“Υπό το καθεστώς πιέσεων, εκβιασμών και μπουλινγκ, ο εντολέας μου σύρθηκε σε υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης”!

Ο δικηγόρος Γιώργος Παναγόπουλος
Print Friendly, PDF & Email

“ΠΡΟΣ

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΤΗΣ SUPER LEAGUE 2
ΔΗΛΩΣΗ
Του Γεωργίου ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ,
ως πληρεξουσιου δικηγόρου
του Αντωνίου ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα σας ενημερώνω ότι ο εντολέας μου Αντώνιος ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, χωρίς να με ενημερώσει, υπό το καθεστώς πιέσεων, εκβιασμών και μπουλινγκ, σύρθηκε σε υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης από τις αποφάσεις του ΔΔΠ και της ΠΕΕΟΔ, λαμβάνοντας μόνο μία επιταγή 8.000€ του συζύγου της νέας Προέδρου της ΠΑΕ κ.ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ και 400€ σε μετρητά, προκειμένου η ΠΑΕ ΗΡΟΔΟΤΟΣ να εμφανισθεί εκ των υστέρων οτι έχει εκτελέσει τις αποφάσεις,εν όψει της πειθαρχικής διαδικασίας ενώπιον του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου της Super League 2 και της ΕΕΑ που έχουν προσδιορισθεί για αύριο 1.11.2022.
Ανεξάρτητα από την παραίτηση ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ,οι υπόλοιποι εντολείς μου Κωνσταντίνος ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ και Κωνσταντίνος ΚΩΤΤΗΣ, συνεχίζουν να διεκδικούν την εκτέλεση των αποφάσεων της ΠΕΕΟΔ και μετά την δέσμευση της εγγυητικης επιστολής της ΠΑΕ μέσω της προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, περιμένουν την απόφαση επί της κυρίας αίτησης, προκειμένου να ζητήσουν από την ΕΕΑ την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της.
             Αθήνα 31.10.2022
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Γεώργιος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΜ ΔΣΑ 14162, Φαβιέρου 47,Αθήνα”

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή