Ένωση Διαιτητών/ΟΔΠΕ: “Κίνηση αντιπερισπασμού από την ΕΠΟ ενόψει της συζήτησης των ασφαλιστικών μέτρων”

Print Friendly, PDF & Email

Η Ένωση Διαιτητών απάντησε στο έγγραφο που έστειλε η ΕΠΟ υποστηρίζοντας ότι όσα έγγραφα απαιτούνται από τους κανονισμούς της ΕΠΟ για αναγνώριση νέου μέλους έχουν ήδη σταλεί, ότι ζητούνται επιπλέον έγγραφα που δεν απαιτούνται από το καταστατικό της ΕΠΟ και ότι το έγγραφο αυτό είναι ίσως προσπάθεια αντιπερισπασμού, ενόψει των ασφαλιστικών μέτρων της Ένωσης Διαιτητών / ΟΔΠΕ κατά της ΕΠΟ στις 13 Ιουνίου.

Η απάντηση Ένωσης Διαιτητών / ΟΔΠΕ έχει ως εξής: 

“Σε απάντηση του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 11884/2024 εγγράφου σας με το οποίο μας διαβιβάσατε το 6-6-2024 έγγραφο της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων της ΕΠΟ σας γνωρίζουμε τα εξής:

Υπενθυμίζουμε ότι από τριετίας ήδη, σας έχουμε υποβάλει αρχικά την με αριθμό πρωτ. 41/25-8-2021 αίτησή μας (αριθμ. πρωτ ΕΠΟ 18249) και εν συνεχεία, την υπ’ αριθμ. 60/24-8-2022 αίτησή μας (αριθμ. Πρωτ. ΕΠΟ 20156) και τέλος την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 138/15-12-2022 (αριθμ. πρωτ. ΕΠΟ 31223) καθώς και σχετική εξώδικη αίτηση – δήλωση, με τις οποίες ζητάμε την εγγραφή μας στην ΕΠΟ και επίσης να τεθεί το θέμα της έγκρισης της αίτησής μας στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΠΟ.

Με την κατάθεση της αρχικής μας αίτησης, καταθέσαμε και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται, όπως αυτά αναφέρονται ακριβώς στον Κανονισμό Εισδοχής Νέων Μελών της ΕΠΟ.

Ασφαλώς ενθυμείστε ότι το θέμα της έγκρισης της εγγραφής μας ως μέλους της ΕΠΟ, έφτασε να απασχολήσει τα Δικαστήρια και βέβαια, ποτέ δεν αναφέρθηκε ότι δεν έχουμε προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περαιτέρω: Από ποια διάταξη του Κανονισμού προκύπτει η υποχρέωσή μας να προσκομίσουμε τα καταστατικά και τις δικαστικές αποφάσεις έγκρισης των καταστατικών των Συνδέσμων – μελών μας;

Θεωρούμε ότι τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας , ως ελλείποντα δήθεν δικαιολογητικά για την συζήτηση της αίτησής μας εγγραφής στην ΕΠΟ, δεν είναι παρά μια απόπειρα και πάλι αποφυγής της συζήτησης της νόμιμης αίτησής μας ή μια κίνηση
αντιπερισπασμού ενόψει της συζήτησης της αίτησής μας ασφαλιστικών μέτρων και της προσωρινής διαταγής, που έχει οριστεί να συζητηθεί.

Εξ άλλου, γνωρίζετε ότι τόσον η ΕΔΠΕ/ΟΔΠΕ όσον και οι Σύνδεσμοι – μέλη μας, λειτουργούν απολύτως νόμιμα και τα καταστατικά μας είναι απολύτως προσαρμοσμένα και εναρμονισμένα με τα προβλεπόμενα απ’ τον Ν.2725/1999 που προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία μας, όπως τροποιηθείς ισχύει σήμερα, όσο και με όλες τις άλλες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.

Επομένως, όλα όσα αναφέρονται στο έγγραφό σας ως δήθεν προβλεπόμενες απ’ τον Κανονισμό Εισδοχής Νέων Μελών προϋποθέσεις, δεν υφίστανται και σας καλούμε να παύσετε να δημιουργείτε ζητήματα «εκ του μη όντος» και να προχωρήσετε άμεσα στην συζήτηση και έγκριση της αίτησής εγγραφής μας στα μητρώα της ΕΠΟ.

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. / Ε.Δ. – Ο.Δ.Π.Ε.
Ο Πρόεδρος
Γιανναδάκης Εμμανουήλ

Ο Γεν. Γραμματέας
 Καραμάνης Γεώργιος”

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή