Την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του Άρη για 4.200 ευρώ ζητεί από την ΕΕΑ ο Κοντοβάς

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Του Παναγιώτη ΚΟΝΤΟΒΑ, πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή, κατοίκου Καρδίτσας
            K Α Τ Α
Της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΑΡΗΣ ΠΑΕ” που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα.
Ως γνωστόν, είμαι πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστης που βάσει συμβολαίου προσέφερα τις αθλητικές υπηρεσίες μου στην υπο εκκαθάριση ΠΑΕ ΑΡΗΣ.
Επειδή ομως αυτή δεν μου κατέβαλε τα δεδουλευμένα μου, αυτά μου επιδικασθηκαν με σειρά διαιτητικων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της ΕΠΟ.
Οι διαιτητικές αυτές αποφάσεις μου δεν μπορουσαν να εκτελεστούν, είτε ενώπιον των οργάνων της ΕΠΟ, ελλείψει κανονιστικου πλαισίου, είτε ενώπιον της ΕΕΑ, καθώς αφενός μεν από το 2008 κι εντεύθεν δεν τις αναγνωριζατε ως νόμιμους αθλητικούς εκτελεστούς τίτλους λόγω παράνομης σύνθεσης, (χωρίς τακτικούς Δικαστές ) , αφετέρου δε λόγω της από το 2016 τροποποίησης του άρθρου 111 του Ν. 2725 /1999 και της εσφαλμένης εκ μέρους σας ερμηνείας κι εφαρμογής της.
Μετά την αλλαγή όμως των ποδοσφαιρικών κανονισμών και την στροφή της εγχώριας και διεθνούς νομολογίας των αρμοδίων διαιτητικών οργάνων, προσέφυγα στο ΔΔΠ/ΕΠΟ, το οποίο με δικαίωσε με την υπ.αριθμ.70/2020 απόφαση του επικυρώνοντας την υπ.αριθμ.483/2016 απόφαση της ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ κι  αναγνωρίζοντας την υποχρέωση της διαδόχου ΠΑΕ ΑΡΗΣ να μου καταβάλλει το 50% του κεφαλαίου  ,των νομίμων τόκων και της δικαστικής δαπάνης,
ΕΠΕΙΔΗ ναι μεν η ΠΑΕ ΑΡΗΣ συμμορφώθηκε με αυτή την απόφαση, μετά την απόρριψη και της αίτησης αναψηλάφησης, αναγνωρίζοντας την αθλητική διαδοχή της και εξοφλωντας μου το 50%(17.562,31€) του κεφαλαίου(27.461) και των τόκων,πλην όμως μου παρακρατησε, υποτίθεται,για εργοδοτικές εισφορές του 2013 (!!!)ποσοστό 13,95/%, δηλαδή το ποσό των  4.200 €.
ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το νόμο η διάδοχος ΠΑΕ ΑΡΗΣ έπρεπε να μου χορηγήσει σχετική βεβαίωση για αυτή την παρακράτηση, προκειμένου να την δηλώσω στην Εφορία μου, όμως παρά τις προφορικές και έγγραφες οχλήσεις μου αρνείται είτε να μου χορηγήσει την σχετική βεβαίωση, είτε να μου αποδώσει σε μετρητά το αχρεωστητως παρακρατηθεν ποσό.
ΕΠΕΙΔΗ πλέον το διεθνές κι εγχώριο κανονιστικό status του ποδοσφαίρου από το 2018(άρθρο 45 Κανονισμού Αδειοδότησης, άρθρα 4-5 του Παραρτήματος Α του ΚΑΠ) κι εντεύθεν έχει αλλάξει με συνέπεια, τόσο οι αρμόδιες επιτροπές της FIFA και το CAS, όσο και το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ να δέχονται την ύπαρξη Αθλητικής Διαδοχής (Sporting Succession) μεταξύ των παλαιών και των νέων ΠΑΕ, να αναγνωρίζουν την υποχρέωση της διαδόχου ΠΑΕ να καταβάλλει το 50% του οφειλομενου κεφαλαίου νομιμοτοκως και να επιβάλλουν πειθαρχικες κυρώσεις εις βάρος της διαδόχου ΠΑΕ μέχρι να εξοφλήσει την απαίτηση.
ΕΠΕΙΔΗ το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ λειτουργεί μετά τον Νόμο ΚΟΝΤΟΝΗ με νόμιμη σύνθεση, αποτελούμενο από εν ενεργεια Αρεοπαγιτες, και οι διαιτητικές αποφάσεις του είναι απόλυτα δεσμευτικές, καθώς παράγουν ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ!
ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το άρθρο 4,παρ. 4,εδ.(αε)του νέου Αθλητικού Νόμου 4809/21.6.2021(ΠΕΡΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕΑ ΚΛΠ) οι αποφάσεις των διαιτητικων Επιτροπών ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΟ εξομοιουνται με τις αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων και των διαιτητικων Επιτροπών του άρθρου 95, αποτελώντας ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΤΙΤΛΟ που υποχρεωνουν την ΕΕΑ, αφενός μεν να μην χορηγεί στην υπαίτια ΠΑΕ το πιστοποιητικό συμμετοχής στα πρωταθλήματα, αφετέρου δε να διατάσσει την ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών!
ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με την πάγια πλέον νομολογία του ΔΔΠ /ΕΠΟ, Η ΝΕΑ ΠΑΕ ΑΡΗΣ, ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 111 Ν. 2725/1999,ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΆΡΘΡΩΝ 4-5 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ ΤΟΥ ΚΑΠ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΕ ΑΡΗΣ , ΥΠΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΣΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΗ ΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ!
ΕΠΕΙΔΗ με την επικαλουμενη υπ. Αριθμ. 70/2020 αποφαση του ΔΔΠ  έγινε δεκτη η αιτηση μου για επιβολή πειθαρχικης ποινής κατά της ΠΑΕ , ενώ , όπως προκύπτει κι από την υπ. Αριθμ. 118/2021 απόφαση του ΔΔΠ τα παραπάνω κριθεντα ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΣ ζητήματα παράγουν ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ, σύμφωνα και με την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, κατά την οποία ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΠΙΠΤΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ, ανεξάρτητα από το διατακτικό της!
ΕΠΕΙΔΗ για πρώτη φορά η Αθλητική Διαδοχή της νέας ΠΑΕ ΑΡΗΣ ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΔΠ  με την υπ. Αριθμ. 70/2020 Απόφαση του υπέρ μου.
ΕΠΕΙΔΗ πρέπει να σημειωθεί οτι η απόφαση της ΕΕΟΔΕΠ , παρότι εκδόθηκε με μη νόμιμη σύνθεση του Ν.2725 κι επομένως ενέπιπτε στην μεταγενέστερη από το 2007 νομολογία Σας περί ανυποστατου των διαιτητικών αποφάσεων λόγω παράνομης σύνθεσης από μη εν ενεργεία δικαστές, μετά την επικύρωση της από την υπ.αριθμ.70/2020 απόφαση του ΔΔΠ/ΕΠΟ, κατέστη εκτελεστος τίτλος.
ΕΠΕΙΔΗ επομένως προκειμένου να αποκτουσε από την ΕΕΑ, σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο ,η νέα ΠΑΕ ΑΡΗΣ το πιστοποιητικό συμμετοχής για το νέο πρωτάθλημα της Super League 1της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022,κατά το νόμο έπρεπε να εξοφλήσει ή διακανονισει το 50% νομιμοτοκως των  απαιτήσεων μου.
ΕΠΕΙΔΗ συγχρόνως βάσει της προσκομιζομενης διαιτητικής αποφασης που αποτελεί αθλητικο εκτελεστο τίτλο πρέπει να διαταχθεί η κατάπτωση της νέας εγγυητικης επιστολής της ΠΑΕ, ύψους 200.000€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77,παρ.1ζ και 78 του Ν. 2725,όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους,ως προς το 50% δηλαδή για το ποσό των 4.200€.
ΕΠΕΙΔΗ η επιδικη εγγυητικη επιστολή επαρκεί για την εκτέλεση της διαιτητικης αποφασης μου και πρέπει κατά προτεραιότητα να καταπεσει υπέρ εμού.
ΕΠΕΙΔΗ σε κάθε περίπτωση η διάδοχος ΠΑΕ ΑΡΗΣ παραβίασε τον αθλητικό νόμο, καθώς δεν δήλωσε στις αρχές, ούτε την πληρωμή μου, ούτε την υποτιθέμενη παρακράτηση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών,η οποία εκ των πραγμάτων πάσχει, γιατί έγινε δήθεν για λογαριασμό της υπό εκκαθάριση ΠΑΕ.
ΕΠΕΙΔΗ η απόφαση του ΔΔΠ δεν εκτελέσθηκε πλήρως και προσηκοντως κατά τον νόμο.
ΕΠΕΙΔΗ πλέον η ΕΕΑ είναι αρμόδια να διατάσσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής των ΠΑΕ, όχι μόνο για το κεφάλαιο αλλά και για όλα τα υπόλοιπα κονδύλια της εκτελεστής απόφασης.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου
            ΣΑΣ ΖΗΤΩ
1.Να κάνετε δεκτη την αίτηση μου,
2.Να διαταξετε την κατάπτωση της νέας εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ για την ικανοποίηση της απαιτησης μου,συνολικού ύψους 4.200 €, όπως αναγνωρίσθηκε αμετάκλητα από την προσκομιζομενη εκτελεστη αποφαση του Διαιτητικου Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ.
          ΑΘΗΝΑ 20/1/2022
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Γεώργιος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΜΔΣΑ 14162,ΑΦΜ 033363189,
Φαβιέρου 47,Αθήνα
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΟΙ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΕΕΟΔΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟ.

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή