Κατατέθηκε η τροπολογία Κωνσταντινέα, εντάσσονται στο εργόσημο οι διαιτητές

Print Friendly, PDF & Email

Tροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Επέκταση κάλυψης εργοσήμου στους διαιτητές», κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου Πέτρος Κωνσταντνέας, προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψΕΙ με την αδυναμία καταβολής αποζημιώσεων στους διαιτητές της Super League και της Football League.

Τα χρήματα για τις διαιτησίες υπάρχουν στους λογαριασμούς της ΕΠΟ, όμως από τις αρχές του 2018 δεν μπορούν αν εκταμιευθούν προς τους διαιτητές λόγω αλλαγής της νομοθεσίας.
Με την τροπολογία Κωνσταντινέα, για την οποία είχε ενημερώσει το SoccerPlus, oι διαιτητές θα ενταχθούν στο εργόσημο, και το πρόβλημα, που ήταν και ένα από τα θέματα για τα οποία πίεζε την ΕΠΟ για λύση η FIFA, θα επιλυθεί.

Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ:

Με την προτεινόμενη διάταξη επιλύεται το ζήτημα που είχε ανακύψει σχετικά με την αμοιβή και ασφάλιση των διαιτητών. Οι υπηρεσίες του διαιτητή έχουν περιστασιακό χαρακτήρα, αφού προσφέρονται συνήθως μια φορά την εβδομάδα ή και σε αραιότερα χρονικά διαστήματα και αποκλειστικά στο γήπεδο. Ακόμα, οι διαιτητές αμείβονται μόνο όταν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για τη διενέργεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα και πληρώνονται από την εκάστοτε γηπεδούχο ομάδα, κάτι που έχει ως συνέπεια η γηπεδούχος Π.Α.Ε ή το ποδοσφαιρικό σωματείο αποτελεί τον οιονεί «εργοδότη» τους.

Τα παραπάνω είχαν ως συνέπεια να υπάρχει ένα καθεστώς αβεβαιότητας σχετικά με τον τρόπο αμοιβής και ασφάλισης των διαιτητών των αγώνων ποδοσφαίρου.

Με τη διάταξη επιλύεται με οριστικό τρόπο το ζήτημα αυτό προς όφελος των διαιτητών που θα μπορούν πλέον να αμείβονται και να ενταχθούν σε ένα καθεστώς ασφάλισης και προς όφελος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που θα εισπράττει ασφαλιστικές εισφορές από την απασχόληση των διαιτητών. Η οριστική αυτή διευθέτηση του θέματος θα γίνει με την ένταξη των διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών αγώνων στο εργόσημο.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο…

Στην περίπτωση Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση εε΄ ως εξής:

«Οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων.»

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018

Ο Προτείνων Βουλευτής

Κωνσταντινέας Πέτρος