι σε μεγάλο βάθος. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διεθνώς επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση, για να χαρακτηρισθεί μια μετασεισμική εξέλιξη ομαλή, θα πρέπει τα επόμενα της εκδηλωθείσης σεισμικής δόνησης 24ωρα να σημειωθούν μετασεισμοί μίας μονάδας ή ημίσειας μονάδας κατώτερης του αρχικού σεισμού. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τα διεθνώς γενόμενα αποδεκτά στην οικεία επιστημονική κοινότητα, σύμφωνα και με την από 10-7-2017 ένορκη κατάθεση του μάρτυρα Παπαδόπουλου Νικήτα του Γεωργίου, Διευθυντή του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), σε περίπτωση έλλειψης τοιούτων μετασεισμών στα επόμενα 24ωρα, έχομε ανατροπή της φυσιολογικής εξέλιξης του φαινομένου και υπάρχει πιθανότητα ο εκδηλωθείς ήδη σεισμός να μην ήταν ο κύριος σεισμός, οπότε είναι πιθανόν να επακολουθήσει σεισμική δόνηση μεγαλύτερη της αρχικής, η οποία και θα χαρακτηρισθεί πλέον ως ο κύριος σεισμός. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα διεθνώς γενόμενα αποδεκτά, σεισμικές δονήσεις της τάξεως περίπου των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ μπορούν να ενεργοποιήσουν κοντινά ρήγματα. Τέλος σε περιοχές κοντά σε θάλασσα, κάθε σεισμό τον ακολουθεί ένα κύμα βαρύτητας (διεθνώς: τσουνάμι).

Σχετικά με το σεισμικό παρελθόν της συγκεκριμένης περιοχής, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη περιοχή εκδηλώθηκαν στο παρελθόν μεγάλοι σεισμοί με καταστροφικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα το έτος 1845 εκδηλώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, κατά την οποία μία γυναίκα σκοτώθηκε και εξήντα οικίες κατέρρευσαν στο χωριό Βρισά, το έτος 1867 σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 550 άτομα, να τραυματισθούν 816 άτομα και να καταστραφούν 2.498 οικίες και το έτος 1889 εκδηλώθηκε επίσης ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, κατά την οποία 36 άτομα σκοτώθηκαν και 1800 οικίες καταστράφηκαν (βλ. σύγγραμμα Βασιλείου Παπαζάχου, Κατερίνας Παπαζάχου <<Οι σεισμοί της Ελλάδας>>, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 220, 230 και 236).

Με βάση τα ανωτέρω αναφερθέντα, οι δηλώσεις του Χουλιάρα Γερασίμου του Κωνσταντίνου, σεισμολόγου- Διευθυντή Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ ), οι οποίες (δηλώσεις) έγιναν τηλεφωνικά στην Αθήνα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, στις 12-6-2017,στην εκπομπή << ΣΚΑΪ στις 3>> ότι ο σεισμός <<είναι επιφανειακός, οπότε θα δημιουργήσει προβλήματα, θα έχει μετασεισμούς…. είναι μια επικίνδυνη περιοχή γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει δώσει και σεισμούς μεγαλύτερου μεγέθους από τα 6 Ρίχτερ>>, οι αυτές δηλώσεις του την αυτή ημέρα στον τηλεοπτικό σταθμό <<ΑΝΤ1>> στο δελτίο ειδήσεων, καθώς και οι δηλώσεις του επίσης τηλεφωνικά στην Αθήνα, στις 13-6-2017, στον τηλεοπτικό σταθμό <<ΣΚΑΪ>> στην εκπομπή <<Αταίριαστοι>> ότι <<…μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κανένας σεισμός πάνω από 4,4 ρίχτερ, αυτό μας δείχνει ότι η ενέργεια δεν εκτονώνεται όπως θα έπρεπε να εκτονωθεί με ένα μετασεισμό της τάξης των 5-5,5 Ρίχτερ…..η περιοχή από ιστορικούς χρόνους έχει δώσει σεισμούς της τάξεως των 6 Ρίχτερ……Δεν είναι σωστό να καθησυχάσομε τις πρώτες ώρες και να δίνομε την εντύπωση ότι σε μερικές ώρες θα λυθεί το πρόβλημά μας…..>>, καθώς και αναλόγου περιεχομένου δηλώσεις του οι οποίες έγιναν στο ΑΠΕ- ΜΠΕ (Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων) είναι αληθείς. Πράγματι είναι αληθές και επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι οι επιφανειακοί σεισμοί παράγουν έντονες μετασεισμικές ακολουθίες σε αντίθεση με τους σεισμούς βάθους. Επίσης είναι αληθές ότι όλη η επιστημονική κοινότητα των σεισμολόγων ανησύχησε από το γεγονός ότι δεν επηκολούθησαν ισχυροί μετασεισμοί, πράγμα που θα οδηγούσε στην εκτόνωση της ενέργειας, όπως είναι επιστημονικά αναμενόμενο. Περαιτέρω αληθές τυγχάνει ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι επικίνδυνη από πλευράς σεισμικού φαινομένου, ενόψει του προαναφερθέντος σεισμικού της παρελθόντος, όπως αυτό έχει ιστορικά καταγραφεί και αναφερθεί διεξοδικά ανωτέρω.

Επίσης με βάση τα ανωτέρω αναφερθέντα, οι δηλώσεις του Τσελέντη Γερασίμου του Παναγή, Καθηγητή Σεισμολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην Αθήνα, στις 12-6-2017, στον τηλεοπτικό σταθμό <>, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ότι <<….. Το ενδεχόμενο ότι μπορεί να μην είναι ο κύριος σεισμός ακόμα αν δεν περάσουν δύο εικοσιτετράωρα πρέπει να προσέξουμε, ο σεισμός λόγω του εστιακού του βάθους μπορεί να δώσει ακόμα και 5,5 και 5,6 και 5,7 ….>>, οι δηλώσεις του αυτού στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 13-6-2017, ότι <<….έχουμε μια πολύ υποτονική ακολουθία, το οποίο οδηγεί σε μία μαθηματική βεβαιότητα ότι θα έχουμε τις επόμενες ώρες και ίσως ημέρες έναν πολύ ισχυρό μετασεισμό. Αυτός μπορεί να φθάσει και το 5,5 και το 5,6 και εγώ προσωπικά δεν είμαι σίγουρος ακόμα και αν ήταν και ο κύριος σεισμός αυτός…το πίσω κομμάτι που φθάνει μέχρι Ερεσσό ακόμα δεν έχει κουνηθεί….ένα άλλο πιθανό σενάριο είναι να έχομε μετατόπιση …. σε κάποιο κοντινό ρήγμα…>>, οι δηλώσεις του αυτού Καθηγητή αναλόγου περιεχομένου στις 13-6-2017 στον τηλεοπτικό σταθμό <> στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στο ραδιοφωνικό σταθμό Real FM στις 13-6-2017, στον τηλεοπτικό σταθμό <<ΑΝΤ1>> στις 14-6-2017 στην εκπομπή <<Καλημέρα Ελλάδα>>, στην ηλεκτρονική εφημερίδα <<ΤΑ ΝΕΑgr>>, καθώς και σε ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, ήσαν αληθείς. Πράγματι είναι αληθές και επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι οι επιφανειακοί σεισμοί παράγουν έντονες μετασεισμικές ακολουθίες σε αντίθεση με τους σεισμούς βάθους.

Επίσης είναι αληθές ότι όλη η επιστημονική κοινότητα των σεισμολόγων ανησύχησε από το γεγονός ότι δεν επηκολούθησαν του σεισμού της 12ης -6-2017 ισχυροί μετασεισμοί, πράγμα που θα οδηγούσε στην εκτόνωση της ενέργειας, ενώ παράλληλα η έλλειψη ισχυρών μετασεισμών έθεσε και την υποψία στην επιστημονική κοινότητα ότι ο συγκεκριμένος σεισμός της 12ης -6-2017 δεν ήταν ο κύριος σεισμός (υποψία η οποία τελικά διαλύθηκε όταν στις 17-6-2017 σημειώθηκε ισχυρός μετασεισμός μεγέθους 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ). Περαιτέρω επιστημονικά τεκμηριωμένο και βασισμένο στη θεωρία της επιστήμης της Σεισμολογίας είναι ότι σεισμικές δονήσεις της τάξεως περίπου των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ μπορούν να ενεργοποιήσουν κοντινά ρήγματα.

Επίσης οι δηλώσεις του Λέκκα Ευθυμίου του Λάμπρου, Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Προέδρου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών <<Στρατηγική Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων>>, που έγιναν στην Αθήνα, στις 12-6-2017, στον τηλεοπτικό σταθμό <<ΣΚΑΪ>>, στην εκπομπή <<ΣΚΑΪ στις 3>>, ήτοι: <<…Σε μια περιοχή η οποία έχει ιστορικό σεισμικότητας υψηλό και βέβαια ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και τα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας τέθηκαν σε συναγερμό προκειμένου να αντιμετωπίσουν και ενδεχομένως δυσάρεστες καταστάσεις…… είναι σαφές ότι ένας σεισμός της τάξεως των 6,4 βαθμών σε ένα εστιακό βάθος της τάξεως των 5 χιλιομέτρων έχει πλούσια μετασεισμική δραστηριότητα…. >>, καθώς και δηλώσεις του ανωτέρω, αναλόγου περιεχομένου, στο ραδιόφωνο του ΑΠΕ- ΜΠΕ είναι αληθείς, καθόσον, όπως προαναφέρθηκε, η συγκεκριμένη περιοχή έχει επιβαρυμένο ιστορικό σεισμικότητας, οι δε επιφανειακοί σεισμοί παράγουν έντονες μετασεισμικές ακολουθίες σε αντίθεση με τους σεισμούς βάθους.

Περαιτέρω οι δηλώσεις στις οποίες προέβη ο Μακρόπουλος Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής της Σεισμολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Βραχυπρόθεσμης Εξέλιξης Σεισμικότητας, διατελέσας στο παρελθόν (2005-2010) και Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), καθώς και Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (2008-2013), στην Αθήνα, στις 13-6-2017 στον τηλεοπτικό σταθμό <<ΣΚΑΪ>>, στην εκπομπή <<Πρώτη Γραμμή>> και συγκεκριμένα <<…….Κοιτάξτε βρισκόμαστε στη φάση εξέλιξης του γεγονότος, είναι γεγονός ότι δεν έχομε πάρα πολλούς μετασεισμούς και κυρίως πιο μεγάλους όπως περιμένομε σε μια τέτοια περίπτωση….. γι΄αυτό ακόμα πρώτα – πρώτα δεν λέμε ότι είναι μετασεισμική σειρά πριν περάσουν άλλα δύο – τρία εικοσιτετράωρα……βρισκόμαστε ακόμα σε εξέλιξη της όλης διαδικασίας….κοιτώντας την προϊστορία της περιοχής μπορεί να μην είναι ο κύριος σεισμός, γιατί έχει κάνει και 6, 7 επανειλημμένως η περιοχή αυτή από το 1800. …..Το 1845 είχε γίνει ένας 6,7 στη Λέσβο, είχε γίνει το 1867 με 550 νεκρούς και επίσης το 1889 έγινε πάλι στη Λέσβο σεισμός με 33 νεκρούς. Άρα έχομε ένα βεβαρυμένο σεισμικό παρελθόν… ένα ρήγμα διασχίζει τη Λέσβο….αυτά λοιπόν μας κάνουν να είμαστε ακόμα ανήσυχοι, δυστυχώς έτσι είναι το καθεστώς, δεν μπορούμε να εφησυχάσομε τον κόσμο……Σας θυμίζω ότι ο σεισμός που είπα του 1845…τα στοιχεία λένε ότι τη νύκτα από τις 14 προς 15 Οκτωβρίου πελώριοι βράχοι κατρακύλησαν από το βουνό κοντά στο χωριό Βρισά,, σπίτια καταπλακώθηκαν και μία γυναίκα σκοτώθηκε….αυτός ο σεισμός μπορεί να διεγείρει μικρά ρήγματα, αλλά όχι μεγάλα ρήγματα και σε μεγάλη απόσταση…..>>, καθώς και οι δηλώσεις στις οποίες προέβη στον τηλεοπτικό σταθμό <>, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στις 14-6-2017, ότι <<…..μέχρι τώρα μας προβληματίζει το γεγονός ότι δεν έχομε και μεγάλους σεισμούς της τάξεως των 5 ή 5,5, που θα μας έδειχνε ότι έχομε ομαλή εξέλιξη….>> είναι αληθείς και επιστημονικά τεκμηριωμένες , δεδομένου ότι όταν γίνονταν οι δηλώσεις αυτές δεν είχαν επακολουθήσει ισχυροί μετασεισμοί, πράγμα που θα οδηγούσε στην εκτόνωση της ενέργειας, όπως είναι επιστημονικά αναμενόμενο. Περαιτέρω είναι αληθή τα αναφερθέντα για το βεβαρυμένο σεισμικό παρελθόν της συγκεκριμένης περιοχής, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν ανωτέρω.

Τέλος οι δηλώσεις του Παπαδόπουλου Γερασίμου του Αντωνίου, σεισμολόγου, Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υπευθύνου του Εθνικού Κέντρου Προειδοποίησης για τσουνάμι, στην Αθήνα, στις 13-6-2017, στον τηλεοπτικό σταθμό <> στην εκπομπή <>, και συγκεκριμένα <<…είναι αλήθεια η ενέργεια η οποία απελευθερώθηκε χθες με τον πολύ ισχυρό σεισμό είναι πράγματι πολύ σημαντική, ίση με δύο ατομικές βόμβες και θα απελευθερωθεί βεβαίως σεισμική ενέργεια και με την μετασεισμική ακολουθία, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και ασφαλώς δεν έχει ολοκληρωθεί …….εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι αναμένομε έντονη μετασεισμική ακολουθία, η οποία μπορεί να έχει μεγέθη πολύ μεγαλύτερα από αυτά που παρουσιάσθηκαν ως τώρα. Θυμίζω ότι το μεγαλύτερο μέγεθος μετασεισμού χθες ήταν 4,6, τα μεγαλύτερα μεγέθη μετασεισμών μπορούν να φτάσουν το 5, 5,5 ή ακόμα και το 6. Να προσεγγίσουν δηλαδή το μέγεθος του αρχικού σεισμού…..Ασφαλώς ο σεισμός αυτός δεν ήταν μια έκπληξη για τους σεισμολόγους. Είναι μια από τις περιοχές που έχουν δώσει και στο παρελθόν ισχυρούς σεισμούς….>> είναι αληθείς. Συγκεκριμένα είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι για να χαρακτηρισθεί μια μετασεισμική εξέλιξη ομαλή θα πρέπει τα επόμενα της εκδηλωθείσης σεισμικής δόνησης 24ωρα να σημειωθούν μετασεισμοί μίας μονάδας ή ημίσειας μονάδας κατώτερης του αρχικού σεισμού. Επίσης είναι αληθή τα αναφερθέντα σχετικά με το βεβαρυμένο σεισμικό παρελθόν της περιοχής σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν ανωτέρω. Σχετικά με τα αναφερθέντα από τον ανωτέρω περί της απελευθερωθείσης με τον σεισμό ενέργειας και της εξομοίωσης της ενεργείας αυτής με την ενέργεια που απελευθερώνουν δύο ατομικές βόμβες, θα πρέπει να λεχθεί ότι, ανεξάρτητα του ορθού αυτού καθ΄εαυτού της εκτίμησης αυτής, πρόκειται πάντως για κρίση, εκτίμηση, γνώμη και όχι για είδηση, που απαιτεί η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος του άρθ. 191 Π.Κ.

Με βάση τα ανωτέρω αναλυτικώς αναφερθέντα, οι προαναφερθέντες επιστήμονες υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά τους, ανακοίνωσαν δημόσια, όπως είχαν δικαίωμα, μετά την σεισμική δόνηση της 12ης -6-2017, γεγονότα επικείμενα που όμως στηρίζονταν και συνδέονταν άμεσα με γεγονός που ήδη είχε συμβεί (σεισμός της 12ης -6-2017), τα οποία (γεγονότα) ενέπιπταν πλήρως στο γνωστικό τους αντικείμενο, ήταν αληθή, επιστημονικά τεκμηριωμένα, αποδεκτά από την οικεία επιστημονική κοινότητα και ερειδόμενα και στο βεβαρυμένο σεισμικό παρελθόν της περιοχής. Σχετικά με τα αναφερθέντα περί της απελευθερωθείσης με τον σεισμό ενέργειας και της εξομοίωσης της ενέργειας αυτής με την απελευθερούμενη ενέργεια από δύο ατομικές βόμβες, τούτο αποτελεί κρίση, εκτίμηση, γνώμη και όχι είδηση, όπως απαιτεί η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος του άρθ. 191 Π.Κ.

Μετά ταύτα, μη πληρουμένης της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος του άρθ. 191 Π.Κ., δεδομένου ότι τα μεν ανακοινωθέντα γεγονότα είναι αληθή, το δε έτερο ανακοινωθέν περί της απελευθερωθείσης από την σεισμική δόνηση ενεργείας και της εξομοίωσης της εκλυθείσης ενεργείας με αυτήν που απελευθερώνεται από δύο ατομικές βόμβες, αποτελεί έκφραση γνώμης και όχι είδηση (ανακοίνωση γεγονότος), και μη πληρουμένης επιπλέον και της νομοτυπικής μορφής οιουδήποτε άλλου αυτεπαγγέλτως διωκομένου εγκλήματος, φρονώ ότι η παρούσα υπόθεση πρέπει να αρχειοθετηθεί (άρθ.35εδ.α,β σε συνδ. με 31 Κ.Π.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Φρονώ ότι η παρούσα υπόθεση, η οποία αφορά τη με αριθ. πρωτ. 36863/15-6-2017 παραγγελίας σας, πρέπει να αρχειοθετηθεί.
Αθήνα 1-8-2017
Η διενεργήσασα
την ποινική προκαταρκτική εξέταση

Βιργινία Σακελλαροπούλου
Εισαγγελέας Εφετών

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή